Tri dni pred uradnim izidom poročila notranje revizije MKC Maribor je pobudnik te revizije, sicer pa član sveta zavoda, podal svojo odstopno izjavo.

Kot smo že poročali, se zgodba okoli domnevnih nepravilnosti v poslovanju MKC Maribor odvija že od konca lanskega leta, ko je član sveta zavoda Matic Matjašič javno opozoril na vrsto nejasnosti pri vodenju centra, med drugim tudi na to, da naj direktorica zavoda ne bi pravočasno pripravila gradiva za obravnavo na svetu zavoda. Še posebno pa naj bi ga zmotil »ignorantski« odnos, ko je želel na te nepravilnosti opozoriti. Kot situacijo vidi Matjašič, je prav nepravočasno pošiljanje gradiva, med njimi naj bi bili tudi zaključni računi in polletna poročila, razlog za njegov upravičen sum, da se dogajajo nepravilnosti.

Matjašič je takrat še opozaril, da so javni zavodi, kar Mladinski kulturni center tudi je, dolžni deliti informacije širši javnosti, kar pa se po njegovih besedah takrat ni dogajalo. Prav zaradi tega se je na pomoč obrnil tudi na Mestno občino Maribor in jih prosil, da pomagajo najti rešitev za to problematiko. 

Na takratni izredni sejo so nato člani sveta zavoda izglasovali izredno notranjo revizijo, katere izsledki so bili nedavno predstavljeni javnosti.

Še pred končnim poročilom revizije, Matjašič poda odstopno izjavo

Le tri dni preden je v javnost prišlo poročilo revizije je član sveta zavoda, Matic Matjašič na svojem profilu družbenega omrežja, obelodanil svojo odstopno izjavo, v kateri trdi, da je danes tako po namenjenih kadrih, financah in viziji vodstva, MKC Maribor daleč od prvotnega namena ustanovitve zavoda. V izjavi je sicer izpostavil zaposleno specialistko za mladinsko delo, ki kljub nizkemu posluhu vodstva za področje mladinskega dela ter minimalnim finančnim sredstvom, uspešno izvaja programe, ki neposredno dosegajo mlade. Ob tem se sprašuje, kako uspešen bi lahko bil mladinski center, če bi vodstvo izkazalo iskren interes po razvoju mladinskega dela na vseh ravneh delovanja.

Glavni razlogi njegovega odstopa so po njegovih besedah stopnjevanje pritiskov, izključevanje iz kolegijskega dela sveta zavoda in osebne diskreditacije, ki jih je bil deležen iz strani vodstva MKC maribor.

V poslovanju ni bilo ugotovljenih nepravilnosti

MKC Maribor javnosti te dni obelodanil izsledke notranje revizije poslovanja zavoda oziroma centra. Sporočili so, da je svet zavoda Mladinskega kulturnega centra Maribor 15. junija prejel poročilo o opravljeni notranji reviziji za leti 2015 in 2016, iz slednjega pa je razvidno, da v poslovanju javnega zavoda MKC Maribor v revidiranem obdobju v letih 2015 in 2016, pod vodstvom direktorice Maje Malus Azhdari, ni bilo ugotovljenih nobenih nepravilnosti v zvezi s poslovanjem in vodenjem javnega zavoda MKC Maribor. Svet zavoda MKC Maribor bo revizijsko poročilo obravnaval na 2. redni seji, ki bo 22. junija.

Revizija je med drugim presojala področja ločenega izvajanja javne službe in tržne dejavnosti, obračun amortizacije, poslovanje Hostla Pekarna in upoštevanje določil odloka o ustanovitvi MKC Maribor. Rezultati revizije ne potrjujejo nobene izmed obtožb, tudi ne glavnega očitka o nenamenski porabi javnih sredstev. Revizija prav tako ni odkrila nobenih nepravilnosti v zvezi z zakonitostjo poslovanja in vodenja javnega zavoda MKC Maribor:

»V MKC Maribor smo z ugotovitvami revizije zadovoljni in ponosni, saj je revizija kot neodvisen kazalnik našega dela sistem računovodskega poročanja ocenila celo kot ustrezno organiziran, z verodostojno evidentiranimi poslovnimi dogodki,« so sporočili iz MKC Maribor in dodali, da bodo predloge revizaroja za izboljšave v celoti upoštevali. V odzivnemu poročilu je Mestna občina Maribor podala jasna navodila za sprejetje sodil na področju ločenega spremljanja javne službe in tržne dejavnosti, kar izhaja kot posledica sprejetih sodil s strani Sveta zavoda MKC Maribor leta 2013. 

Maja Malus Azhdari tako v zvezi s tem ne nosi nobene odgovornosti, saj je kot direktorica začela voditi javni zavod MKC Maribor 1. februarja 2015.

Matjašič opozarja na predloge za izboljšavo

Toda predlogi izboljšav poslovanja MKC-ja po besedah Matjašiča dokazujejo, da je šlo za nepravilnosti pri poslovanju, sicer revizija ne bi predlagala ničesar. »Glejte, besede lahko obrnemo tako ali drugače. Če v reviziji ni bilo eksplicitno uporabljene besede nepravilnost, govori pa o predlogih za izboljšave, potem je jasno, da zadeve niso tekle optimalno oziroma tako kot bi morale,« očitke o nepravilnostih argumentira Matjašič. »Gre pač za še en poskus manipuliranja z dejstvi, ki si jih sicer lahko vsak razlaga po svoje, vendar mora biti vsakemu jasno, da ob neoporečnem delovanju, revizorji ne bi podali predloga za izboljšavo poslovanja. Gre torej za kontradiktornost,« še pove Matjašič in doda, da je stvari, ki jih je izpostavil on, da niso razmejena javna in tržna sredstva, nepravilnosti pri amortizaciji in odpravnina nekdanjemu članu, ugotovil tudi revizor in v svojem poročilu povzel. 

»Ali pri teh zadevah gre za nepravilnosti ali za kakšno drugo obliko odklona, je stvar dojemanja vsakega posameznika, dejstvo pa je da gre za ugotovitve revizorja, na katere more občina odreagirati in dejansko zaradi tega dejansko pripravlja ukrepe in odloke ter spreminja sodila. To je zame dovolj dober razlog, da so nepravilnosti dejansko obstajale. Sicer sem zaradi osebnih pritiskov pred dnevi podal odstopno izjavo, vendar bom kljub vsemu, če bo občina dejansko poskrbela za spremembe, to jemal kot neko osebno zadovoljstvo, saj sem se svetu zavoda MKC pridružil zaradi želje po transparentnem poslovanju zavoda in njegovem nepristranskem nadzoru,« zaključi Matjašič.

Foto: Jan Rozman

S spleta

Komentarji (0)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.

Kako je ime prekmurskemu glasbeniku Kreslinu?

Starejše novice