Zdravniki Službe splošne medicinske dejavnosti Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor se z apelom obračajo na javnost v izogib »nadaljnjemu delu v neizprosnih okoliščinah«.

Kolektiv zdravnikov Službe za splošno medicinsko dejavnost Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor se na Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Ministrstvo za zdravje in javnost obrača z apelom, ki so ga pripravili zdravniki družinske medicine - pod apel se je podpisalo 77 družinskih zdravnikov na čelu s predstojnico službe splošne medicinske dejavnosti Majo Arzenšek.

»Ker se zavedamo, da je razlaga zdravstvene politike težavna in včasih nezanimiva, vam podajamo krajši prikaz, kaj ta predstavlja za naše delo. Želeli bi ponovno poudariti, da naš primarni namen ni - kot nas sicer velikokrat želijo prikazati v javnosti - želja po višjih plačah, dobičku in višjem položaju v družbi, ampak zgolj želja po kvalitetnem delu v varnih okoliščinah,« so zapis pričeli družinski zdravniki.

»V zadnjih letih je vodenju zdravstvene politike uspelo še dodatno demotivirati naše mlajše kolege, ki se za specializacijo iz družinske medicine odločajo le še izjemoma ali le - to po nekaj letih dela menjajo za drugo. Žal jim v tem trenutku ne moremo ponuditi vzpodbudnih besed, če se na vseh nivojih ne bomo začeli zavedati, kako pomembno je krepiti osnovno zdravstvo, ne samo na papirju, ampak tudi v dejanjih,« pišejo družinski zdravniki in dodajajo:

»V ambulantah družinske medicine se dnevno srečujemo s številnimi pacienti in njihovimi težavami (do 60 obiskov dnevno, dodatno še administrativne zadeve, hišni obiski in mrliški ogledi). Že vrsto let opozarjamo na preobremenitve v družinskih ambulantah, na izgorevanje zdravnic, zdravnikov, sester in tehnikov v ambulantah. Vsakodnevno smo zaradi pomanjkanja časa tarča nezadovoljstva in celo psihičnega nasilja naših uporabnikov.«

Apel objavljamo v celoti.

Zdravniki Službe splošne medicinske dejavnosti Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor za javnost

V ambulantah družinske medicine se dnevno srečujemo s številnimi pacienti in njihovimi težavami (do 60 obiskov dnevno, dodatno še administrativne zadeve, hišni obiski in mrliški ogledi). Že vrsto let opozarjamo na preobremenitve v družinskih ambulantah, na izgorevanje zdravnic, zdravnikov, sester in tehnikov v ambulantah. Vsakodnevno smo zaradi pomanjkanja časa tarča nezadovoljstva in celo psihičnega nasilja naših uporabnikov. Dejstvo je, da skopo odmerjen čas na posameznega pacienta predstavlja tako zdravnikom kot pacientom neprijetno, stresno in potencialno nevarno okoliščino, saj je zdravstvena problematika naših pacientov vse kompleksnejša, zahteva čas in diagnostično ter terapevtsko poglobitev, pomanjkanje časa pa že resno ogroža varnost našega dela. 

Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva se za naslednje desetletje osredotoča na še zgodnejše odkrivanje in zdravljenje kroničnih nenalezljivih bolezni, ki predstavljajo veliko zdravstveno in tudi finančno obremenitev našega sistema. Kljub obljubam države, da se bomo v naslednjih letih lahko razbremenili in več časa namenili posameznemu pacientu, temu ni tako, zato se upravičeno sprašujemo, kako naprej. Zdravstvena zavarovalnica namreč ne sledi programu razbremenjevanja obstoječih družinskih ambulant in odpiranju novih.

Problematika je precej zapletena, zato povzemamo na kratko: vsaka na novo odprta ambulanta družinske medicine, ki na dan odprtja nima še nič vpisanih ljudi, v skupnem seštevku močno zniža skupni količnik vpisanih ljudi v celotnemu zdravstvenemu domu. Osnovni problem je v tem, da ta znižan glavarinski količnik Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) upošteva kot osnovo za izplačilo programa zdravstvenemu domu.

Če še poenostavimo: vsaka nova ambulanta družinske medicine (dokler ne doseže polne glavarine, kjer se žal spet upošteva zastarele kriterije glede zgornje meje vpisanih pacientov), predstavlja zdravstvenemu domu finančno izgubo. Kljub temu, da smo ob opozarjanju na premalo število zdravnikov, dobili od ZZZS in Ministrstva za zdravje odobrene zaposlitve novih ljudi, za nove time družinske medicine od plačnikov našega programa ne dobimo finančnih sredstev. Odobritvam novih timov družinske medicine torej financiranje teh programov ne sledi, kar je za zdravstveni dom preveliko breme in obstaja velika bojazen, da novih ambulant ne bo, s tem pa tudi ne bo prepotrebnih razbremenitev obstoječih družinskih ambulant.

Zdravstveno zavarovalnico pozivamo:
- da dosledno upošteva novo sprejete normative obremenitev v ambulantah družinske medicine,
- da prilagodi sistem plačevanja novih ambulant na način, da bo vsak nov tim družinske medicine tudi dejansko plačan.

Javnost pozivamo:
- zahtevajte od ZZZS in Ministrstva za zdravje zdravstveni kader, ki ne bo izgorel in ki se vam bo lahko posvetil za toliko časa, kot ga potrebujete. 

Kljub vsemu se v družinskih ambulantah trudimo delati dobro, odgovoriti na vsak vaš klic, elektronsko pošto in obisk v ambulanti, ampak stanje postaja nevzdržno. Vedno večje administrativne obremenitve, staranje prebivalstva in vedno zahtevnejša zdravstvena oskrba nas vodijo v nemogoč položaj, kjer lahko komaj kaj kvalitetno delamo le na račun svojega zdravja. In temu moramo narediti konec – predvsem za vaše in naše zdravje.

Kolektiv zdravnikov Službe za splošno medicinsko dejavnost OE SZV ZD dr. Adolfa Drolca Maribor

ZZZS: Zagotovili smo finančna sredstva za dodatnih 43 ambulant družinske oziroma splošne medicine

Na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije odgovarjajo, da ne drži, da zdravstveni dom ne dobi finančnih sredstev za delovanje novih timov družinske medicine, saj skladno s Splošnim dogovorom za pogodbeno leto 2018 zagotavljajo zdravstvenemu domu in drugim izvajalcem, ki so v tem pogodbenem letu pričeli z delom brez opredeljenih zavarovanih oseb, prvi dve leti 80 odstotkov sredstev za glavarino, izračunanih na podlagi povprečnega števila opredeljenih zavarovanih oseb v Republiki Sloveniji v dejavnosti.

»Po preteku tega obdobja pa se za obračun glavarine upošteva dejansko stanje števila opredeljenih zavarovanih oseb,« so pojasnili.

Po njihovih navedbah je ZZZS v letošnjem letu zagotovil finančna sredstva za dodatnih 43 ambulant družinske oziroma splošne medicine, vendar pa je na razpisu ostalo neoddanih še 19 timov, ker izvajalci zdravstvenih storitev ne uspejo zagotoviti ustreznih kadrovskih virov. 

»Iz tega razloga je upravni odbor ZZZS v preteklem tednu podaljšal rok za prijavo na razpis za teh 19 neoddanih timov in tudi za še šest neoddanih timov otroškega in šolskega dispanzerja. Poleg tega ZZZS načrtuje tudi v letu 2019 skladno z resolucijo o nacionalnem planu zdravstvenega varstva nadaljnje širitve mreže ambulant družinske medicine, in sicer skladno z novimi specializanti, ki bodo v letu 2019 predvidoma zaključili specializacijo, za program otroškega in šolskega dispanzerja za 21 timov ter za ambulante družinske medicine za 32 timov,« so še dodali na zavodu.

S spleta

Komentarji (0)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.

Starejše novice