Mestni svetniki bodo danes obravnavali predlog oblikovanja cen ravnanja s komunalnimi odpadki v letu 2019.

Mestni svetniki bodo torej odločali o tem, ali se bodo cene odvoza komunalnih odpadkov dvignile. Podražitev je sicer nujna in utemeljena, na občane pa s tem nikakor ne bo prevaljeno breme slabe investicije v Center za predelavo sekundarnih surovin. Trenutne cene so nespremenjene že od leta 2014.

Obseg storitev ravnanja z odpadki zajema zbiranje mešanih komunalnih odpadkov in bioloških odpadkov po sistemu od vrat do vrat. Mešano odpadno embalažo zbirajo uporabniki ločeno na zbiralnicah ločenih frakcij, katerih odvoz se vrši enkrat na 14 dni, na določenih lokacijah pa tudi do trikrat tedensko.

Cena zaračunana glede na prostornino zabojnika in pogostost odvoza

Cena posamezne storitve javne službe zbiranja komunalnih odpadkov je sestavljena iz cene javne infrastrukture in cene opravljanja storitve posamezne javne službe ter se oblikuje na kilogram odpadkov. Uporabnikom se cena zaračuna glede na prostornino zabojnika za mešane komunalne odpadke ali biološke odpadke ter pogostost odvoza posode.

Trenutno veljavne cene so bile na Mestnem svetu Mestne občine Maribor sprejete meseca marca 2014. Dvig cen je nujen, pojasnjujejo na občini, zgolj zaradi realnega dviga stroškov in nekajletnega zaostajanja cen, in opozarjajo, da nikakor ne bo vodstvo Mestne občine Maribor na občane prevalilo bremena slabe investicije prejšnjega mandata v Center za predelavo sekundarnih surovin oziroma sortirnico. Za slednje bodo potrebni dolgoročni ukrepi z maksimalno obremenitvijo centra in pridobivanjem novih poslov ter ustanovitvijo holdinga.

Predlagali so dvig, ki znaša nekaj manj kot 4 evre

Nova predlagana cena za mešane komunalne odpadke oziroma gospodinjske odpadke za 120 litrsko posodo, ki je osnovna posoda za gospodinjstvo, bo tako 13,63 evrov z DDV na mesec in 0,69 evrov z DDV na mesec za biološke odpadke. Navedeni ceni veljata za 14 dnevni odvoz odpadkov. Predlagan dvig cene za osnovno gospodinjsko posodo je tako 3,43 evra brez DDV, z DDV pa 3,75 evra.

S spleta

Komentarji (1)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.
Janez Blond (nepreverjen)

Ponavlja že zgodba s čistilno napravo ,ki smo jo petkrat preplačali , potem pa jo prodali za bagatelo . Nekaj mora biti v dravski vodi !

Starejše novice