Zapornica na koncu dovozne ceste, ki vodi do Einspielerjeve ulice.
Številni vozniki, ki so dovozno cesto do Einspielerjeve ulice uporabljali desetletja, z zaporo niso seznanjeni, in morajo pred zapornico avtomobile na nadvozu čez hitro cesto obrniti.

Na Mestni občini Maribor odgovarjajo, da v tem primeru ne gre za javno cesto, ampak za dovozno pot, ki je bila zgrajena ob izgradnji hitre ceste in poteka čez zasebno zemljišče, poroča časnik Večer. 

Cesta je bila v uporabi več desetletij

Občani so presenečeni nad tem, da je nekdo zaprl Einspielerjevo ulico v Melju. Prek nje je namreč postavil zapornico, ob njej pa tablo z napisom Privatno zemljišče, dovoljeno samo za uporabnike. Pri tem so se spraševali, kako je mogoče, da nekdo zapre javno ulico, ki so jo uporabljali več desetletij.

Mariborska občina na to odgovarja, da v tem primeru sploh ne gre za Einspielerjevo ulico, temveč za dovozno pot od Meljske ceste do Einspielerjeve ulice (podaljšek Industrijske ulice v smeri proti severu), ki je bila zgrajena ob izgradnji hitre ceste in vodi čez nadvoz mimo nekdanje tovarne akumulatorjev Vesna, poroča Večer. 

»Predmetne poti oziroma ceste ni mogoče šteti za javno pot, saj gre za površino, ki je izključno v zasebni lasti in je zato razpolaganje s to površino v pristojnosti zemljiškoknjižnega lastnika. Zaradi tega za to površino ne veljajo določbe zakona o cestah,« odgovarjajo z občine.

Napis ob dovozni cesti, ki vodi do Einspielerjeve ulice: Privatno zemljišče, dovoljeno samo za uporabnike.

Cesta ne vodi do stanovanj občanov

K temu dodajo, da je problem povzročila država: »V preteklosti je namreč dovolila, da se kategorizirajo ceste, ki niso bile v lasti občin, zato ima zdaj velika večina slovenskih občin problem, da imajo določen delež kategoriziranih cest, za katere ni vedno moč pridobiti lastništva parcel pod njimi. Sodna praksa več sodb v tovrstnih primerih je, da je odlok o kategorizaciji javnih cest v nasprotju z ustavo, če občina z lastnikom zemljišč ni sklenila pravnega posla za pridobitev zemljišč za gradnjo ceste oziroma lastnika ni predhodno razlastila.« 

Če bi zapora občanom onemogočila dostop do njihovih stanovanj oziroma hiš, bi morala občina intervenirati in pričeti postopke pridobivanja zemljišč, po katerih je speljana cesta, a ker v tem primeru obstaja dovozna cesta (naprej po Meljski cesti in nato levo v Kremplovo ulico), občina te obveze nima, se poroča Večer. 

V Kompasu molčijo

Kot še sporočajo z občine, so z lastnikom, po naših informacijah je to družba Kompas shop, že skušali stopiti v kontakt, a se lastniki niso odzvali. Družba Kompas shop ima sicer sedež v Ljubljani, najbolj znana pa je po lastništvu nekdanjih brezcarinskih trgovin na mejnih prehodih z Avstrijo in Italijo.

Možnost dekategorizacije ceste

Kot še poroča Večer se pa zaradi zaprtja ceste odpira vprašanje, zakaj bi država in občina še naprej vzdrževali nadvoz nad hitro cesto, ki Kompas shopu sploh omogoča dostop do njihovega zemljišča iz smeri centra mesta. Na občini odgovarjajo, da obstaja možnost, da del te ceste dekategorizirajo in dovozno cesto pred nadvozom enostavno zaprejo. »Zaradi prometa je treba nadvoz vzdrževati, kar je zdaj nesmiselno. Lastniku zemljišča namreč še vedno ostane alternativni dovoz iz nasprotne smeri (od nekdanjega nacističnega taborišča Stalag XVIII D v Melju proti zahodu, op. p).«

Dovozna cesta na koncu katere vas pričaka zapornica s stop znakom.

Več predlogov za inšpekcijski nadzor

Zaradi zapore dovozne ceste med Meljsko cesto in Einspielerjevo ulico je bilo po informacijah pridobljenih s strani časnika Večer podanih tudi več predlogov za inšpekcijski nadzor. Enega je podal nekdanji direktor Mariborskega vodovoda Stanislav Jecelj, sicer prebivalec Melja. 

V dopisu ministrstvu za infrastrukturo med drugim zapiše: »Ob izgradnji druge etape hitre ceste skozi Maribor ste kot njen investitor prekinili Einspielerjevo ulico, ki je bila povezana z Meljsko cesto. Za nadomestitev obstoječe cestne povezave ste zgradili v neposredni bližini novo cesto, vključno z viaduktom čez hitro cesto, skozi območje nekdanje carinarnice, niste pa uredili lastništva zemljišča, zato je novi lastnik cesto zaprl za ves promet. Pozivamo vas, da kot investitor predmetne ceste izpolnite svoje obveze in nam omogočite nemoten promet, kot smo ga imeli pred gradbenim posegom.«

S spleta

Komentarji (0)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.

Starejše novice