Na deveti redni seji mestnega sveta so mestni svetniki sprejeli vse točke dnevnega reda.

Mariborski mestni svetniki so v prvem branju načeloma podprli spremembo načina obračunavanja komunalnega prispevka, ki se za stanovanjske objekte draži, za industrijske in poslovne objekte pa se cena znižuje.

Z 24 glasovi za in devetimi glasovi proti so sprejeli odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Mestne občine Maribor v prvi obravnavi. Do drugega branja odloka pričakujejo, da se med drugim preuči možnost oprostitve plačila tega prispevka v posameznih primerih.

Po besedah občine je glavni namen sprejetja odloka uskladitev odmere komunalnega prispevka z veljavno zakonodajo.

Komunalni prispevek je treba plačati ob gradnji objektov, ki bodo priključeni na občinsko komunalno opremo - vodovod, kanalizacija, cesta, plinovod in toplovod. Doslej se je plačeval glede na velikost zemljišča, na katerem se objekt gradi, po novem pa naj bi se pri izmeri dajatve upoštevala tudi tlorisna površina objekta, pojasnjuje direktor Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči Mojmir Grmek

Mestni svet Mestne občine Maribor Maribor je z 22 glasovi za in šestimi glasovi proti sprejel predlog za imenovanje odgovornega urednika občinskega časopisa. Mestni svet je tako za dobo štirih let imenoval za odgovornega urednika občinskega časopisa Mestne občine Maribor Dejana Pušenjaka.

Z 19 glasovi za in devetimi proti je Mestni svet Mestne občine Maribor sprejel predlog za imenovanje uredniškega odbora občinskega časopisa. Mestni svet je tako za dobo štirih let imenoval uredniški odbor v sestavi Zore A. Jurič, Pavline Japelj, Nina Flisarja, Petra Simoniča in Jelke Vrečko

Mestni svet pa še ni potrdil šestega člana uredniškega odbora, predstavnika mestnega sveta, saj je predlagana kandidatka Zdenka Križanič, ki je mestna svetnica liste prejšnjega župana Andreja Fištravca, še pred glasovanjem odstopila.

Z 39 glasovi za in brez glasu proti je Mestni svet Mestne občine Maribor sprejel sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu v Mestni občini Maribor.

Cena socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu ostaja za uporabnike nespremenjena in znaša 5,31 evra na uro. Dvig ekonomske cene - celotni stroški storitve, ki znaša 21,19 evra na uro, kar je 6,91 odstotkov več kot v letu 2018, je po besedah mestne občine posledica rasti elementov za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev za leto 2019. 

»Ta dvig bo dodatno obremenil zgolj Mestno občino Maribor, za uporabnike pa se cena ne bo spremenila. V skladu z 99. členom Zakona o socialnem varstvu je občina dolžna financirati ceno socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu v višini najmanj 50 odstotkov celotnih stroškov storitve,« pojasnjuje županstvo.

Po sprejetem sklepu sofinanciranje Mestne občine Maribor znaša 74,94 odstotka ali 15,88 evrov od celotnega stroška storitve, ki znaša 21,19 evrov na uro. Sredstva za zagotavljanje obveznosti Mestne občine Maribor do izvajalca storitve, občinske javne službe Center za pomoč na domu Maribor, so zagotovljena v veljavnem proračunu Mestne občine Maribor za leto 2019.

Mestni svet sprejel tudi vse ostale točke dnevnega reda

Predstavnik Liste mladih. Povezujemo Matic Matjašič je opozoril na sporno imenovanje Igorja Jurišiča v svet Mladinskega kulturnega centra Maribor. Ta je namreč po njegovih ocenah kot predsednik Popotniškega združenja Slovenije, ki poslovno sodeluje s tem zavodom, v konfliktu interesov. Kljub temu so mestni svetniki potrdili to imenovanje, poroča STA.

S spleta

Komentarji (0)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.

Starejše novice