Foto: BoBo
Preverili smo, kakšne so pristojnosti varnostnika, če mu stranka pred objektom, ki ga varuje, ne želi pokazati potrdila o izpolnjevanju PCT pogoja.

Na vratih trgovin Spar in tudi na vhodih številnih drugih objektov, v katere je za vstop potrebno izpolnjevanje pogoja PCT, so pritrjena obvestila, kjer je zapisano, kako bo varnostnik ukrepal v primeru nespoštovanja hišnega reda ali veljavne zakonodaje.

Na vratih trgovin Spar je zapisano, da so ukrepi varnostnikov naslednji, v sledečem vrstnem redu:

  • opozorilo,
  • ustna odredba,
  • ugotavljanje istovetnosti,
  • površinski pregled,
  • preprečitev vstopa oziroma izstopa z varovanega območja,
  • zadržanje osebe,
  • uporaba fizične sile,
  • uporaba sredstev za vklepanje in vezanje.

Varnostnik vam lahko prepreči vstop

V skladu z zakonom o zasebnem varovanju ima varnostnik pooblastilo preprečiti osebi vstop na varovano območje, če ta ne spoštuje hišnega reda, veljavne zakonodaje in z zakonom predpisanih odlokov in odredb. 

»To velja tudi v primeru, ko stranka ne želi pokazati potrdila PCT ob vstopu na varovano območje,« za Ljubljanainfo povedo iz Sintala

Pooblastila in ukrepi, ki jih lahko izvaja varnostnik, so podrobno opredeljena v zakonu o zasebnem varovanju.

Komentarji (52)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.
JORGE JIMENEZ (nepreverjen)

Varnostnik mora imeti opravljen izpit,ouporabi sile v kolikor

Bombek (nepreverjen)

V skladu z Zakonom o zasebnem varovanju ima varnostnik pooblastilo preprečiti osebi vstop na varovano območje, če ta ne spoštuje hišnega reda, veljavne zakonodaje in z zakonom predpisanih odlokov in odredb...!????.................... ...Ja Sintal in mediji Šparom veljavne zakonodaje, ki odlok to ni na koncu..! Dejansko vse trgovine z varnostniki izvajate ukrepe, ki so nezakoniti po večih členih z diskriminacijo, protiustavni, varnostnik nima pooblastil in vpogled v osebni zdravstveni karton ima pravico samo osebni zdravnik..! Prav tako pri tem naredite več kaznivih dejan po KZ R. Slovenije kršitev večih EU resolucij, ki to jasno prepovedujejo.! Kazni za varnostnika in tistega, ki nezakonito izvaja ukrepe so zelo visoke po Slovenski zakonodaji in po mednarodnih zakonih lahko presegajo tudi 100.000 EUR - ov..!

Heh (nepreverjen)

Torej pogumno stopi do naslednje neživilske trgovine ali trgovskega centra ter zavrni izkazovanje PCT in se prerini mimo varnostnika. Kako boš vesel, ko bodo dobili kazni. Nemudoma poročaj o rezultatih, prosim!!

In reply to by Bombek (nepreverjen)

Surfeiter (nepreverjen)
Komentar je zaradi velikega števila negativnih odzivov skrit.

Bom jaz!, ti pa pridi ti bom osebno poročal ...

In reply to by Heh (nepreverjen)

Rola (nepreverjen)

Pridi seronja delam v sparu celi teden. Javi se na vhodu pa povej kdo si da se ti neke stvari temeljito razložijo.

In reply to by Surfeiter (nepreverjen)

Andrej88 (nepreverjen)

Ti boš govoru g. magister. Zato pa v sparu delaš, ker si tak pamten

In reply to by Rola (nepreverjen)

Rola (nepreverjen)

Nevem pa kje ti delaš. Vidim le, da ne znaš pisati oziroma si polpismen.

In reply to by Andrej88 (nepreverjen)

Captain Frcho (nepreverjen)

PCT je nezakonit, protipraven in ne upošteva 17. člena uredbe (EU) 2021/953.
Kaj to pomeni?
Nihče ni dolžan upoštevati PCT-ja, saj se mora PCT izvajati v državah članicah EU samo v času PANDEMIJE!
PANDEMIJA v Sloveniji NI razglašena.
Ta uredba je v celoti ZAVEZUJOČA in se neposredno uporablja v vseh državah članicah. Tudi če Slovenija razglasi EPIDEMIJO, še vedno ni treba nositi NIKJER MASK še manj pa PCT, dokler ni razglašena PANDEMIJA.
Začetek veljavnosti te uredbe začne veljati na dan objave v Ur. l. EU. Uporablja se od 1. julija 2021 do 30.junija 2022.
... Javni uslužbenec, ki zahteva PCT je odgovoren za nevestno delo v službi, zlorabo uradnega položaja po 257 in 258 čl. KZ -1
Prav tako se s to zahtevo krši Nurmberška deklaracija, po kateri je sodišče DOLŽNO KAZNOVATI in skladno s 16. členom Ustave RS v povezavi z 29. členom (genocidno ravnanje posameznika..).
Vsi državni uslužbenci (zdravniki, policija, inšpektorji, učitelji..) se bojijo samo ODŠKODNINSKE TOŽBE na njihovo osebno ime in priimek po 2. odstavku 26. člena USTAVE RS.
....
V kolikor kdorkoli od strank zahteva kakršne koli osebne podatke, krši 91. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), ki pravi:
1) Globa od 4.170 do 12510 se kaznuje pravna oseba, ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
2) Če obdelujejo osebne podatke , ne da bi imeli pravno podlago v zakonu ali v osebni privolitvi posameznika (8, člen). Z globo od 200 do 800 EUR se kaznuje vsak posameznik, ki stori dejanje iz 1. odstavka tega člena
REZIME: Za vsako fiziično ali pravno osebo, ki na podlagi nezakonitih in protiustavnih vladnih ukrepov, kršijo človekove pravice, se v skladu z veljavno zakonodajo vloži pri pristojnem ODT kazenski pregon.
Iz tega ni izzvet NIHČE (natakar, receptor, učitelj, medicinsko osebje, policaj, varnostniki...TUDI, če se izgovarjajo na to, da samo opravljajo svoje delo.
....
USTAVA je spisana za ljudstvo, ZAKONI pa za javno upravo. Uredbe in odloki so PODZAKONSKI AKTI.
Zakon mora biti v skladu z USTAVO, podzakonski akti pa v skladu z zakonom IN ustavo.
SVET EUROPE, katerega je Slovenija članica, se je s podpisom UREDBE ZAVEZALA v celoti.
PCT je NEZAKONIT IN PIKA!

OPOZORILO VSEM, KI BOSTE IGRALI VLOGO GESTAPA
Za vsako fizično ali uradno osebo, ki bo na podlagi nezakonitih in protiustavnih vladnih odlokov, kršila moje ali človekove pravice, bom v skladu z veljavno zakonodajo pri pristojnem državnem tožilstvu sprožil kazenski pregon.
Izvzet ne bo nihče, pa bodi, natakar, receptor, učitelj, medicinsko osebje, policaj, varnostnik....pa se zagovarjate, da ste delali po navodilih.
Pa gremo po vrsti:
1. 135. člen Kazenskega Zakonika Ustrahovanje in vznemirjanje - kdor komu, zato da bi ga ustrahoval ali vznemiril, resno zagrozi, da bo napadel njegovo življenje ali telo ali prostost ali uničil njegovo premoženje velike vrednosti, ali da bo ta dejanja storil zoper njegovo bližnjo osebo, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do šestih mesecev.
2. 162. člen Kazenskega Zakonika Očitanje kaznivega dejanja z namenom zaničevanja - kdor z namenom zaničevanja komu očita, da je storil kaznivo dejanje ali da je bil obsojen zaradi kaznivega dejanja ali to z istim namenom komu pove, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do treh mesecev.
3. 4. člen Zakona o Varstvu pred Diskriminacijo. Diskriminacija pomeni vsako neupravičeno dejansko ali pravno neenako obravnavanje, razlikovanje, izključevanje ali omejevanje ali opustitev ravnanja zaradi osebnih okoliščin, ki ima za cilj ali posledico oviranje, zmanjšanje ali izničevanje enakopravnega priznavanja, uživanja ali uresničevanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin, drugih pravic, pravnih interesov in ugodnosti.
4. 131. člen Kazenskega zakonika kršitev enakopravnosti - kdor zaradi razlike v narodnosti, rasi, barvi, veroizpovedi, etnični pripadnosti, spolu, jeziku, političnem ali drugačnem prepričanju, spolni usmerjenosti, premoženjskem stanju, rojstvu, genetski dediščini, izobrazbi, družbenem položaju ali kakšni drugi okoliščini prikrajša koga za katero izmed človekovih pravic ali temeljnih svoboščin, ki so priznane od mednarodne skupnosti ali določene z ustavo ali zakonom, ali mu takšno pravico ali svoboščino omeji ali kdor na podlagi takšnega razlikovanja komu da kakšno posebno pravico ali ugodnost, se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do enega leta.
5. 132. člen Kazenskega zakonika Prisiljenje - kdor koga s silo ali resno grožnjo prisili, da kaj stori ali opusti ali da kaj trpi, se kaznuje z zaporom do enega leta. Pregon se začne na predlog.
6. 310. člen Kazenskega zakonika Izvajanje samovoljnosti - kot kršenje enakopravnosti in diskriminacija, je v Sloveniji tudi prepovedana samovolja! Vsakdo, ki si vzame pravico prisiljevanja nekoga v nekaj, kjer gre za jemanje takšne pravice, za katero nekdo misli, da mu pripada - pa mu ne pripada, dejanje samovolje, in se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do šestih mesecev.
7. 257. člen Kazenskega zakonika Zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic - Uradna oseba ali javni uslužbenec, ki, zato da bi sebi ali komu drugemu pridobila kakšno nepremoženjsko korist ali da bi komu prizadejala škodo, izrabi svoj uradni položaj ali prestopi meje uradnih pravic ali ne opravi uradne dolžnosti, se kaznuje z zaporom do enega leta.
8. 258. člen Kazenskega zakonika Nevestno delo v službi - Uradna oseba ali javni uslužbenec, ki zavestno krši zakone ali druge predpise, opušča svoje nadzorstvo ali kako drugače očitno nevestno ravna v službi, čeprav predvideva ali bi morala in mogla predvidevati, da lahko nastane zaradi tega hujša kršitev pravic drugega ali škoda na javni dobrini ali premoženjska škoda, in res nastane kršitev oziroma večja škoda, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do treh let.
In še pomembni členi Ustave Republike Slovenije:
1. 26. člen Ustave RS (pravica do povračila škode) - Vsakdo ima pravico do povračila škode, ki mu jo v zvezi z opravljanjem službe ali kakšne druge dejavnosti državnega organa, organa lokalne skupnosti ali nosilca javnih pooblastil s svojim protipravnim ravnanjem stori oseba ali organ, ki tako službo ali dejavnost opravlja.
Oškodovanec ima pravico, da v skladu z zakonom zahteva povračilo tudi neposredno od tistega, ki mu je škodo povzročil.
2. 27. člen Ustave RS (domneva nedolžnosti) - Kdor je obdolžen kaznivega ravnanja, velja za nedolžnega, dokler njegova krivda ni ugotovljena s pravnomočno sodbo.
3. 35. člen Ustave RS (varstvo pravic zasebnosti in osebnostnih pravic) - Zagotovljena je nedotakljivost človekove telesne in duševne celovitosti, njegove zasebnosti ter osebnostnih pravic.
4. 51. člen (pravica do zdravstvenega varstva) - Vsakdo ima pravico do zdravstvenega varstva pod pogoji, ki jih določa zakon. Zakon določa pravice do zdravstvenega varstva iz javnih sredstev. Nikogar ni mogoče prisiliti k zdravljenju, razen v primerih, ki jih določa zakon.

Preverjanje PCT pogoja je kaznivo dejanje 131.člena kazenskega zakonika rep.slov.
Sporocam vsem, ki me boste kadarkoli povpraševali o mojem zdravstvenem stanju, osebnih podatkih in na podlagi tega diskriminirali ali omejevali moje svoboščine v RS, bom podal kazensko ovadbo in odškodninske tožbe.
Za uradne osebe je za kaznivo dejanje zagrožena kazen do 3 let zapora.
Zato bi vse zaposlene v vseh dejavnosti pozval, da tega ne počnete, saj si boste nakopali veliko težav!!

In reply to by Rola (nepreverjen)

Rola (nepreverjen)

Pa kak se ti ljubi. Pa kdo to bere.

In reply to by Captain Frcho (nepreverjen)

Danvid (nepreverjen)

A osnovno šolo imaš?

In reply to by Rola (nepreverjen)

Rola (nepreverjen)

Jaz imam osnovno šolo in to je višja stopnja od tvoje šole Gustava Šiliha.

In reply to by Danvid (nepreverjen)

Jozo (nepreverjen)

Supak

In reply to by Rola (nepreverjen)

Reditelj (nepreverjen)

Očitno tebi ni jasno kaj pomeni hišni red!

In reply to by Bombek (nepreverjen)

Surfeiter (nepreverjen)

Bravo Bombek, tako se govori in piše ....

In reply to by Bombek (nepreverjen)

Ajgor (nepreverjen)

Tepec. Lastnik zasebne trgovine...in Spar je zasebna trgovina, lahko v hišni red zapiše, da smeš vstopit samo v copatih. In si to dolžan spoštovat....ali pa ne moreš vstopit. Vprašanje je sicer koliko je to v interesu lastnika trgovine....ampak tako je. Te svoje EU resolucije in zakonike si lahko lepo zatakneš za uho.

In reply to by Bombek (nepreverjen)

SLO (nepreverjen)

Super napisano a pretežka snov za marsikoga kot vidim.

In reply to by Ajgor (nepreverjen)

Iztokkk (nepreverjen)
Komentar je zaradi velikega števila negativnih odzivov skrit.

Je zasebna lastnina a je v javni uporabi, tako da velja JRM. Sicer policisti ni bi imeli pravice ukrepanja. Generalno pa velja evropska ustava.

In reply to by Ajgor (nepreverjen)

Milan64 (nepreverjen)

Torej,če vas pravilno razumem vi trdite,da lahko vodstvo Špara oziroma njegov lastnik ,prepove vstop v trgovino oziroma v hišni red napiše prepoved vstopa osebi ki je bledolična,osebi,ki ima recimo dermatitis ali podobno okvaro kože,osebi ki zaradi okvare živčevja nekontrolirano premika okončine itd.?Oziroma osebe z copati in naštetimi boleznimi,okvarami imajo vstop,osebe brez copat pa ne?

In reply to by Ajgor (nepreverjen)

Heh (nepreverjen)

Ti si prizadet, ker ne veš kaj lahko in kaj ne smejo pravne osebe na objektu s hišnim redom ali pa varovanem območju nasploh prepovedati. Prepovedi glede starosti, spola, rase, finančnega stanja, stanja vinjenosti trgovine ne smejo prepovedati, ker je to diskriminatorno. Objekti pa lahko določijo standard oblačenja, recimo. Če ne bi smeli, ne bi obstajale restavracije/dogodki, kjer je za vstop potrebno priti v recimo obleki in kravati.
Zahtevanje maske ni niti približno sporno v tem primeru - še varuhu človekovih pravic ni sporno, zato ne vem zakaj misliš, da imaš ti kakšne boljšo kvalifikacijo s tem svojim glasnim "razmišljanjem" o tej temi.
Kratek odgovor: Ne, ne razumeš pravilno in nimaš možganske kapacitete, da bi razumel pravilno.

In reply to by Milan64 (nepreverjen)

Vajz (nepreverjen)

Bimbo, preverba potrdila ni vpogled v tvoj zdravstveni karton. Iz njega se da samo razbrati, če izpolnjuješ pogoj PCT. In ja, tudi natakar ali blagajničar ima pravico preveriti, če na primer izpolnjuješ pogoj polnoletnosti in te lahko legitimira. Seveda imaš pravico zavrniti to zahtevo, vendar se s tem avtomatsko odrečeš npr. nakupu alkohola, cigaret, vstopu v stavbi itd. Namen izdaje potrdila je, da se z njim izkažeš, ne zato, da ga skrivaš. Kapiš?

In reply to by Bombek (nepreverjen)

Rola (nepreverjen)

Budale tega ne bodo razumele. Izmečki družbe pač.

In reply to by Vajz (nepreverjen)

rockandroll (nepreverjen)
Komentar je zaradi velikega števila negativnih odzivov skrit.

Če bi nosil masko ko je bilo treba se ne bi zdaj rabil jezit :) . Diskriminirali ste, pozivali ljudi naj se ne držijo ukrepov, številko so rastle, še rastejo, zdaj pa imamo PCT , hvala vam anticepilci .

In reply to by Bombek (nepreverjen)

rogbis (nepreverjen)

Preberi si Ustavo RS in sicer 36. člen.
Trgovina, trgovski center, privatna lastnina je nedotakljiva in niti policija in drugi državni organi nimajo pravice vstopa na varovano območje, če tako zahtevajo pravila, ki so določena za vstop v objekt ali območje. Trgovina ni javna površina! Vsak ima pravico odkloniti izkazovanje izpolnjevanja PCT, lastnik pa ima pravico preprečiti vstop, če oseba ne izpolnjujeje za to določenih pogojev.
Ne mešaj hrušk in jabolk!

In reply to by Bombek (nepreverjen)

Say NO! (nepreverjen)

Fasisticni gnoj, ustavo si preberi !.

JORGE JIMENEZ (nepreverjen)
Komentar je zaradi velikega števila negativnih odzivov skrit.

Varnostnik kaj lahko stori če oseba pokliče policijo in zahte

Gregijj (nepreverjen)

Varnostnik je tam, da zagotavlja spoštovanja zakona in ustave. Kako, če pa po tem, ko sprašuje za pct sam to krši??

Maligan (nepreverjen)

Varnostnik mi lahko jajca napihuje ...🥳

In reply to by Gregijj (nepreverjen)

Jakove (nepreverjen)

tko če da duva u maglu smeče jedno.

In reply to by Maligan (nepreverjen)

Magyar Bacsi (nepreverjen)

Poserjem se vsem fašistom v usta. Najprej pa jajotu in krekerju.

puhlica (nepreverjen)

kakšen varnostnik neki...punca stara približno 20 let oblečena kot vsi ostali brez bilo kakšnega znaka varovanja na vhodu zahteva pct pogoj...halo pa saj sem mislila da čaka vrsto za h frizerju 🤣🤣🤣

Marko.r (nepreverjen)
Komentar je zaradi velikega števila negativnih odzivov skrit.

VARNOSTNIK nima pravice zahtevati od nikogar PCT-ja. V nobenem zakonu ne piše da varnostnik preverja PCT, OK.

Vajz (nepreverjen)

V nobenem zakonu tudi ne piše, da si ti bedak, pa je to vendar zelo očitno. Varnostnik ima pravico tudi zahtevati, da mu pokažeš , če imaš posrane gate, če to od njega zahteva naročnik storitve. Ti pa imaš pravico to odkloniti, vendar se v tem primeru moraš odstraniti iz območja, ki ga varnostnik varuje.

In reply to by Marko.r (nepreverjen)

Iztokkk (nepreverjen)

Pojma nimaš kake naloge imajo varnostniki, oprostite gospod a vi ste cepec na kubik.

In reply to by Vajz (nepreverjen)

Sokol13 (nepreverjen)

Stari ne na pamet
Sam imam izpit za varnostnika, ampak moraš pazit kaj delaš
Zato ne na pamet

In reply to by Vajz (nepreverjen)

Heh (nepreverjen)

Ja in če ga imaš? 90% varnostnikov ne ve, kaj sploh lahko dela. To govorim iz osebnih izkušenj in srečanja z malil morjem varnostnikov. Če si varnostnik, to pomeni točno nič glede tvoje verodostojnosti.
Veš zakaj je bolj malo novic o neumnih potezah varnostnikov (ne govorim o temu članku, ampak nasploh)? Ker večina se ne upa nič naredit, ker ne vedo kaj sploh lahko in kaj ne. Zato samo v luft gledajo in čakajo na konec dela.

In reply to by Sokol13 (nepreverjen)

lepec (nepreverjen)
Komentar je zaradi velikega števila negativnih odzivov skrit.

Vsem varnostnikom se poserjem v usta.

Jakove (nepreverjen)

progovorio gamad sa škrbavom njuškalom.

In reply to by lepec (nepreverjen)

Sim (nepreverjen)

Ne nabijajte! Varnistnuk ne sme preprečiti vstop komurkoli, ki nima PCT ali ga ne želi pokazati, ker s tem krši zakon. Danes sem tankal na crpalki, bil v pošti in trgovskem centru in nihce me za PTC ni niti vprašal. PTC zahtevajo samo v medijih.

Igipop (nepreverjen)

Varnostniku se milo lahko jebe, ce je na vidnem mestu objavljen hišni red ki omogoca vstop samo s Pct, vas lahko stera domov, ce boste pa fino gobcal pa se rinil mimo vas doleti kazen neupoštevanja odredbe varnostnika.kjer pct ne bo niti omenjen,pa lep pozdrav gobcači .

Janez jansa (nepreverjen)

Bravo
Osli
Z zakonskim odlokom
Kje je pa zakon da lahko odlok temelji o zakonu

Danvid (nepreverjen)

Zadnjič sem varnostnika ,ki je mislil ,da je rambo skor tak nabutal 'sam se mi je zasmilil in mu rekel 'ti nisi rambo ti si bimbo'bimbek brez učen ,ki misliš da si as v tej usrani varnostnikovi obleki ki je podobna smetarjevi.

Rola (nepreverjen)

Vidiš ko boš naletel naslednjič recimo na mene boš imel pri strokovnem prijemu kost ključnice nad ušesom. Cviljenje ti ne bo pomagalo.

In reply to by Danvid (nepreverjen)

DanOc (nepreverjen)

No ko bo kost ključnice nad ušesom bo še kaj drugega poškodovanega in to ne bo več strokovni prijem temveč prekomerna uporaba telesne sile, za kar pa upam, da veš, da si ti osebno kazensko odgovoren zaradi hujše ali pa če imaš srečo lažje telesne poškodbe pa seveda brez licence boš. Fantje pamet v roke, ne mislit, da če nosiš uniformo in našitek varovanje da ti je vse dovoljeno, ni, prej manj kot več. Bodite varnostniki ampak imejte tudi pamet in bodi človek.

In reply to by Rola (nepreverjen)

Rola (nepreverjen)

Upam da si tudi prebral pametnjakovičev komentar na katerega sem odgovoril. LP

In reply to by DanOc (nepreverjen)

ne_vem_ne_znam_berem (nepreverjen)

Po mnenju nekaterih zapisov je torej vsak varnostnik
nad veljavno Ustavo RS in točno tej Ustavi podrejenimi zakoni?

Predno komentirate kaj vse lahko varnostnik počne in kakšna pooblastila ima,
si prosim preberite malo o ''Zakon o varstvu pred diskriminacijo (ZVarD)''

Žaljenje in izkazovanje ''mišic'' na spletu nima smisla.
Lahko ostanemo normalni in spoštujemo VELJAVNE zakone,
kar velja tudi za varnostnike.

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7273

pohorskisvizec
Komentar je zaradi velikega števila negativnih odzivov skrit.

Sami dr. prava, zanimivo, da še niso ti strokovnjaki vložili predlog na ustavno sodišče RS!

Aleša Muršec (nepreverjen)

Zakaj bi se sploh prepiral... Greš drugam in si zapomniš za vse večne časi, kje niso hoteli tvojega denarja. Simple.

Aleša Muršec (nepreverjen)

Zakaj bi se sploh prepiral... Greš drugam in si zapomniš za vse večne časi, kje niso hoteli tvojega denarja. Simple.

DanOc (nepreverjen)

Spoštovani,
predno navajate vire in kaj varnostnik sme in kaj ne sme in na podlagi česa sme in ne sme se prosim najprej sami prepričajte o navedbah. Namreč v ZZasV-1 ni nikjer navedeno tega kar ste napisali vi v članek! Vstop na varovano območje lahko varnostnik osebi/obiskovalcu/kupcu prepreči le v naslednjih primerih po Zakonu o zasebnem varovanju:
50. člen
(preprečitev vstopa na varovano območje)
Varnostnik sme osebi preprečiti vstop na varovano območje:
- če ne soglaša s površinskim pregledom;
- če pri površinskem pregledu najde predmete iz četrtega odstavka 49. člena tega zakona;
- če nasprotuje ugotavljanju njene istovetnosti ali istovetnosti ni mogoče ugotoviti;
- če ne upošteva reda na varovanem območju ali javnega reda ali
- če je to potrebno zaradi preprečitve neposrednega ogrožanja ljudi in premoženja na varovanem območju.

Kje pa ste vi v ZZasV-1 našli termine veljavna zakonodaja in z zakonom predpisani odloki in odredbe pa tudi ne vem. Pa še nekaj terminologija vam tudi ne gre ravno najbolje - ni hišni red temveč red na varovanem območju in če ima naročnik še kakšne dodatne omejitve/zahteve za vstop in zadrževanje na varovanem območju pa je potreben še posebni red na varovanem območju, ki mora biti na vstopu jasno viden in dostopen vsakomur, ki vstopa na varovano območje in katerega mu mora varnostnik tudi pojasniti - zgolj limanje slikic in opozoril na vrata pač ni dovolj da bi lahko varnostnik deloval v skladu z ZZasV-1 in njegovimi podrejenimi akti.

Glede na to da pišete o občutljivih zadevah v trenutni situacji bi od kateregakoli medija pričakoval profesionalnost ne pa nekakšne pavšalne izdelke, katerih namen je zastraševanje ljudi.

p.s.: Kar nekaj komentatorjev pa naj bi bilo varnostnikov, ki zelo pogumno komentirajo komu bodo vse preprečili dostop. Tem pa bi predlagal, da si vsaj ZZasV-1 šeenkrat dobro preberejo pa kakšen začetniški šnelkurs tečaj za varnostnika ponovno opravijo, če res ne želijo izgubiti licence. Pa tudi odlok (čeprav nezakonit ne neustaven) na katerega vehamentno izgovarjate dobro preberite in mi potem povejte, če vam daje kakšno pravico do preprečevanja dostopa.

tako to gre (nepreverjen)

Jaoooo, en polpismen, brez izobrazbe bo sedaj na vhodu nekoga sekiral ???
No opomin še že.
Če bi pa kaj drugo hotel pa se bo moral sprijazniti s posledicami !
No, če bi hotel uporabiti zadnje tri ukrepe bi jih verjetno uporabil zadnjič v življenju !
Sicer pa je ogromno trgovin, kjer ni nikjer nobenega varnostnika in tudi nihče nič ne vpraša.
Gremo tja, kjer te noben ne sekira !

Rola (nepreverjen)

Sirota nevzgojena ti si sigurno po horoskopu sekirant. V lekarni lahko dobiš pomirjevala drugače pač greš v Ormož ali Hrastovec.

In reply to by tako to gre (nepreverjen)

Primorc (nepreverjen)

Rola ti si jota!

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.

Starejše novice