Slovenija se sooča z velikim problemom tveganega in škodljivega pitja alkohola. Glede posledic zaradi alkohola smo v samem vrhu, zato je Nacionalni inštitut za javno zdravje začel s programom SOPA. Regionalno srečanje je potekalo v Mariboru.

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje so v letu 2016 pričeli s programom SOPA, katerega kratice pomenijo Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola. Program traja do konca leta 2020, osnovni namen pa je odpraviti oziroma zmanjšati tvegano in škodljivo pitja alkohola v Sloveniji ter s tem zmanjšati negativne posledice na različnih ravneh posameznikovega življenja ter vzpostaviti odgovoren odnos do alkohola pri vključenih deležnikih.

Rešitev problema s sodelovanjem

S tem namenom so se v četrtek, 22. marca, sestali na regionalnem srečanju SOPA v Mariboru, kjer so sodelovali izvajalci ali strokovnjaki, ki bodo v okviru konzorcija v tem istem okolju izvajali pilotni pristop. Tako strokovnjaki NIJZ in sodelujoči zunanji strokovnjaki so predstavili pristop, način vključevanja in vlogo vključenih posameznih profilov. Predstavljen je bil tudi potek izvajanja pilota, ki se začne jeseni in bo trajal do leta 2020. Prisotni so bili seznanjeni tudi z vsebino usposabljanj ter časovnico izvajanj v lokalnem okolju Območne enote NIJZ Maribor, Celje, Murska Sobota in Ravne na Koroškem, katerih predstavniki so bili prav tako na srečanju.

Ravno medsektorsko sodelovanje več profilov različnih poklicev znotraj 18 lokalnih okolij  po Sloveniji pri naslavljanju alkoholne problematike, postavlja dobre temelje, da jim bo tekom treh let skupaj uspelo oblikovati učinkovit pristop, s katerim bodo pomembno prispevali k celovitejšemu reševanju vprašanja tveganega in škodljivega pitja. Slednje je pri nas pogosto prisotno, kar kažejo tudi številke. Slovenija se glede obsega posledic zaradi škodljive rabe alkohola nahaja v samem evropskem vrhu

Tvegano pitje alkohola predstavlja za državo tudi znatno finančno breme. Ocena zdravstvenih stroškov, ki so povezani s pitjem alkohola, so v letih 2011—2014 v Sloveniji v povprečju znašali 153 milijonov evrov letno. Pri tem niso všteti stroški zaradi prometnih nezgod, nasilja v družini in drugih kriminalnih dejanj, kar številko dvigne na 234 milijonov evrov.

Podatki raziskave o Uporabi tobaka, alkohola in prepovedanih drog (2015) kažejo, da v Sloveniji 43 odstotkov prebivalcev med 25 in 64 letom, alkohol pije čez mejo manj tveganega pitja alkohola ali pa se je v zadnjem letu visoko tvegano opilo. CINDI raziskava je razkrila, da kar 28 odstotkov moških in 16 odstotkov žensk v starosti od 25 do 34 let se opija enkrat do trikrat mesečno ali pogosteje. Visok odstotek potrjuje tudi podatek o registrirani porabi alkohola, ki se giblje med 10,3 in 13,5 litra čistega alkohola na odraslega prebivalca na leto. 

Starejše novice