Agencija Republike Slovenije za okolje je v monitoringu podzemne vode določila slabo kemijsko stanje za vodno telo Dravske kotline. Zaskrbljujoča je predvsem visoka vsebnost herbicida atrazina, ki med drugim povzroča neplodnost in spolne mutacije.

Monitoring podzemne vode, ki ga izvaja Agencija Republike Slovenije za okolje, je v letu 2019 pokazal, da so v dobrem stanju vodna telesa: Savska kotlina in Ljubljansko barje, Krška kotlina, Karavanke, Posavsko hribovje do osrednje Sotle, Spodnji del Savinje do Sotle, Kraška Ljubljanica, Dolenjski kras, Zahodne Slovenske gorice, Vzhodne Slovenske gorice, Obala in Kras z Brkini ter Goriška Brda in Trnovsko-Banjška planota.

V severovzhodnem delu Slovenije pa je Agencija Republike za okolje v letu 2019 določila slabo kemijsko stanje za vodna telesa Savinjske, Dravske in Murske kotline.

Krivdo je treba iskati pri sebi

Vzrok za takšno stanje pa so človeške dejavnosti, ki obremenjujejo vodna telesa, in sicer v vodonosnikih s pretežno medzrnsko poroznostjo. Kot opozarjajo, ima podzemna voda slabo samočistilno sposobnost. Onesnaženje, ki zaide vanjo, se zaradi specifičnih fizikalnih in kemijskih procesov tam zadržuje daljši čas.

Zato je izredno pomembna naloga prav vseh preprečevanje vsakršnega onesnaženja, še posebej ob dejstvu, da za približno 97 odstotkov prebivalcev v Sloveniji podzemna voda predstavlja glavni vir pitne vode.

Vir: Arso

Vsebnost nitrata prevelika, a pada

Vsebnost nitratov so spremljali na vseh 176 merilnih mestih, tako tudi na 27 merilnih mestih v Dravski kotlini. To so mesta, kjer so opravljali meritve: Bukovci, črpališče Lancova vas, črpališče Skorba, Dornava, Draženci, Kamnica, Kidričevo, Kungota, Lancova vas. Obrež, Ormož, Podova, Prepolje, Rače, Rogoza, Selniška Dobrava, Siget, Skorba, Sobetinci, Spodnja Hajdina, Starše, Šikole, Tezno, Vrbanski plato, Zagojiči.

V letu 2019 je bilo na Savinjski kotlini kar na polovici merilnih mest presežen standard za nitrat. Drugo najbolj obremenjeno je bilo vodno telo podzemne vode Dravska kotlina, kjer je bil standard kakovosti presežen na devetih merilnih mestih.

Posebej problematična je vsebnost nitrata na dveh črpališčih pitne vode, in sicer v Skorbi in Šikolah.

Vir: Arso / Trend nitrata na merilnem mestu Skorba VG3 – Dravska kotlina

Osnovni vir povečanja koncentracije nitratov je sicer odtekanje vode s površin, ki so prejele preveliko količino dušikovih gnojil. Povišane koncentracije nitratov lahko predstavljajo zdravstveni problem za dojenčke, nosečnice in doječe matere.

Po analizi trendov je Agencija Republike Slovenije za okolje sicer ugotovila, da vsebnost nitrata pada na vseh vodnih telesih s slabim stanjem, kar je spodbuden podatek.

Vir: Arso

Prepovedani herbicid še vedno prisoten

Vsebnost pesticidov je Arso spremljal na 76 merilnih mestih, saj jih spremljajo na mestih, kjer presegajo standard kakovosti in tam, kjer so bili standardi preseženi v preteklosti.

Najvišje koncentracije atrazina in desetil - atrazina so bile izmerjene v Kidričevem. Preseganje mejne vrednosti so izmerili še na postajah Prepolje, Podova, Kungota, Skorba in Sobetinci.

Na drugih merilnih mestih atrazin zaznavajo v sledovih ali pa je že popolnoma izginil.

Vir: Arso

Pesticidi so sicer namenjeni uničevanju škodljivcev v kmetijstvu mnogi pa imajo številne škodljive učinke na ljudi. Med njimi je tudi herbicid atrazin, ki je v Sloveniji prepovedan že od leta 2002, a še vedno prisoten v vodonosnikih.

Atrazin se je pred letom 2002 uporabljal v velikih količinah, saj je bil zelo učinkovito sredstvo za uničevanje plevela. V preteklosti so bila z atrazinom obremenjena praktično vsa merilna mesta na Dravski kotlini, po prepovedi uporabe v letu 2003 pa je začelo upadati število obremenjenih merilnih mest. Še vedno predstavlja problem prisotnost atrazina na nekaterih črpališčih pitne vode, predvsem črpališču Skorba in Šikole.

Vir: Arso / Atrazin na bolj obremenjenih merilnih mestih na Dravski kotlini

S spleta

Komentarji (3)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.
Maribor1943 (nepreverjen)

Dajte kmetom subvencije za onesnazevanje vode.

goostt (nepreverjen)

Voda Dravske kotline polna prepovedanega pesticida ?
Zato pa pijte vino, ki je polno škropiv !!

In reply to by Maribor1943 (nepreverjen)

Šikolčan (nepreverjen)

Niso problem kmeti, ampak Pinus ki je še v prejšnji državi na tem območju zakopal ogromne količine "odpadnega materiala" ( v sodih, ki so po tolko letih začeli puščati).

Starejše novice