Letošnji Art Kamp je potekal v znamenju odgovornega ravnanja z odpadki, saj so Mestna občina Maribor, Narodni dom Maribor in Snaga sklenili zavezo, da bo prireditev z doslednim izvajanjem ukrepov izpeljana kot Prireditev z manj odpadki, ki je predstopnja

V Artkampu so letos dali poudarek doslednemu ločevanju odpadkov, poleg tega pa izvedli tudi druge pomembne ukrepe, ki pomagajo pri zmanjševanju količin nastalih odpadkov. Tako so na prireditvenem prostoru postavili 12 dodatnih ekoloških otokov, na katerih so ločeno zbirali embalažo, papir in steklo, ob gostinskem delu pa so namestili posode za biološke odpadke, javne koše pa ločili glede na vrsto odpadka, ki mu je bil koš namenjen.

Z opozarjanjem zbrali tono odpadkov manj

Že prvi dnevi so pokazali, da se ločevanje odpadkov v nameščenih koših ne obnese, saj se obiskovalci niso ozirali na napis na košu. V njih so se namreč znašli vsi odpadki, ki so nastali, torej mešani komunalni odpadki. Medtem pa je bilo ločevanje na ekoloških otokih skoraj vzorno, k čemur je pripomogla tudi zelena straža, dva prostovoljca, ki sta v Art Kampu skrbela izključno za odpadke. Trud rezultira tudi v podatkih o zbranih odpadkih v letošnjem Art Kampu. V osmih dneh prireditev so zbrali 2.485 kg odpadkov, kar je 1 tona manj kot lani. Od tega je bilo 638 kg odpadkov zbranih po vrstah. Skupaj pa se je zbralo 166 kg embalaže, 94 kg papirja, 220 kg stekla in 158 kg bioloških odpadkov.

Hkrati pa so organizatorji ves čas trajanja Art Kampa na Facebook profilu Snage, pa tudi na samem prireditvenem prostoru in Facebook profilu Art Kampa, objavljali nasvete, kako z majhnimi spremembami potrošniških navad vplivati na velike korake na poti v trajnostni razvoj. Ozaveščanje o odgovornem ravnanju je pomembna aktivnost, saj se odgovornost do odpadkov prične prav pri povzročiteljih, torej vseh nas, ki ustvarjamo odpadke, naloga izvajalca javne službe pa je, da ločeno zbrane odpadke obdela in odloži, kot mu to nalaga zakonodaja.

Tudi v prihodnjem letu si bodo v Art Kampu po letošnjem vzoru prizadevali, da bi ustvarili čim manj odpadkov, ustvarjene pa spretno ločevali. Hkrati pa organizatorji upajo, da bodo tudi druge množične prireditve v Mariboru sledile zgledu, ki ga je postavil letošnji Art Kamp, saj se zdaj že kristalno jasno, kako pomembne so takšne akcije za zmanjševanje količin proizvedenih odpadkov na dolgi rok.

S spleta

Komentarji (0)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.

Kako je ime prekmurskemu glasbeniku Kreslinu?

Starejše novice