V kanalizacijsko omrežje v Mestni občini Maribor se steka preveč padavinskih vod, tudi zato ob večjih nalivih poplavljajo kleti in zemljišča.

Največje težave so na območju mestnih četrti Radvanje in Brezje - Dogoše - Zrkovci, po posameznih odsekih pa tudi drugod po občini.

Strokovne službe Mestne občine Maribor in Nigrada iščejo rešitve, s katerimi bi javno kanalizacijsko omrežje v Mariboru razbremenili, medtem pa občane prosijo, da dosledno upoštevajo predpise, ki določajo, kako ravnati z odpadnimi padavinskimi vodami.

Posebej ob močnejših nalivih padavinske vode preobremenjuje omrežje, zato se ne morejo odvesti do čistilnega sistema in poplavljajo kleti in zemljišča. Kot velik problem so poplavljanje iz kanalizacije že večkrat izpostavili tudi sami občani.

A obvestilo, ki ga je nosilec gospodarske javne službe odvajanja odpadnih voda, podjetje Nigrad, poleti poslalo lastnikom nepremičnin na teh najbolj problematičnih območjih, je naletelo na precej neodobravanja. Gre za obvestilo, ki je bilo namenjeno predvsem seznanitvi s predpisi, ki to problematiko urejajo na državi ravni, in predstavitvi predpisanih ukrepov.

Nigrad je občane znova opomnil, da uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo določa, da mora lastnik, kadar je mogoče, padavinsko odpadno vodo, ki odteka s strehe objekta, odvajati neposredno ali posredno v vode, tako da ponika in ne odteka v kanalizacijsko omrežje. To sicer ni potrebno, kadar se ta voda uporablja za, na primer, splakovanje stranišč ali pranje perila.

Nadalje uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode predpisuje, da je treba pri načrtovanju, gradnji, rekonstrukciji ali vzdrževanju objektov v aglomeraciji predvideti in izvajati ukrepe za zmanjševanje količin padavinske vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo. 

Uredbi predvidevata tudi nadzor pristojnih inšpekcijskih služb nad izvajanjem teh določb

»Spoštovanje navedenih ukrepov je resnično pomembno, saj z njimi zagotavljamo splošno in sanitarno varnost ter vzdržujemo ustrezno kakovost bivanja,« zdaj opozarjajo še iz Mestne občine Maribor.

Tudi strokovne službe mariborske občine in Nigrada menda pospešeno iščejo rešitve, s katerimi bi javno kanalizacijsko omrežje v Mariboru razbremenili in uredili situacijo, ki postaja na izpostavljenih območjih za občane res nevzdržna.

»Medtem pa prosimo občane, ki so od Nigrada prejeli obvestilo glede pravil odvajanja padavinskih voda in zahtevo po takojšnji ureditvi odklopa iz sistema javne kanalizacije s padavinsko vodo, da v skladu z navodili iz dopisa predložijo ustrezno dokazilo o izločitvi padavinskih voda,« zahteva mariborska občina, ki zagotavlja, da si bodo Nigradovi sodelavci, če bo treba, tudi prišli ogledat razmere na terenu in občanom pomagali najti rešitev za pravilno odvajanje padavinskih vod.

S spleta

Komentarji (1)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.
markow83 (nepreverjen)

Plačamo komunalni prispevek in dajatve za odvajanje vod. Občina pa svojega dela obveznosti ne izpolni? Kako to gre?

Starejše novice