Vir: Google Zemljevidi
Občan je na Mestno občino Maribor naslovil pobudo, da bi Borštnikovo ulico zaradi nevarnosti prometnih nesreč, iz dvosmerne preoblikovali v enosmerno. Mariborska občina pa je na pobudo odgovorila pritrdilno.

Na spletnem občinskem portalu Izboljšajmo Maribor je občanom omogočena oddaja pobud, vprašanj in drugih ugotovitev, ki se nanašajo na življenje v mestu.

Teden dni nazaj se je s pobudo na Mestno občino Maribor, ki je ustanoviteljica portala Izboljšajmo Maribor, obrnil občan, ki je na občino naslovil pobudo o prometni preureditvi Borštnikove ulice v Mariboru.

Kot razlaga občan, živi z družino v stanovanju ob Borštnikovi ulici, natančneje na delu med Ulico Pohorskega odreda in Radvanjsko cesto. Po njegovem mnenju pa tamkajšnjim prebivalcem težave povzroča tamkajšnja dvosmerna ureditev Boršnikove ulice.

Kaj je torej njegov predlog in kaj na pobudo odgovarjajo na Mestni občini Maribor?

Na ulici strah zaradi morebitnih nesreč

Po mnenju občana je vzvratna vožnja pri vključevanju v promet s parkirišč ob stavbah na že omenjenem odseku Borštnikove ulice izjemno tvegana, saj je težko pravočasno opaziti prihajajoča vozila.

»Pri vzvratni vožnji je težko pravočasno zaznati vozilo, ki pripelje po ulici. Zaradi dvosmernega prometa se lahko zgodi, da prehitri voznik, ki jih ni malo, ki pripelje v času vključevanja v promet, ne bo mogel zavreti ali se umakniti na drugi vozni pas, ker bo po njem nasproti pripeljalo vozilo,« razlaga občan.

Skrbi ga namreč, da bi lahko nadaljnje takšno stanje privedlo do nesreče, kjer bi lahko vozilo odbilo tudi na pločnik, po katerem v bližnjo šolo hodijo otroci.

Tako predlaga, da bi se na Borštnikovi ulici vzpostavil enosmerni promet, ki bi po njegovem mnenju občutno izboljšal prometno varnost in izboljšal situacijo tudi glede parkiranja.

Enosmerna ureditev na Borštnikovi ulici do konca avgusta

Na Mestni občini Maribor so na pobudo občana odgovorili pritrdilno. Kot so zapisali, bodo do konca avgusta na obeh krakih Borštnikove ulice vzpostavili enosmerni prometni režim

»Dokumentacija za takšno ureditev je bila pripravljena že pred leti, vendar takrat načrti niso bili realizirani, zato je treba projekt novelirati in pripraviti najprimernejši režim glede na veljavne strokovne smernice,« razlagajo na mariborski občini.

Ob tem pa dodajajo, da bodo okoliški prebivalci z vzpostavitvijo enosmernega režima v Borštnikovi ulici pridobili dodatna parkirna mesta, hkrati pa se bo z novo prometno ureditvijo zagotovila boljša varnost za šibkejše udeležence v prometu, predvsem pešce, invalide, otroke in starejše.

Komentarji (25)

Voznik (ni preverjeno)

Ukrep je popolnoma neumen. Borštnikova je skozi celotno traso pregledna, z velikim Stop znakom v križišču z Radvanjsko. Očitno si želijo prebivalci voziti okrog, ter s tem zapravljati svoj čas in denar (gorivo ni zastonj).

Leka (ni preverjeno)

Ukrep je bolj namenjen povečanju parkirišč kot varnosti ,drugače bi redarji prihajali kadar parkirajo na pločnikih .

In reply to by Voznik (ni preverjeno)

orožnik (ni preverjeno)

In to samo zaradi idiotov, ki se "rikverc" vključujejo na prednostno cesto.

Cinik (ni preverjeno)

Več parkirnih mest bi imeli, kar je razumljivo, malo manj pa uradna argumentacija.

. (ni preverjeno)

Kdaj se bo začela naprej delati cesta po kamniški grabi. eno leto ste jo prekopavali, zdaj jo je uničila še voda. Se bo kaj začelo delati ali bomo s helikopterskimi prevozi vozili otroke v šolo?

Leka (ni preverjeno)

Klinc vas gleda .Mislim občinski .

In reply to by . (ni preverjeno)

Fischer (ni preverjeno)

Bedarija. Zdaj bo še več "nesreč,".

ah (ni preverjeno)

Daj stari, kupi si avto s kamero pa boš znal tud rikverc odpelat z našega parkinga, če že geldat neznaš nazaj ko vun pelješ. Buhl, me res zanima keri debil je napisal toti predlog...

tona iteb (ni preverjeno)

Zakaj pa ne parkira vzvratno, tako bi imel boljši pregled pri speljevanju s parkirišča???!!!???🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇

Leka (ni preverjeno)

Spletno stran IZBOLJŠAJMO.SI bi moral župan pregledati vsako jutro, da bi spoznal kaj vse Mariborčane teži ! Sploh je desni breg Drave prava sramota kar se tiče urejenosti cest ,pločnikov ,parkirišč ,zelenic saj posamezniki počnejo kar želijo saj vedo ,da tam ni nadzora . Arsenovič vso svojo energijo posveča brvi pod Starim mostom kot v Butalah .

kar_nekdo (ni preverjeno)

Ja, res. Ampak žalostno je, da je njemu popolnoma vseeno za desni breg Maribora. No, razen seveda dostopa do restavracije Orient... To pa mora bit... On že ve zakaj...

In reply to by Leka (ni preverjeno)

Magda K. (ni preverjeno)

Kot stanovalka Borstnikove ulice lahko zatrdim da gre izkljucno za dodatna parkirisca, ki jih stanovalci dolocenih blokov izsiljujujejo ze leta, in nobeno prometno varnost. Prometnih nesrec vzdolz ulice ni, na kriziscu z radvanjsko cesto pa se je ob ureditvi krizisca stanje tudi izboljsalo.
Da gre za posameznikove lastne interese pove tudi dejstvo, da smo za ureditev izvedeli iz medijev.

neverjem vam (ni preverjeno)

Boli tebe za druge, če imajo parkirplac, glavno da ga imaš ti.

In reply to by Magda K. (ni preverjeno)

Sovrazim lenuhe (ni preverjeno)

Ti si pac luzer zato nimas nic jebi ga

In reply to by neverjem vam (ni preverjeno)

Sosed 53 (ni preverjeno)

Zdaj bi vi enosmerno delali, ko imamo celotno križišče dvignjeno "ležeči policaj" , naj se mi javi toti biser ki je to predlagal 💩

Mari-bor-čan (ni preverjeno)

Ja super, kar takoj sprejmejo idejo nekega občana. Verjetno niti avta nima. Kaj menijo ostali prebivalci pa ni pomembno. Tipično za to oblast. Samo omejitve, zapiranja, prepovedi, brez sleherne alternative. Bolj kot je predlog neumen, prej ga sprejmejo.

Andibandi (ni preverjeno)

Mogoče pa bi gospod ven vsekal eno vrtnico na svojem dvorišču in bi lahko obrnil in naprej ven zapeljal, kot pa da rine vzvratno na prednostno cesto, kar je v nasprotju z cpp.

Andabanda (ni preverjeno)

Aja, tu so sami bloki, sem mislil, da je naselje hiš, kot na Teznu, ko vsi rikverc rinejo na gl.cesto in dvorišč.

Bedarija (ni preverjeno)

Kolikor jaz vem v Borstnikovi stanuje vodja ali direktorica redarske slizbe MOM. Ker so vcasih parkirali avte na plocniku na obeh straneh in pesci res niso mogli hoditmimo, je nekomu zavrelo in je parkrat poklical redarje in sovsi dobiLi kazni. Mislim da tudi slednja. Sedaj parkirajo na zelenice, tako jih redar ne more kaznovat, saj so plocniki prazni. Mogoce pa je ta hitro sprejeta pobuda tega “obcana”od kje tukaj…

Robert Persuh (ni preverjeno)

Vsi prometni ukrepi pri nas so namenjeni poslabśanju źe tako slabe pormetne propustnosti, preglednosti in varnosti!
Ukrepi dobre prakse iz tujine do pisarn naśih birokratov ne pridejo!

Krajan Borštnikove (ni preverjeno)

Očitno so nekateri pozabili na sklepe 7. REDNE SEJE SVETA MESTNE ČETRTI RADVANJE, ki je bila v sredo, 20. junija 2012, ob 18.00 uri v prostorih MČ Radvanje, Lackova c. 43.

4. Komunalna problematika

• Obravnava predloga za spremembo prometnega režima v Borštnikovi ulici

V razpravo smo dobili »Predlog spremembe prometnega režima v Borštnikovi ulici«. Predlagana je sprememba iz obstoječega dvo-smernega v enosmerni promet. Sestala se je Komisija za komunalne zadeve MČ; na sestanek so bili povabljeni tudi stanovalci Borštnikove ulice ter predstavnik MOM, Sektorja za promet.
Komisija za komunalne zadeve predlaga Svetu MČ, da glede zadevne problematike sprejme naslednji sklep:

3. SKLEP:
Predlagana sprememba prometnega režima iz obstoječega dvo-smernega v enosmerni promet je nesprejemljiva.
Obrazložitev:

1. Problematika parkirišč in sprostitev pločnikov za pešce je na območju Borštnikove ulice dejansko prisotna. Varnost pešcev in kolesarjev je ogrožena predvsem zaradi kršenja pravil, saj v času od 7. ure zjutraj do 21. ure zvečer kljub praznim parkirnim mestom na urejenih parkirnih površinah vozniki parkirajo na površinah namenjenih pešcem.
2. Predmetni in v obravnavo posredovan predlog je vsebinsko nepopoln in netočen.
Sedaj je na območju v Borštnikovi ulici na odseku od Ulice Pohorskega odreda do Radvanjske 117 parkirnih mest. V primeru enosmerne ureditve ne pridobimo dodatnih 45 parkirnih mest, kot navaja avtor v projektu, saj moramo upoštevati, da s parkiranjem pod kotom zmanjšamo število parkirnih mest. Prav tako je potrebno upoštevati, da v uličice, v katerih so nizi vrstnih hiš, morajo imeti možnost uvoza in izvoza tudi tovorna vozila, ki vršijo dostavo, kar pomeni izgubo še 17 načrtovanih parkirnih mest. To pomeni, da dejansko lahko pridobimo s spremembo le in zgolj 25 parkirnih mest.

3. Predlagana rešitev pomeni dodatno obremenjevanje sosednjih ulic.

Komisija za komunalne zadeve MČ predlaga, da se v zvezi urejanja prometnega režima v Borštnikovi ulici izvedejo naslednji ukrepi:
- Na križišču Radvanjske in Borštnikove urediti skladno s predpisi hitrostne ovire za omejevanja hitrosti vozil.
- Izvesti fizične ovire na Južnem delu pločnika na delu Borštnikove ulice od Ulice Pohorskega odreda do Radvanjske ceste
- Prisotne službe naj proučijo možnost izgradnje dodatnih površin za parkiranje vozil v podaljšku parkirišč na Borštnikovi med bloki od številke 15-21in 23-29 proti potoku in z ureditvijo parkirnih mest na funkcionalnih površinah objektov.
- Na območju Borštnikove ulice od Radvanjske ceste do Kardeljeve ceste bi bilo smiselno urediti krožni promet in parkirišča na površinah proti potoku (severni rob naselja)
- Prav tako naj pristojne službe preverijo možnost izgradnje parkirišča na zemljišči v križišču Borštnikova ulica – Kardeljeva cesta (zemljišče na severni strani nasproti servisa TERTINEK)
- Izvajajo nadzor in ukrepajo zoper kršitelje predpisov, ki parkirajo na pločnikih.

Pri glasovanju je sodelovalo 8 članic in članov sveta. Sklep je bil soglasno sprejet.

304123

Predlagatelj pobude za enosmerni promet v Borštnikovi ulici je najverjetneje izhajal iz samo njemu znanih potreb zato, ga ne gre obsojati. Vprašanje pa je, če so predlagane rešitve na dolgi rok za stanovalce vzdolž cele ulice primerne in brez kasnejših finančnih posledic, saj obstaja realna možnost, da lahko na tem območju lokalna skupnost uvede plačljivo parkiranje.
Problematika parkirišč v Borštnikovi ulici je posledica povečanega števila stanovanjskih enot v objektih, ki so jih gradili različni investitorji glede na prvotne načrte gradnje soseske Nova vas II BS, ki sega v sredino osemdesetih let in kasneje povečanega števila vozil v gospodinjstvih, kar pa glede na videno ni več tako aktualno, saj je v ulici vse manj vozil parkiranih na pločnikih in zelenicah in je moč tudi sredi tedna in zvečer videti kar nekaj prostih označenih parkirnih mest vzdolž ulice.
Kot ena prvih stanovalk Borštnikove ulice bi rada poudarila, da je bil promet v Borštnikovi ulici strokovno pripravljen in potrjen na ustreznih organih tedanje lokalne skupnosti pred in ob izgradnji soseske ter je upošteval ustrezne možnosti vključevanja udeležencev na sosednje ulice in ceste. Kdo in kdaj je spremenil predmetne akte in dokumente? Ali je o tem odločal mestni svet?
Pred skoraj desetletjem je bila navedena problematika in predlog, ki ga je pripravil projektni biro obravnavana in kot je navedel predhodni komentator tudi zavrnjena. K zavrnitvi je pomembno prispevalo več dejavnikov. Med ostalim je bila zavrnitev zaradi tega, ker se ni upoštevalo potreb tukaj delujočih gospodarskih in storitvenih ter trgovskih dejavnosti, število parkirnih mest, ki bi jih lahko pridobili je bilo bistveno manjše, kot je bilo predvideno v predlogu, Borštnikova ulica je edina, ki je po njej mogoče speljati promet v primeru, ko pride do nepredvidenih zastojev ali del na Streliški cesti. Hkrati se je tedaj upoštevalo tudi potrebe in težave v sosednjih ulicah , torej ulici Dušana Mravljaka in Ulici Roberta Kukovca, ki sta brez pločnikov in nista ustrezno urejeni, da bi po njima bil lahko potekal promet za večje število vozil. Konec koncev je tedanja odločitev v MČ Radvanje temeljila na dejstvu, da na tem območju obstaja realno in pričakovano interes investitorja, da tudi tukaj uvede plačljive parkirne cone za uporabnike.
Posledično smo stanovalcem, ki so prihajali s pobudami na srečanje, že predhodno večkrat svetovali, naj skušajo v okviru stanovanjskih blokov in funkcionalnih zemljišč urediti ustrezne površine za parkiranje vozil, ki jih naj tudi sami financirajo, kar bi pomenilo tudi trajnejšo rešitev, ki bi povečala tudi vrednost njihovih nepremičnin.

DipsY (ni preverjeno)

Hvala za obrazlozitev. To bi sicer pricakoval od kakega novinarja.

In reply to by 304123

David2022 (ni preverjeno)

Kdaj bo občinska gamad prenehala krasti denar občanom, ker parkirajo avtomobile na velikem prostoru ki je sicer omenjen kot pločnik, a avtomobilo ne ovirajo nikogar in po 35 letih, pišejo kazni ?? Kam naj parkiramo avtomobile ? + tega se površine prodajajo privat investitorjem in s tem odvzemajo parkirna mesta. Ko bo tragedija, bodo pa spet neumno pogledi...klasična zlovenija.

Prebivalec uli… (ni preverjeno)

Se je kdo vprašal, kaj nov prometni režim pomeni za vzporedni ulici Roberta Kukovca in Dušana Mravljaka? Katastrofo,....močno dvomim da se bodo prebivalci Borštnikove vozili po Streliški cesti nazaj na Borštnikovo. Bistveno lažje jim bo peljati po Mravljaku in Kukovcu, kjer bo nastal kaos, ulice, kiinfrastrukturno niso opremljene kot npr. Streliška, bodo nosile celotni prometni režim,...edina resitev je da tudi te ulice postanejo enosmerne v isto smer kot Borštnikova...

Starejše novice