Preverili smo, koliko stanejo osnovnošolski učbeniki in delovni zvezki.

Počasi se izteka avgust in za osnovnošolce in srednješolce se ponovno odpirajo šolska vrata. Z oprtanimi torbami učbenikov, delovnih zvezkov in ostalih potrebščin se bodo odpravili v novo šolsko leto, nas pa je zanimalo, koliko mora odšteti družina, da lahko otroku omogoči osnovne pripomočke pri šolanju.

Najprej smo pregledali cene učbenikov, ki jih je za šolsko leto 2017/2018 predlaga strokovni aktiv. Ni težava za malčke, ko je tisto berilo povprečnih 12 evrov. Znesek se postopoma dviguje, saj višja starostna stopnja širi težavnost in pestrost učnega programa.

Učitelje oziroma aktiv se poziva, da v učbeniškem katalogu izbirajo racionalno med ponudbo.

Koliko odštejemo za pripomočke osmošolca?

Tako v zadnji osnovnošolski triadi cena izbranih učbenikov dosega vrednost stotih evrov. Seveda še nismo omenili cene delovnih zvezkov, šolske torbe, opreme in ostalih pisnih pripomočkov. Če imate osmošolca, znaša samo nekaj učbenikov – za slovenščino, fiziko, zgodovino, etiko, biologijo in kemijo – okoli 95 evrov. Če dodate nekaj delovnih zvezkov, ki so predpisani in v razredu zaradi lažjega usvajanja in poglabljanja snovi tudi zaželeni/obvezni, boste zanje odšteli okoli 100 evrov.

Recimo, da se giblje skupna povprečna cena za učbenike in delovne zvezke na višji, predmetni stopnji od 150 do 200 evrov, družina pa lahko le upa, da bo lanska torba še zdržala; pozabiti pa ne smemo še na zvezke, šestila, ravnila in ostale pisalne pripomočke. Seveda so tu še šolske malice in/ali kosila ter šolske ekskurzije, ki kmalu udarijo po žepu. Da lahko starši opremijo dva ali več šoloobveznih otrok z minimalnimi plačami, zahteva kar nekaj prihrankov ali izposoje.

Subvencija za nakup delovnih zvezkov …

Družini pa se lahko omogoči subvencija za nakup delovnih zvezkov, če znaša povprečni mesečni dohodek na osebo do 18 odstotkov neto povprečne mesečne plače. V tem primeru je višina občinske subvencije za nakup delovnih zvezkov lahko tudi polovična cena, vendar je odvisno od vašega izpolnjevanja določenih pogojev, ki so zapisani v vlogi za subvencijo delovnih zvezkov.

Učbeniški sklad za tretjino cene

Učbeniški sklad omogoča učencem oziroma dijakom, da si učbenike zgolj izposodijo, šola pa uporabnikom zaračuna izposojevalnino, prispevek za izposojo pa ne sme biti višji od tretjine cene, po kateri je šola nabavila posamezni učbenik. Če uporabnik zaradi socialnega položaja ne more plačati izposojevalnine, se lahko na predlog skrbnika učbeniškega sklada delno ali v celoti oprosti plačilo izposojevalnine, kar mora pisno potrditi ravnatelj.

Subvencionirane malice in kosila

Subvencija malice pripada tistim učencem, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo ne presega 53 odstotkov neto povprečne plače v Republiki Sloveniji. Do polne subvencije za kosilo pa so upravičeni tisti, ki jih v družini povprečni mesečni dohodek na osebo ne presega 36 odstotkov neto povprečne plače v Sloveniji.

Vloge za uveljavljanje subvencije malice in kosila ni več potrebno oddajati, saj vzgojno-izobraževalni zavodi upoštevajo uvrstitev v dohodkovni razred na osnovi podatkov o povprečnem mesečnem dohodku na osebo, ugotovljenem v veljavni odločbi o otroškem dodatku.

Po veljavnem pravilniku pa Mestna občina Maribor subvencionira kosila učencem, pri katerih ugotovljeni dohodek na družinskega člana znaša od 18 do 36 odstotkov neto povprečne plače na družinskega člana. S tem dopolnjujejo možnost državne subvencije do polne cene kosila. Pogoj je prijavljeno prebivališče v občini Maribor. Poleg dohodka na osebo, se upošteva tudi druga dejstva in okoliščine, ki odražajo dejanski socialni in materialni učenčev položaj. 

Tudi Karitas zbira za šolske potrebščine ...

Sredi junija sta Karitas in Nadškofijska karitas Maribor pričela z dobrodelno akcijo Otroci nas potrebujejo, s katero želijo zbrati sredstva za šolske učbenike in delovne zvezke za nemoten pouk za 12.000 otrok iz socialno šibkih okolij.

Priključili so se tudi k akciji Zvezek ter povabili šole in otroke, da pomagajo zbrati šolske potrebščine, vrstniki pa so iz 73 šol zbrali več kot 4600 zvezkov. 

S spleta

Komentarji (1)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.
MRDA (nepreverjen)

JA NOVINARJI NE DELAJTE SPET IZ MIHE SLONA ŠOLE S V SLOVENIJI POCENI NAPRAM ZAHODU S KATERIM SE TAKO RADI PRIMERJAMO. NE NABIJAJTE Z DDATNIMI POTREBŠČINAMI.
sAJ NI TREBA DA JE VSE IZ MUELLERJA. OSNOVNA ŠOLA JE CENEJŠA OD VRTCA.Na zahodu ni malic v OS.ŠOLAH, VSAK PRINESE SABO LOUNCHBOX PA JE TO TO PA POZIMI NI B BELGIJI V UČILNICAH 23 24 STOPINJ AMPAK 17 18 TAKO JE TO . nE NAPIHUJET STVARI DRAGI NOVINARJI

Starejše novice