Ena izmed največjih krajevnih skupnosti v Mariboru Bresternica – Gaj nima osnovne šole, zob časa pa je načel tudi vrtec. Kaj na to odgovarjajo z mariborske občine?

Predsednik sveta Krajevne skupnosti Bresternica – Gaj Primož Hedl razlaga, da je bila stara šola Bresternica zaprta zaradi požarne ogroženosti ter možnosti porušitve določenih delov.

V letu 2018 se je podrl strop in stavba vidno propada: »Omenjena lokacija je izvrstna in zajema velik del starega parka, neposredno zraven šole pa je bilo pred kratkim urejeno športno igrišče. V različnih pogovorih s strokovnimi službami smo izdelali skupni predlog, da se na omenjeni lokaciji naredi nov vrtec ali kak medgeneracijski center oziroma obnovi šola.«

Z mariborske občine so na vprašanja Mariborinfo odgovorili, da sta »v Krajevni skupnosti Bresternica – Gaj v preteklosti delovali dve podružnični šoli, ki sta organizacijsko spadali k Osnovni šoli Kamnica. V skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja je lokalna skupnost ustanoviteljica osnovnih šol na njenem območju in odloča tudi o statusnih spremembah osnovnih šol. V Mestni občini Maribor je to Mestni svet Mestne občine Maribor. Statusne spremembe sprejema mestni svet na podlagi zakonodaje, ki je na tem področju zelo podrobna. V Mestni občini Maribor so o vseh statusnih spremembah, že pred samo spremembo, obveščeni sveti zavodov, krajevne skupnosti oziroma mestne četrti in tudi Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport.«

»Podružnična šola v Bresternici je začasno zaprta, od septembra 2012 dalje. Objekt, v katerem je delovala podružnična šola s tremi oddelki, je star in dotrajan, zaradi česar je bil objekt zaprt. Tudi ti učenci so bili prešolani na matično šolo, Osnovno šolo Kamnica, oddaljeno 3,2 kilometra. Osnovna šola Kamnica je bila v preteklih letih v celoti obnovljena in nudi odlične pogoje za izvajanje vzgojno-izobraževalnega procesa. Za vse učence je organiziran tudi brezplačni prevoz v šolo in iz šole. Pripravljena je investicijska in projektna dokumentacija za adaptacijo objekta, ki pa bo realizirana v odvisnosti od proračunskih možnosti Mestne občine Maribor v naslednjih letih,« še dodajajo na občini.

Hedl pa pojasnjuje še to, da si v Bresternici želijo menjave vrtca in zdravstvenega doma: »Naša želja je vrtec in šola na omenjeni lokaciji stare šole, vrtec naj bi se preselil iz trenutne lokacije, ki je ob državni cesti, v obstoječo šolo. Na lokaciji, kjer pa je sedaj vrtec, glede na to, da so tam tudi kapacitete za parkirišča in je ob državni cesti, je pa popolnoma primeren za medicinsko dejavnost.« 

Hedl upa, da bo koncept nastal v začetku prihodnjega leta

Predsednik sveta Krajevne skupnosti Bresternica – Gaj je prepričan, da »glede na to, da v letošnjem letu poteče gradbeno dovoljenje in glede na to, da si je lokacijo ogledal tudi župan Saša Arsenovič, se bo strategija o umestitvi šole, vrtca in zdravstvenega doma pričela oblikovati v začetku prihodnjega leta. Projekt pa je potrebno novelirati in ga prilagoditi novim smernicam.«

Mestna občina Maribor pa v vrtcu očitno ne vidi težav: »Stanje vrtca v enoti Bresternica, ki spada pod okrilje Vrtca Borisa Pečeta Maribor, je urejeno in ne zaznavamo težav. V šolskem letu 2019/2020 sta oblikovana dva oddelka in sicer: en oddelek drugega starostnega obdobja in en kombiniran oddelek. V času uradnega vpis so prosto mesto dobili vsi starši, ki so želeli vpisati otroka v enoto Bresternica.«

V Bresternici pogrešajo otroški vrvež

»V Bresternici živi pretežno starejši del prebivalstva, zato je prav lepo slišati otroški glas in otroški vrvež po ulicah našega kraja. Glede na to, da smo kar veliko področje, zazvemamo namreč približno 23 odstotkov mariborske občine, in glede na to, da povsod po Sloveniji obstajajo podružnične šole, mislim, da si to ljudje in krajani zaslužimo, da imamo tudi v našem kraju, razen vrtca, tudi šolo,« dodaja Helbl.

Z občine pa so se odzvali: »Mestna občina Maribor je v letu 2019, v sklopu javno-zasebnega partnerstva po principu energetskega pogodbeništva, z energetsko sanacijo v enoti Bresternica uredila ogrevanje z vgradnjo toplotne črpalke. Evidentirana je edino potreba po prenovi sanitarij, kar pa je načrtovano v Programu obnove objektov in opreme vrtcev v letu 2020.«

Problem je tudi osnovna šola na Gaju

Predsednik sveta Krajevne skupnosti pa pripoveduje tudi o osnovni šoli na Gaju, ki prav tako ne deluje že več kot 20 let: »Stavbo vzdržujemo in v njej smo do lanskega leta izvajali razne aktivnosti. Takrat pa smo stavbo zapirli, saj je potrebno narediti statični pregled, ker je šola v zelo slabem stanju. Sicer bo potrebna strokovna ocena, a sami smatramo, da je šola nevarna za uporabo. V preteklosti je sicer bila prijavljena na evropski razpis, namenjena je bila za bivanje raznih organizacij osnovnih šol. Takrat je bila za šolo pridobljena vsa pravno-tehnična dokumentacija vključno z gradbenim dovoljenjem. Žal projekt ni zadostil zahtevam ministrstva za kar je Mestna občina Maribor tudi vložila tožbo in jo izgubila.«

»Podružnična šola na Gaju je na podlagi sklepa sveta šole in takratne izobraževalne skupnosti prenehala delovati jeseni 1989, zaradi premajhnega števila učencev, saj je šolo obiskovalo samo 5 učencev. Učenci so bili prešolani na matično šolo oziroma v podružnično šolo Bresternica,« pa so se na to odzvali z občine.

Hedl: »Vas brez župnika in šole ni prava vas.«

Krajani si želijo, razlaga Hedl, »da se projekt ponovno preuči in da se najde pot do njegove realizacije, ker menimo, da je velika žalost, da se do sedaj ni izkoriščalo potenciala. Mi se smatramo kot vas in nobena vas brez župnika in šole ni vas.«

»Vrtci in šole spadajo med pomembnejše institucije v vseh lokalnih skupnostih, seveda tudi v tistih, ki so oddaljena od urbanih središč,« se strinjajo na mariborski občini.

S spleta

Komentarji (0)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.

Starejše novice