Z današnjim dnem se za šolarje in dijake začenja novo šolsko leto. Policisti bodo večjo pozornost posvečali zagotavljanju prometne varnosti.

V preteklem šolskem letu je bilo v mariborske javne osnovne šole vpisanih 927 prvošolcev, v novem jih bo po doslej zbranih podatkih 943. 

»Po izkušnjah iz preteklih let bo verjetno to število za okoli tri odstotke višje. Dejanski podatki o številu vpisanih učencev in številu oddelkov bodo znani konec septembra,« so pojasnili na Mestni občini Maribor.

Število osnovnošolcev z leta v leto večje

Tudi število vseh osnovnošolcev se v Mariboru z leti rahlo povečuje. V šolskem letu 2018/19 jih je bilo 8.353, letos jih bo predvidoma okoli 8.520 oziroma okoli 170 več.

»Iz osnovnih šol izstopajo manj številčne generacije, vstopa pa več otrok,« so povedali na mariborski mestni občini.

Varnost otrok na prvem mestu

Zagotavljanje varnosti otrok in mladoletnikov je v prvih septembrskih dneh ena najpomembnejših nalog policije. Posamezne aktivnost, denimo razgovore z vodstvi šol, pregled varnih šolskih poti, in intenzivnejši nadzor cestnega prometa v okolici šol, so možje v modrem pričeli izvajati že v avgustu.

Ob začetku šolskega leta bodo poostrili nadzor cestnega prometa predvsem ob prihodih in odhodih otrok v šole in domov. 

Poostren nadzor cestnega prometa

V okviru aktivnosti ob začetku šolskega leta 2019/2020 bodo policisti na območju Policijske uprave Maribor v sredo, 4. septembra, med 7. in 14. uro izvedli poostren nadzor cestnega prometa nad uporabo varnostnih pasov pri voznikih in potnikih motornih vozil ter nad uporabo ustreznih zadrževalnih sistemov pri prevozih otrok. Namen poostrenega nadzora je vplivati na povečanje uporabe varnostnih pasov in zadrževalnih sistemov pri prevozih otrok in s tem zmanjšati posledice prometnih nesreč. 

V poostrenem nadzoru bodo možje v modrem ugotavljali tudi druge kršitve cestno-prometnih predpisov, ki vplivajo na varnost cestnega prometa oziroma predvsem na varnost otrok (na primer nepravilna uporaba naprav in opreme, ki ovirajo vidno in slušno zaznavanje med vožnje, hitrost vožnje, psihofizično stanje voznikov …).

Nasveti za varnejšo pot v šolo in domov

Staršem, skrbnikom oziroma rejnikom mariborski policisti svetujejo:

- da ob začetku šolskega leta 2019/2020 čim več časa namenijo prometno-varnostni vzgoji otrok in temu, kar je za varnost otrok zelo pomembno (na primer pomen barv na semaforju, osnovna prometna pravila, še posebej pri prečkanju, hoji, kolesarjenju …, opozorila na nevarnosti na šolskih poteh, uporaba odsevnika oziroma kresničke ter rumene rutice), tovrstno vzgojo pa naj obnavljajo tudi skozi celotno šolsko leto;

- pri prometno-varnostni vzgoji naj bodo otrokom vzor in tudi sami upoštevajo cestno-prometne predpise;

- dosledno naj upoštevajo, da morajo otroci imeti na poti v vrtec in prvi razred osnovne šole ter domov spremstvo polnoletne osebe, razen, če v šolo prihajajo v območju umirjenega prometa in v območju za pešce in če to dovolijo starši, skrbniki oziroma rejniki (sicer pa so lahko spremljevalci tudi otroci, starejši od 10 let in mladoletniki, če to dovolijo otrokovi starši, skrbniki oziroma rejniki);

- neposredno v prometu naj preverijo, kaj njihov otrok zna in zmore, ne samo na šolski poti, ampak tudi na sprehodu, na kolesu ali v avtomobilu (otroci lahko samostojno sodelujejo v cestnem prometu šele, ko se starši prepričajo, da otroci razumejo nevarnosti in so seznanjeni s prometnimi razmerami);

- pri prevozu otrok morajo te dosledno zavarovati z varnostnimi pasovi oziroma jih prevažati z uporabo ustreznih zadrževalnih sistemov (otrok, manjši od 150 centimetrov, mora biti zavarovan z ustreznim zadrževalnim sistemom, ki je primeren otrokovi telesni masi).

Nasveti za voznike

- da spoštujejo cestno-prometne predpise ter vozijo strpno in pazljivo;

- da naj bodo v prometu še posebej pozorni na otroke in njihovo nepredvidljivost ter da temu prilagodijo tudi način svoje vožnje (na šolskih poteh naj vozijo posebej previdno, počasneje in na zadostni varnostni razdalji), še posebej pozorni pa naj bodo v bližini vrtcev, šol in tam, kjer se igrajo otroci oziroma bo njihova udeležba v cestnem prometu večja;

- parkirajo naj pravilno, saj z nepravilno ustavitvijo ali parkiranjem lahko ne samo ovirajo, temveč tudi ogrožajo otroke;

- izogibajo naj se rabi mobilnega telefona med vožnjo, ki nevarno preusmerja pozornost stran od ceste in dogajanja v prometu;

- posebej pozorni naj bodo tudi pri vožnji mimo na vozišču ustavljenega vozila, ki je posebej označeno za prevoz skupine otrok in ima vključene varnostne utripalke, ker otroci vstopajo ali izstopajo (za vozila, ki vozijo po istem smernem vozišču, vožnja v takšnem primeru ni dovoljena, vozniki vozil, ki vozijo mimo po smernem vozišču za vožnjo v nasprotni smeri, pa morajo voziti z zmanjšano hitrostjo in posebno previdno ter po potrebi ustaviti vozilo).

S spleta

Komentarji (0)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.

Starejše novice