Mariborska občina je organizirala osem vrtčevskih enot, kjer bodo v prihodnjem tednu, ko bo veljal Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter v univerzah in visokošolskih zavodih, zagotavljali nujno varstvo.

Do nujnega varstva bodo upravičeni otroci, katerih oba starša opravljata delo, ki je pomembno za delovanje družbe in države:

zdravstveni delavci, zaposleni v civilni zaščiti, vojski in policiji ter v službah, ki so pomembne za oskrbo prebivalstva.

To so dejavnosti, ki so upoštevane tudi pri vladnih ukrepih kot dovoljena odstopanja od splošnih omejitev zbiranja in gibanja ljudi ter opravljanja posameznih dejavnosti, so sporočili z Mestne občine Maribor.

Upravičenost bodo morali starši dokazati s potrdilom delodajalca, da opravljajo delo, ki je nujno za državo in družbo. Predložiti pa bodo morali tudi podpisano izjavo, da je otrok zdrav in da v zadnjih desetih dneh ni bil v stiku z okuženo osebo.

Vlada je nalogo, da organizirajo nujno varstvo, prepustila občinam:

župani sprejmejo sklep, s katerim je nek vrtec oziroma njegova enota določen kot izjema od obveznega zaprtja, in organizirajo delovanje vrtca v minimalnem obsegu. Te izjeme so lahko tako javni kot zasebni vrtci.

Mestna občina Maribor je tako v petek s sklepom župana že določila osem vrtčevskih enot v javni mreži, kjer se bo izvajalo nujno varstvo, na sedežih enot vsakega od osmih vrtcev v Mariboru, so sporočili z Mestne občine Maribor.

Od sedmih zasebnih vrtcev, ki delujejo na območju Mestne občine Maribor, pa se je za soglasje k organizaciji nujnega varstva na občino doslej obrnil le en vrtec.

V želji, da zagotovijo kvalitetno varstvo za otroke staršev, ki opravljajo poklice, pomembne za delovanje države in oskrbo prebivalstva, in ki bodo morali biti v naslednjih dneh na delovnih mestih, je zato danes Mestna občina Maribor vse mariborske zasebne vrtce pozvala, da se čim prej povežejo in dogovorijo o dveh lokacijah, kjer bodo lahko zagotovili nujno varstvo tudi za »svoje« otroke.

Ob tem dodajajo, da so vrtci šele v petek popoldne od ministrstva za izobraževanje prejeli usmeritve, kako izvesti nujno varstvo in komu je namenjeno.

Ko so ta dan starši pripeljali otroke v vrtec in prihajali po njih, zato vzgojiteljice še niso mogle posredovati dovolj natančnih informacij o tem, kdo bo (in posledično kdo ne bo) upravičen do nujnega varstva; to je, razumljivo, sprožilo pri starših nekaj nejevolje.

Na občini želijo poudariti, da ima vladni ukrep zaprtja vrtcev za cilj omejevanje stikov in s tem širjenja okužbe covid-19. Izjeme v obliki nujnega varstva pa so namenjene temu, da v vse težjih epidemioloških razmerah omogočijo nadaljnje, čim bolj nemoteno delovanje države in oskrbe prebivalstva. To pa bomo zagotovili le, če bodo lahko tisti, ki delajo v ključnih poklicih, prihajali na delovna mesta.

Če starši ne delajo v dejavnostih, ki so opredeljene kot ključne za delovanje države in oskrbo prebivalstva, zato otrok žal ne bodo mogli vključiti v nujno varstvo. V času zaprtja bodo sicer starši, katerih otroci vrtca ne bodo obiskovali, plačila oproščeni; pravno osnovo bo določil interventni zakon, ki ga bo sprejela vlada.

V Mestni občini Maribor bo v času zaprtja vrtcev nujno varstvo organizirano na sedežih posameznih vrtcev, pomeni na naslednjih lokacijah:

  • Vrtec Ivana Glinška Maribor: Gledališka ulica 6
  • Vrtec Jadvige Golež Maribor: Betnavska cesta 100
  • Vrtec Jožice Flander Maribor: Focheva ulica 51
  • Vrtec Otona Župančiča Maribor: Oblakova ulica 5
  • Vrtec Pobrežje Maribor: Cesta XIV. Divizije 14/a
  • Vrtec Studenci Maribor: Groharjeva ulica 22
  • Vrtec Tezno Maribor: Dogoška cesta 20

S spleta

Komentarji (0)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.

Starejše novice