Na širšem območju Mestnega parka je potekala prostovoljska akcija odstranjevanja tujerodnih rastlinskih vrst.

Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave je v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije in Zavodom RS za varstvo narave v minulo soboto organiziral prostovoljno delovno akcijo odstranjevanja tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst na širšem območju Mestnega parka.

Akciji se je pridružila tudi Iniciativa Mestni zbor – SČS Center in Ivan Cankar, ki je med krajani razširila glas o akciji. Delo je opravljalo 12 udeležencev.

Pozdrav podžupana

Na začetku akcije je podžupan Zdravko Luketič pozdravil udeležence. Sledilo je nekaj pomembnih informacij strokovnjakov o invazivnih tujerodnih vrstah in napotkov v zvezi z načini odstranjevanja.

Strokovnjaki so namreč na terenu poleg domorodnih drevesnih vrst – prevladujejo bukev, hrast, kostanj, bor, češnja in druge - opazili tudi prisotnost invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst. Med slednje uvrščamo drevesni vrsti pavlovnijo in veliki pajesen ter potencialno invazivno vrsto navadno barvilnico kot zelnato trajnico.

Invazivne tujerodne vrste

Invazivne tujerodne vrste (krajše invazivke) so vrste, ki jih je človek namerno ali nenamerno zanesel izven območja njihove prvotne razširjenosti in s širjenjem poslabšajo življenjske razmere za domorodne vrste.

Strokovnjaki ugotavljajo, da so se v večji meri na obravnavanem območju razširile po žledu leta 2014, ker so bila gozdna tla takrat razgaljena. Domnevajo, da so semena prišla z vrtov.

Z namenom varovanja naravne drevesne sestave v gozdovih širšega območje Mestnega parka s Piramido, Mestnim vrhom in Kalvarijo, ki sodijo v zavarovano območje narave, je nujno invazivne tujerodne rastline iz njih čim prej odstraniti.

»V okviru delovne akcije smo skupaj odstranili približno 400 primerkov pavlovnije in 200 primerkov velikega pajesena. Na ta način smo dodobra obdelali pobočja, ki gravitirajo na Tri ribnike, vsekakor pa je še ogromno primerkov obeh vrst na vzhodnih pobočjih grebena Piramide, ki so tudi v zasebni lasti. V načrtu imamo akcijo ponoviti septembra,« so še sporočili iz Medobčinskega urada za varstvo okolja in ohranjanja narave.

S spleta

Komentarji (0)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.

Starejše novice