Ekološka iniciativa Rače se je opredelila proti osnutku soglasja, ki jo je za primer Magne pripravila Agencija Republike Slovenije za okolje.

V sklopu javne razgrnitve dokumentacije za izdajo okoljevarstvenega soglasja za industrijski obrat Magna Nukleus v občini Hoče - Slivnica je Ekološka iniciativa Rače na Agencijo Republike Slovenije za okolje naslovila mnenje in pripombe v zvezi z osnutkom okoljevarstvenega soglasja za načrtovano izgradnjo industrijskega obrata in v zvezi s poročilom o vplivih na okolje za industrijskega obrata Magna Nukleus.

Iz Ekološke iniciative Rače so ob tem sporočili, da je lakiranje avtomobilskih karoserij najbolj okoljsko obremenjujoča faza pri proizvodnji avtomobilov, zato z zaskrbljenostjo spremljajo postopek umeščanja obrata in pridobivanja okoljevarstvenega soglasja za načrtovani Industrijskega obrata Magna Nukleus.

Zaradi bližine naselja Rače in pričakovanih negativnih vplivov tako na kakovost bivanja, kot zdravja prebivalcev, so pozornost namenili predvsem poslabšanju kakovosti zraka. Ob tem pa še opozarjajo na potrebo po temeljitem razmisleku o dolgoročni smotrnosti umeščanja okoljsko močno obremenjujočih objektov na vodovarstvena območja in območja, ki so primarno namenjena kmetijski rabi.

Negativni vplivi na kakovost zraka

Kot navajajo pri Ekološki iniciativi Rače, je v poročilu o vplivih na okolje Agencije Republike Slovenije za okolje, vplivno območje, na katerem lahko pride do vplivov na zdravje ali premoženje ljudi, ozko omejeno na parcele, kjer se bo izvajal poseg. Glede na samo oceno v poročilu o vplivih na okolje o velikem vplivu na kakovost zraka zaradi izpustov iz lakirnice v času obratovanja v iniciativi nasprotujejo tako ozki opredelitvi vplivnega območja. 

Pomanjkljivosti poročila o vplivih na okolje?

Po besedah iniciative naj bi bili v poročilu o vplivih na okolje ovrednoteni le vplivi prve faze umeščanja proizvodnega obrata Magna Nukleus v prostor, kljub temu da je že določen in znan terminski načrt morebitne izgradnje naslednjih faz, od katerih bo vsaka imela enak ali večji vpliv na vseh ali delu področij, ki so prepoznana kot področja z zmernim ali večjim vplivom na okolje.

»Glede na predviden velik vpliv na poslabšanje kakovosti zraka in pomanjkljivosti poročila o vplivih na okolje nasprotujemo osnutku odločitve, ki jo je pripravila ARSO in predlagamo, da se pred novim odločanjem pripravi poročilo o vplivih na okolje z odpravljenimi pomanjkljivostmi in predvidenimi dodatnimi omilitvenimi ukrepi na področju emisij onesnaževal v zrak,« protestno noto zaključijo pri Ekološki iniciativi Rače.

Komentarji (0)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.

Starejše novice