Včeraj so na seji potrdili koncesijski akt o javno-zasebnem partnerstvu projekta revitalizacije Mariborskega otoka.

Trenutno stanje Mariborskega otoka in kopališča je nujno potrebno ureditve in prenove, ki kot naravni spomenik nujno potrebuje izboljšanje. Zaradi odločitve mariborske občine o obnovi edinega kopališča in na podlagi prispelega pisma o interesu za vlaganje v obnovo javnega objekta, se je pripravila investicijska dokumentacija za projekt »Revitalizacije, rekonstrukcije in upravljanja kompleksa Mariborski otok« in temu potrebni pravni dokumenti.

Včeraj so se na seji Mestnega sveta pogovarjali o koncesijskem aktu o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo revitalizacije in upravljanja kompleksa Mariborski otok. Cilj tovrstnega partnerstva je celoletno upravljanje kopališča in varovanje naravnih danosti lokacije.

Tako je občina upoštevala pomisleke svetnikov in v sklep vnesla, da se stavbna pravica dodeli le za čas gradnje in samo na tistih parcelah, kjer bo gradnja potekala, ne pa na celotnem Mariborskem otoku. V sklopu partnerstva bi občina zagotovila vodovod in kanalizacijo, vse ostalo bi financiral zasebni partner. 

Tako bi bili javni deli že obstoječi grajeni objekti, bazeni, prostori bazenske tehnike, dostopni most in parkirišče, zasebni partner pa bi s soglasjem občine lahko zgradil preostale prostore. V postopku izbire zasebnega partnerja, bi tudi določili vsebino dejavnosti, ki bi se izvajale v zasebnem delu, vendar pa morajo te biti združljive z dejavnostmi javnega dela. 

Območje Mariborskega otoka je potrebno celoviti urediti, opremiti kot mestne zelene površine. Otok je potrebno obravnavati kot celoto, bolje povezati poti in jih vpeti v omrežje mestnih peš in kolesarskih poti. Potrebno je urediti tudi dostop za osebne avtomobile, kolesarje, mestne avtobuse in omogočiti možnost uporabe rečnega prometa.

Na seji je zunanji sodelavec in član Fištravčeve projektne skupine Bojan Strajnar, ki sodeluje med drugim pri pripravi obnove Mariborskega otoka, pomiril vprašanja in skrbi nepremičninske posrednice Melite Petelin »glede obremenitve in da se ne bi zadolžili« s tem, da so že na prvi obravnavi dejali in v koncesijski akt zapisali, »da se ne sme prenašati, zadolževati ali zastaviti«.

Vložek Mestne občine Maribor

Upravljanje zgrajenega dela bi bilo sicer predmet javno-zasebnega partnerstva - do sedaj upravljajo s kopališčem in okolico JZ Športni objekti, vendar pa bi pri prenosu na zasebnega partnerja začel ta upravljati s kopališčem. 

Vložek javnega partnerja bi zadeval potrebno zemljišče za izgradnjo, vendar nikakor njegovo prodajo, stavbno pravico v času gradnje, izgradnjo vodovoda od obstoječega omrežja s strani Limbuške dobrave pod Dravo in izgradnjo tlačne kanalizacije od obstoječih objektov preko mostu na levi breg Drave in priklop na obstoječo kanalizacijsko omrežje. Tako bi morala prevzeti tveganja in stroške za upravljanje vodovodne in kanalizacijske infrastrukture Mestna občina Maribor. 

Ostala sredstva prispeva zasebni partner

Zasebni partner, ki je lahko le finančno sposoben investitor, ki predmeta investicije ne bo mogel odtujiti zaradi zaščite in opredeljenosti, bi prispeval vsak preostala sredstva, potrebna za realizacijo, s tem pa bi tudi prevzel tveganja in stroške upravljanja in vzdrževanja zgrajenega objekta. 

S spleta

Komentarji (0)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.

Starejše novice