Na 4. redni seji bo Mestni svet Mestne občine Maribor obravnaval gradivo o določitvi cen programov javnih vrtcev na območju mestne občine, ki predlaga dvig cen programov vrtcev od 1. maja 2019 dalje.

Mariborski mestni svet bo na aprilski seji odločal o dvigu cen vrtcev. Če bo predlog sprejet, bodo nove cene programov od maja v povprečju višje za nekaj manj kot sedem odstotkov.

»Predlagana korekcija cen je potrebna zaradi uskladitve, ki jo določajo predpisi. Povprečno se bodo cene vrtcev zvišale za 6,89 evra mesečno. Za občane Mestne občine Maribor so predvidena tudi različna dodatna znižanja plačil staršev s stalnim prebivališčem v Mestni občini Maribor. Za posameznega otroka znaša ta subvencija mesečno povprečno 20,27 evra in je plačana iz mestnega proračuna,« sporočajo iz mariborske občine.

Kot smo že poročali, so bile sedaj veljavne cene programov mariborskih javnih vrtcev uveljavljene s 1. junijem 2018, ko so se dvignile za 9,6 odstotka. Zdaj napovedujejo nekaj manj kot 7-odstotni dvig.

Vlada je že v začetku mandata dvignila minimalno plačo, da bi ohranila socialni mir, pa je sklenila tudi dogovor s sindikati o dvigu plač javnim uslužbencem. Ni pa zagotovila dodatnih finančnih sredstev za povišanje stroškov, ki so s tem nastali. Posledično so številni javni zavodi zaradi višjih izdatkov za plače dvignili cene javnih storitev.

Dvig cen programov v vrtcih so na vzhodu Slovenije že potrdili na Ptuju, v Velenju in Murski Soboti, za marec so ga napovedali v Slovenj Gradcu, aprila tudi v Celju. Zdaj se pridružuje še Maribor.

Elementi za oblikovanje cen programov vrtcev so stroški dela, stroški materiala in storitev ter stroški živil za otroke.

Stroški dela po besedah Mestne občine Maribor predstavljajo okrog 80-odstotni delež cen vrtcev in najbolj vplivajo na višino cene: »V času od sprejema trenutno veljavnih cen programov so se spremenila izhodišča za izračun stroškov dela zaposlenih. Vlada in sindikati javnega sektorja so namreč decembra 2018 sprejeli dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju. Dogovor pomeni rast vseh elementov cen programov vrtcev, ki predstavljajo stroške dela - plače, prispevki, drugi osebni prejemki.« 

Predvidena tudi različna dodatna znižanja plačil staršev s stalnim prebivališčem v Mariboru

Najobsežnejše dodatno znižanje, namenjeno občanom je tako imenovano splošno znižanje in znaša od 7 do 23 odstotkov plačila, ki bi ga sicer starši morali plačati. Za posameznega otroka znaša ta subvencija mesečno povprečno 20,27 evra in je plačana iz mestnega proračuna. 

Poleg navedene subvencije sta iz mestnega proračuna plačani še dve dodatni znižanji plačil staršev, in sicer poletna rezervacija in znižano plačilo vrtca v primeru bolezni otroka. Vse tri dodatne subvencije plačil staršev za mariborske občane znašajo 1,438 milijona evrov. Sredstva za njihovo plačilo so načrtovana v proračunih za leti 2019 in 2020, ki ju bo Mestni svet Mestne občine Maribor sprejemal na isti seji kot predlog cen vrtcev.

Plačniki storitev predšolske vzgoje so občine, v katerih imajo otroci stalno prebivališče in starši v vrtec vključenih otrok, katerim plačilo vrtca določi pristojni center za socialno delo na osnovi njihovih dohodkov in premoženja. V mariborskih javnih vrtcih je s strani proračuna pokritih 77 odstotkov vseh stroškov, s strani staršev pa 23 odstotkov.

Proračunska sredstva so zagotovljena v proračunu, prispevek staršev pa se zagotavlja s plačili staršev v odstotku od cene programa, v katerega je otrok vključen. Predlagana korekcija cen programov mariborskih javnih vrtcev pomeni višje plačilo staršev od 5,73 odstotka do 6,54 odstotka, kar v znesku pomeni od 1,84 evra do 17,81 evra oziroma povprečno za 6,89 evra mesečno. Za koliko se bo dvignila cena je odvisno od dohodkovnega položaja staršev in programa vrtca, ki ga otrok obiskuje.

S spleta

Komentarji (0)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.

Starejše novice