Stražunski potok je že dolgo časa črna točka Maribora. Potok, ki se vije skozi mariborski mestni gozd in naravni spomenik, je bil v preteklosti preurejen v kanalizacijski jarek in še vedno ostaja nerešen problem.

Potok, ki teče skozi Stražunski gozd in po katerem odteka odpadna voda iz mestne kanalizacije, je v velikem nasprotju z bujnimi zelenimi drevesi, sprehajalnimi potmi in vrtički, ki ga obdajajo. Ekologi opozarjajo, da je to pravzaprav odprta kanalizacija.

Skozi območje Stražuna poteka lepo vidna stara struga Drave. V zahodnem delu se pojavljajo izviri, območje pa je močvirnato. Izviri so v preteklosti napajali potok, ki se izliva v reko Dravo. 

Šele kasneje se je ta potok, z izgradnjo razbremenilnika mestne kanalizacije, v zgornjem delu spremenil v odprt kanal. Potoček je bil tako preurejen v odvodni kanal za kanalizacijo. Po desetletjih problem še vedno ni rešen. Stražunski potok še vedno kazi podobo Stražuna in celotnega mesta Maribor. 

Kako onesnažena je voda v potoku? 

Na Mestni občini Maribor so za Mariborinfo pojasnili, da so lani naročili fizikalno-kemijsko analizo površinskih voda v Stražunu: »Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano je septembra 2019 odvzel vzorce vode iz Stražunskega potoka, iz vseh petih izvirov in mlake.« Analiza je potrdila, da voda iz potoka in tamkajšnjih izvirov ni primerna ne za pitje ne za zalivanje vrtičkov.

»Analize so pokazale večjo onesnaženost v samem kanalu, manjšo pa tudi v ostalih površinskih vodah,« so razložili na občini.

Po rezultatih analize je občina je o onesnaženosti vode obvestila uporabnike vrtov in obiskovalce ter jih opozorila, da voda ni primerna za pitje in zalivanje vrtov. Obvestila so namestili tudi na več mestih na območju Stražuna. 

Do dolgoročne rešitve je še daleč

Na občini pojasnjujejo, da so viri in vzroki onesnaženja večplastni, zato je treba k reševanju pristopiti sistematično. Priznavajo, da glavni vir onesnaženja potoka izhaja iz dotrajanega mestnega kanalizacijskega sistema in poddimenzioniranih razbremenilnih objektov v sklopu kanalizacije: »Razbremenilniki so preobremenjeni z velikimi količinami meteorne vode, ki se tja stekajo iz bližnjih naselij in s hitre ceste.« Potok in izvire pa z odpadki in sanitarijami onesnažujejo tudi vrtičkarji. 

Novih fizikalno kemijskih analiz vode na občini zaenkrat ne načrtujejo. So pa letos razpravljali s predstavniki Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo in Direkcije Republike Slovenije o tem, kako urediti odvodnjavanje meteornih vod s hitre ceste in o vprašanju statusa Stražunskega potoka.

»Od statusa je namreč odvisna tudi nadaljnja sanacija potoka, s katero bomo odpravili vire onesnaženja,« pravijo na mariborski občini.

Najpomembnejša je odprava virov onesnaževanja

Na občini so prepričani, da lahko Stražunski potok vzpostavijo v sonaravno urejen površinski vodotok, ki bi se neobremenjen izlival v Dravo, zato je Skupna služba varstva okolja naročila hidrogeologijo izvirov in določitev napajalnega zaledja potoka. Ta dela bodo končana konec jeseni letošnjega leta.

Na občini poudarjajo, da je predpogoj za ureditev tega problema odprava virov onesnaženja: »V naročanju je hidravlična študija za celotno kanalizacijo na tem območju, in predvidevamo, da bi najkasneje v naslednjem letu pripravili natečaj za projektno dokumentacijo ureditve kanalizacije.«

V načrtu je čiščenje Stražunskega gozda

Sanacija pa se dotika tudi širšega območja, na katerem je Skupna služba varstva okolja ob izvirih že sanirala večjo mlako in jo povrnila v naravno stanje ter omogočila nemoten dotok izvirske vode v potok. Na občini so povedali, da so organizirali odvoz bioloških odpadkov in vzdržujejo gozdno pot, imenovano Netopir Boromir, ki vodi skozi Stražun in jo obiskujejo predvsem otroci.

»Mestna občina Maribor si prizadeva za celovito rešitev, ki bo na eni strani čim manj okoljsko obremenjevala območje Stražunskega gozda, na drugi pa nudila obiskovalcem dobre možnosti za preživljanje prostega časa,« so povedali za Mariborinfo.

V načrtu je bil akcija čiščenja Stražunskega gozda, vendar so jo morali zaradi koronavirusa prestaviti. »Za minulo pomlad smo v Stražunskem gozdu, kjer se redno na več mestih pojavljajo tudi divja odlagališča, načrtovali čistilno akcijo, vendar smo jo morali zaradi epidemije prestaviti na kasnejši, primernejši čas.«

S spleta

Komentarji (2)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.
Kritik (nepreverjen)

Stražunski,Betnavski,Pekerski,Radvanjski ...vsi ti gozdovi so odlagališče vse svinjarije neodgovornih oseb inspektorjev MOK . Zakaj ne ukrepajo in kaznujejo kršiteljev ? Kdor ne ukrepa skladno z zakonodajo je sokrivec !

Mariborcan44 (nepreverjen)

Koncno nekdo ki opozarja na to

Starejše novice