Mestna občina Maribor mestnemu svetu predlaga ponovno uvedbo plačljivega parkiranja na javnih površinah.

Skladno s skupnim stališčem, ki so ga mestne občine zavzele na zadnji seji Združenja mestnih občin Slovenije, zasedenostjo parkirišč v poslovnem času in projekcijo izpada prihodkov iz naslova brezplačnih parkirnin bo Mestna občina Maribor mestnemu svetu predala v odločanje na dopisni seji, ki bo sklicana v prihodnjem tednu, spremembo odloka o ukrepih za blaženje posledic nalezljive bolezni covid-19, s katero bi se ponovno vzpostavilo plačljivo parkiranje na javnih parkirnih površinah od 4. maja 2020 dalje.

Strokovne službe Mestne občine Maribor so pri rednih dnevnih ogledi javnih parkirnih površin v lasti Mestne občine Maribor opazile, da so parkirišča v poslovnem času zasedena kar v 90-odstotnem deležu, kar stanovalcem z dovolilnicami povzroča težave.

Zaradi brezplačnega parkiranja bodo posledično nižji tudi prihodki v proračun Mestne občine Maribor iz naslova pobranih parkirnih, opozarja županstvo. 

Prikaz projekcije izpada prihodka iz naslova brezplačnih parkirnin (vir: Mestne občina Maribor).

Župani in direktorji mestnih uprav so o stanju na področju ukrepov v času epidemije in sproščanju ukrepov razpravljali tudi na zadnji seji Združenja mestnih občin Slovenije, dne 21. aprila 2020, ki se je je udeležil tudi župan Mestne občine Maribor. 

Pri tem so zavzeli skupno stališče, da bi mestne občine prenehale izvajati ukrep brezplačnega parkiranja na javnih površinah.

Ponovno plačevanje parkirnin je smiselno uvesti tudi zaradi prezasedenosti in dolgotrajnega parkiranja v mestnih središčih, kar bi imelo negativne posledice na poslovanje ponudnikov, ki bodo s 4. majem 2020 ponovno začeli obratovati, so sporočili iz Mestne občine Maribor.

Zaradi slednjega bo v naslednjem tednu sklicana dopisna seja Mestnega sveta Mestne občine Maribor, na kateri bodo mestni svetniki odločali o spremembi odloka o ukrepih za blaženje posledic nalezljive bolezni covid-19, s katero bi se ponovno vzpostavilo plačljivo parkiranje na javnih parkirnih površinah od 4. maja 2020 dalje.

OBVESTILO: Stanovalcem in poslovnim subjektom na Koroški cesti in Glavnem trgu nove dovolilnice

Prebivalci in poslovni subjekti na Koroški cesti in Glavnem trgu, ki jim je bil s pričetkom del in postavitvijo zapore na Koroški cesti onemogočen dostop do parkirnega mesta na dvoriščih znotraj zapore, so bili upravičeni do brezplačne dovolilnice za parkiranje na plačljivih površinah v CONI 4. 

Vsem upravičencem, ki so na občino predložili popolne vloge, so bile izdane dovolilnice, katerim poteče veljavnost 30. aprila 2020. Ker dela na Koroški cesti zaradi danih okoliščine epidemije in dodatnih del ne bodo dokončana v prvotno predvidenem roku, bo Mestna občina Maribor vsem stanovalcem in poslovnim subjektom na Koroški cesti in Glavnem trgu, ki jim je še vedno onemogočen dostop do njihovega parkirnega mesta, izdala nove dovolilnice za brezplačno parkiranje v CONI 4.

Upravičenci lahko vloge, dostopne na spletni strani MO Maribor, podajo izključno v elektronski obliki na elektronska naslova [email protected] in [email protected].

Nove začasne dovolilnice bodo upravičencem poslane po elektronski pošti. Za čas obdelave vloge in izdelave dovolilnice bodo vlagateljem posredovana elektronska potrdila, ki bodo v tem vmesnem času veljala kot dokazilo o pravici parkiranja v CONI 4.

S spleta

Komentarji (0)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.

Starejše novice