Iz Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo so sporočili, da je 44 milijonov vredna nadgradnja železniškega odseka Pesnica - Šentilj - državna meja, ki predstavlja prvi del nadgradnje železniške proge med Mariborom in Šentiljem, zaključena.

Izvedba del, ki se je pričela lani avgusta, je obsegala nadgradnjo 11 kilometrov dolgega obstoječega tira na odseku Pesnica - Šentilj - državna meja, ki je zajemala nadgradnjo proge, železniških postaj Pesnica in Šentilj, rekonstrukcijo obstoječih ter gradnjo novih premostitvenih objektov.

Z nadgradnjo tega odseka so uporabniki železniškega prometa pridobili sodobnejšo in varnejšo postajno infrastrukturo - nove perone, podhode, dvigala, parkirišča, nadhod, za okoliške prebivalce in ostale udeležence v prometu, pa se je na tem območju vzpostavila višja raven prometne varnosti.

Posebnost izvedbe projekta je, da so bila vsa dela vezana na popolno zaporo železniškega prometa izvedena v 50 dneh, in sicer v obdobju od 26. oktobra do 15. decembra 2019.

V času popolne zapore je na gradbišču delalo okoli 400 delavcev z več kot sto primerki gradbene mehanizacije, kar je po besedah Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo omogočilo, da je bila v 50 dneh izvedena:

- demontaža obstoječe vozne mreže v skupni dolžini okoli 13 kilometrov,
- demontaža signalnovarnostnih in telekomunikacijskih naprav naprav,
- demontaža obstoječih tirov v dolžini okoli 13 kilometrov ter kretnic na postajah,
- izvedba izkopov spodnjega ustroja železniške proge v dolžini okoli 13 kilometrov,
- izvedba rekonstrukcij obstoječih objektov – mostovi, prepusti, podporni in oporni zidovi, rekonstrukcija predora Šentilj,
- novogradnja dveh podhodov in peronov na železniških postajah Pesnica in Šentilj,
- novogradnja nadhoda,
- novogradnja 6 objektov – mostovi in prepusti,
- izvedba novega spodnjega ustroja (izvedba nasipa iz kamitih materialov) vključno z
ureditvijo odvodnjavanja,
- izvedba signalnovarnostnih in telekomunikacijskih naprav (SVTK) naprav,
- montaža proge (tolčenec, pragovi, tirnice) v dolžini okoli 13 kilometrov ter kretnic na postajah,
- montaža nove vozne mreže (temelji, stebri, vodniki) v dolžini okoli 13 kilometrov.

Ostala dela potrebna za popolno dokončanje projekta so bila izvedena v letu 2019. Po zaključku celotnega projekta tako uporabnike železniške postaje Pesnica razveseljujeta dva nova perona z nadstrešnicami, nov podhod za potnike, ki omogoča prehod iz ene strani na drugo stran železniške postaje ter dve dvigali, ki omogočata dostop tudi funkcionalno oviranim osebam. 

Novo je tudi asfaltirano parkirišče z 20 parkirišči za osebna vozila ter enim parkirnim mestom rezerviranim za funkcionalno ovirane osebe. V okviru nadgradnje železniške postaje Šentilj se je uredila postaja in dostop za funkcionalno ovirane osebe ter zgradila dva nova perona. 

Na območju, kjer je bil železniški prehod, je zgrajen nov podhod za potnike z dvigali, ki omogoča prehod prebivalcem iz ene strani na drugo stran železniške postaje.

Na odseku med železniško postajo Šentilj in državno mejo je bila izvedena rekonstrukcija obstoječega predora v Šentilju, obstoječi nadhod čez železniško progo pa je bil zamenjan z novim.

Nadgradnja železniškega odseka Pesnica - Šentilj - državna meja se je izvajala v okviru projekta nadgradnje železniške proge Maribor - Šentilj, ki je sofinanciran z evropskimi sredstvi iz kohezijskega sklada v višini 101 milijona evrov.

S spleta

Komentarji (2)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.
Ni vredna (nepreverjen)

nesmotrna poraba sredstev

Mari-bor-čan (nepreverjen)

Ti že veš.

Starejše novice