Mestna občina Maribor je objavila javni razpis za sofinanciranje obnove nepremične kulturne dediščine v občini v letu 2021. Z razpisom občina tudi letos spodbuja razvoj in oživljanje mesta, saj ureja njegov videz in hkrati ohranja kulturno dediščino.

Predmet javnega razpisa Mestne občine Maribor je sofinanciranje celovite obnove fasad ali fasad s strehami, ki neposredno mejijo na ulico, javni trg oziroma drugo javno površino.

Razpis velja za stavbe, ki so vpisane v register kulturne dediščine kot posamezni spomenik ali pa se nahajajo na območju, ki je razglašeno kot spomeniško in je vpisano v register kulturne dediščine kot območje dediščine.

Prednostno bo Mestna občina Maribor sofinancirala obnovo stavb, ki se nahajajo v ožjem mestnem središču (Cona A), dodatno pa bo sofinancirala obnovo največ dveh stavb znotraj širšega območja mestnega jedra (Cona B), kot je določeno v 8. poglavju odloka o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju očine Maribor, in ki so v lasti fizičnih oseb, samostojnih podjetnikov posameznikov ter pravnih oseb.

Za razpis je v proračunu Mestne občine Maribor za leto 2021 zagotovljenih 200.000 evrov, občina pa bo financirala v Coni A 20 odstotkov upravičenih stroškov, v Coni B pa 15 odstotkov upravičenih stroškov obnove na posamezno stavbo, neodvisno od višine stroškov obnove. 

Dodeljena sredstva bo moral upravičenec porabiti v tem proračunskem letu. Rok za predložitev vlog je četrtek, 15. april 2021.

Lani na tak način na novo preoblekli deset objektov

V letu 2020 so lastniki s pomočjo javnega razpisa za sofinanciranje obnove nepremične kulturne dediščine v Mestni občini Maribor prenovili deset objektov

Mestna občina Maribor je sofinancirala obnovo v znesku 139.829 evrov. Kot etažni lastnik v nekaterih objektih pa je financirala obnovo v višini 94.398 evrov.

Skupaj je torej iz občinskega proračuna za obnovo nepremične kulturne dediščine v letu 2020 mariborska občina namenila 234.227 evrov.

S pomočjo razpisa so minulo leto novo podobo dobile hiše na naslovih Koroška cesta 13, Koroška cesta 21, Koroška cesta 26, Orožnova ulica 7, Poštna ulica 2, Ulica heroja Tomšiča 3, Aškerčeva ulica 3, Slovenska ulica 13, Maistrova ulica 13 in Maistrova ulica 17.

1. Koroška cesta 13

Celoten znesek obnove fasade: 26.599 evrov

Znesek sofinanciranja Mestne občine Maribor: 3943 evrov

Stanje pred in po obnovi:

2. Koroška cesta 21

Celoten znesek obnove fasade: 12.755 evrov

Znesek financiranja Mestne občina Maribor: 8688 evrov (sofinanciranje: 1375 evrov, etažni lastnik Mestna občina Maribor 7313 evrov)

Stanje pred in po obnovi:

3. Koroška cesta 26

Celoten znesek obnove fasade: 110.999 evrov

Znesek financiranja Mestne občine Maribor: 83.332 evrov (sofinanciranje: 4129 evrov, etažni lastnik Mestna občina Maribor 79.203 evre)

Stanje pred in po obnovi:

4. Orožnova ulica 7

Celoten znesek obnove fasade: 41.508 evrov

Znesek sofinanciranja Mestne občine Maribor: 11.679 evrov

Stanje pred in po obnovi:

5. Poštna ulica 2

Celoten znesek obnove fasade in strehe: 126.490 evrov

Znesek sofinanciranja Mestne občine Maribor: 48.152 evrov

Stanje pred in po obnovi:

6. Ulica heroja Tomšiča 3

Celoten znesek obnove fasade in strehe: 28.228 evrov

Znesek sofinanciranja Mestne občine Maribor: 8468 evrov

Stanje pred in po obnovi:

7. Aškerčeva ulica 3

Celoten znesek obnove fasade: 40.909 evrov

Znesek sofinanciranja Mestne občine Maribor: 12.272 evrov

Stanje pred in po obnovi:

8. Slovenska ulica 13

Celoten znesek obnove fasade: 39.620 evrov

Znesek financiranja Mestne občine Maribor: 16.093 evrov (sofinanciranje: 6659 evrov, etažni lastnik Mestna občina Maribor 9434 evrov)

Stanje pred in po obnovi:

9. Maistrova ulica 13

Celoten znesek obnove fasade: 39.496 evrov

Znesek sofinanciranja Mestne občine Maribor: 11.848 evrov

Stanje pred in po obnovi:

10. Maistrova ulica 17

Celoten znesek obnove fasade: 78.261 evrov

Znesek sofinanciranja Mestna občina Maribor: 31.304 evre

Stanje pred in po obnovi:

S spleta

Komentarji (1)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.
Gucibuci (nepreverjen)

Hiša st. 5 je spodnji rob nedokončan v višini 1 metra, takšne šlamparije se ne bi smelo dopuščati. Kontrola bi morala biti, če občina da denar.

Problem so tudi razni špekulanti ki za določene zneske izstavljajo višje fiktivne račune. To bi morali bolj nadzirati saj se s tem oškoduje druge, ko bi tudi radi dobili subvencijo za obnovo stavb.

Starejše novice