Pri osnovnih šolah v Mestni občini Maribor smo preverili, kako poteka pouk in ostale izobraževalne dejavnosti v času posebnih ukrepov zaradi koronavirusa.

Zaradi slabše epidemiološke slike se je vlada odločila sprejeti odlok, ki določa uporabo zaščitne maske ali druge ustrezne oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza na javnih krajih oziroma prostorih in obvezno razkuževanje rok. Veliko je bilo govora o obvezni uporabi mask vzgojiteljev v vrtcih in poleg učiteljev še vseh učencev tudi v času pouka, a vlada je naposled v odlok uvrstila nekatere izjeme.  

Maske tako niso obvezne za učence do vključno 6. razreda osnovne šole in vzgojitelje v vrtcih, za učence od 7. razreda osnovne šole in dijake srednjih šol, pa je uporaba mask pogojena z zagotavljanjem vsaj poldrugega metra razdalje.

Za navedene izjeme se uporabljajo priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki tudi na svojih spletnih straneh objavlja tedenska priporočila za uporabo zaščitnih mask. V priporočilih za ta teden tako ni videti, da bi priporočali uporabo mask v učilnicah, ampak zgolj v skupnih prostorih, toda med opombami opozarjajo na zadnji odlok vlade, ki navedeno priporočilo prilagaja glede na sprejeti odlok.

Priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje za teden od ponedeljka, 28. septembra 2020, do nedelje, 4. oktobra 2020.

Kako dolgo bo v veljavi 'Model B' ?

Šolska ministrica Simona Kustec je pred pričetkom šolskega leta sporočila, da se v šole vračajo vsi, saj bo šolanje potekalo po tako imenovanem MODELU B. V praksi gre za podoben način izvajanja vzgojno-izobraževalnega procesa, ki je potekal po prekinitvi zaradi epidemije, šole pa so podvržene vzpostavitvi posebne organizacije pouka na način, da se prepreči mešanje učencev med seboj.

To zajema sistem prihajanja in odhajanja učencev v šolo in iz šole, izvajanje šolske prehrane, evidentiranje učencev pri obveznih in neobveznih izbirnih predmetih, način izvajanja jutranjega varstva, podaljšanega bivanja in omejitve pri izvajanju interesnih dejavnosti. Določi tudi protokol za razkuževanje in vzdrževanje higiene. 

Kljub začetnim izbruhom okužb koronavirusa v številnih šolah po državi in bojazni, da bi lahko kaj kmalu prišlo do ponovnega zaprtja šol ter šolanja na daljavo, pa so pristojni večkrat poudarili, da bo obstoječi model ostal še naprej v veljavi.

Na vseh dvajset mariborskih javnih osnovnih šol smo poslali novinarska vprašanja, kako so v luči zadnjih ukrepov organizirali učni proces, a so nam do objave članka odgovorili le iz dveh: Osnovne šole Slave Klavore Maribor in Osnovne šole Kamnica. 

Vprašanja smo naslovili tudi na vseh pet osnovnih šol, ki delujejo na območju Mestne občine Ptuj, odgovorili pa so iz Osnovne šole Ljudski vrt, Osnovne šole Mladika in Osnovne šole dr. Ljudevita Pivka.

Osnovna šola Slave Klavore Maribor: Omejen tudi dostop staršev in zunanjih obiskovalcev

Ravnatelj Osnovne šole Slave Klavore Maribor Danijel Lilek pojasnjuje, da v skladu s priporočili zagotavljajo razmak med učenci, nosijo maske in zagotavljajo razkuževanje.

Na vprašanje, ali zagotavljajo razdaljo za učitelje in učence/dijake v razredih oziroma morajo ti nositi zaščitne maske tudi v času pouka, Lilek odgovarja, da je »odvisno od velikosti učilnice in števila učencev. Če je dana možnost, upoštevamo razdaljo, drugače maske.«

Omejen je tudi dostop staršev in zunanjih obiskovalcev na šolo, sestanki med strokovnimi delavci pa potekajo na daljavo. 

Osnovna šola Kamnica: Kjer in kadar razdalje ni mogoče zagotoviti, si učenci nadenejo maske

Na Osnovni šoli Kamnica odgovarjajo, da so delo prilagodili trenutnim razmeram in navodilom oziroma priporočilom. »Izvajamo pouk po oddelkih, kjer se učenci (večinoma) ne selijo. Vsak učenec ima svoj prostor (mizo), ki je na primerni razdalji od sošolcev. Kjer in kadar razdalje ni mogoče zagotoviti, si učenci nadenejo maske,« pojasnjuje Tomaž Čeplak, ravnatelj Osnovna šola Kamnica.

Učitelji od 7. do 9. razreda nosijo pri pouku maske, v nižjih razredih pa zagotavljajo primerno razdaljo. Velikost razredov sicer niha. Po besedah ravnatelja je v nekaterih razredih (2., 4. in 5.) učencev od 22 do 26, v 1., 3. in 6. pa okoli 30.

Drugih ukrepov oziroma posebnosti v zvezi s preprečevanjem širjenja koronavirusa niso uvedli: »Čim bolj se poskušamo držati navodil in priporočil ministrstva za izobraževanje znanost in šport, Nacionalnega inštituta za javno zdravje ...«

Simona Kustec, ministrica za izobraževanje, znanost in šport, vztraja pri modelu B (foto: Bobo).

Osnovna šola Ljudski vrt: V šolo tudi učenci, ki po navodilu staršev ne nosijo mask

Ravnateljica Osnovne šole Ljudski vrt Tatjana Vaupotič Zemljič pojasnjuje, da imajo učenci od 7. do 9. razreda masko na obrazu od vstopa v šolo do svoje klopi v učilnici. 

»V učilnici sedijo narazen (brez maske), kolikor je to mogoče. Ko vstanejo iz klopi, si morajo masko nadeti. Učitelji v učilnici snamejo masko, ko imajo ustrezno razdaljo od učencev. Ko se kateremu približajo, si morajo masko nadeti,« pojasnjuje ravnateljica.

Na šoli ni zdravstvenih izjem, ki maske ne bi smeli nositi, šolo pa obiskuje nekaj učencev, ki mask nimajo po navodilu staršev.

»V začetku šolskega leta smo vsakemu učencu dali eno pralno masko, 300 so nam jih donirali iz Perutnine Ptuj, ostale smo kupili. Za drugo pralno masko je Mestna občina Ptuj plačala blago, naše učiteljice pa so s prostovoljnim delom zašile 1200 mask in tako smo v ponedeljek, 21. septembra, učencem razdelili še drugo rundo mask. Maske so različne, vsak razred ima svojo barvo in vzorec. Kot ravnateljica sem na naše učiteljice zaradi te geste izjemno ponosna, učencem pa je všeč, da so jim maske zašile učiteljice,« še dodaja ravnateljica.

Osnovna šola Mladika: Z zamenjavo matičnih učilnic v vseh oddelkih zagotovili zahtevano medsebojno distanco

Ravnatelj Osnovne šole Mladika Bogomir Širovnik pa pojasnjuje, da so z zamenjavo matičnih učilnic lahko v vseh oddelkih zagotovili zahtevano medsebojno distanco. 

»Številčnejše oddelke (26 učencev) smo preselili v večje učilnice, manj številčne (najmanjši ima 17 učencev) pa v manjše učilnice. To pomeni, da učenci med poukom mask ne nosijo, razen v primeru, ko poteka pouk v specializiranih učilnicah (tehnika, gospodinjstvo, glasba, računalništvo). Maske pa prav vsi uporabljamo v skupnih prostorih, hodniki, avla, jedilnica, knjižnica …« je jasen ravnatelj.

Osnovna šola dr. Ljudevita Pivka: Trudijo se, da bo čim manj moteče za otroke s posebnimi potrebami

V Osnovni šoli dr. Ljudevita Pivka poskušajo skladno s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje izvajati vzgojno-izobraževalni proces varno in hkrati čim manj moteče za otroke s posebnimi potrebami.

Ravnateljica Lidija Marin pojasnjuje, kakšne so razmere na šoli: »Učenci, starši in zaposleni so dobili navodila in priporočila pred začetkom pouka, imamo jih objavljene na spletni strani šole. Šola je poskrbela za dobavo mask za učence in zaposlene. Perutnina Ptuj je donirala eno pralno  masko na učenca, eno pralno masko je prispevala Mestna občina Ptuj, dve pralni maski je nabavila šola. Prav tako so zaposleni dobili dve pralni maski. Maske za enkratno uporabo in razkužila so v zadostni meri zagotovljena.«

»Organizacijo pouka smo prilagodili na tak način, da se skupine ne mešajo med seboj. Prav tako imajo različen terminski razpored prehranjevanja, in sicer malicajo v razredu, kosilo imajo ob različnih urah v jedilnici,« dodaja ravnateljica.

Učenci so na šolskem prevozu v maskah, prav tako pri skupnih dejavnostih oziroma skupnih prostorih, na primer hodnikih, v kolikor ni mogoče zagotoviti ustrezne varnostne razdalje. Podaljšano bivanje in jutranje varstvo je razdeljeno na več skupin in ga izvajajo v matičnih učilnicah.

»V razredih imamo manjše število učencev in zato lahko zagotavljamo predpisano varnostno razdaljo. Prav tako se učenci obnašajo odgovorno ter upoštevajo varnostne ukrepe,« še pojasnjujejo v Osnovni šoli dr. Ljudevita Pivka.

Učence v okviru vzgojno izobraževalnega dela tudi ozaveščajo o pomembnosti umivanja rok, nošenju maske in upoštevanju varnostne razdalje.

Koliko jih je v šolstvu okuženih in v karanteni?

Po četrtem tednu šolskega leta 2020/2021 podatki kažejo, da še vedno ni razloga, da se pouk ne bi odvijal dalje po zelenem modelu B, so sporočili s šolskega ministrstva.

25. septembra 2020 je bilo med zaposlenimi v vrtcih 22 takšnih, pri katerih je bil ugotovljen sum na okužbo, torej jim je bila odrejena karantena, v osnovni šoli je med zaposlenimi takšnih 100, v srednjih šolah pa devet.

Okuženih z virusom covid-19 pa jih je bilo na ta datum deset, ki so zaposleni v vrtcih, 47 zaposlenih v osnovnih in devet v srednjih šolah.

Med vrtčevskimi otroci je bilo 25. septembra v karanteni 20 otrok, v osnovni šoli 166 učenk in učencev ter 68 dijakinj in dijakov srednjih šol.

Okuženi z virusom covid-19 pa so na ta dan trije vrtčevski otroci, 41 osnovnošolcev in 25 srednješolcev.

S spleta

Komentarji (1)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.
Zikollino (nepreverjen)

Če/ko dobi virus Covida moj, bom starše teh otrok tožil do njihove nezavesti in nazaj ... pa da vidimo, kdo je pameten ...

Starejše novice