Neplačanima najemninama kitajskih investitorjev za letališko infrastrukturo Letališča Edvarda Rusjana se bo 15. novembra pridružila še novembrska, ko bo dolg znašal že 300.000 evrov. Na pomoč so se obrnili kar k slovenski državi.

Medtem ko je konec julija podžupan Mestne občine Maribor Saša Pelko izpostavil kredibilnost kitajskih investitorjev s plačevanjem visoke najemnine, pa danes ravno slednji državo prosijo za kar 50-letno koncesijo za letališče, a v zameno obljubljajo več kot 600-milijonske naložbe.

Prosili tudi za državno pomoč

Četudi se njihovo upravljanje ni izkazalo za uspešno – v letošnjem letu je bila ukinjena še edina redna letalska linija, pa poleg koncesije z državnim prostorskim načrtom prosijo tudi za širitev vzletno-pristajalne steze. Da najemnine niso poravnane, naj bi bila kriva tudi zavrnjena vloga: Aerodrom Maribor je namreč ministrstvo zaprosil za državno pomoč v višini več kot 3,2 milijona evrov, in sicer za tekoče poslovanje.

V zadnjih dveh tednih smo večkrat želeli vstopiti v stik z vodstvom Aerodroma Maribor, a je telefon zvonil v prazno ali pa nam je bila sporočena odsotnost prokurista Marka Grosa. Tako smo se po odgovore odpravili kar v njihove prostore, kjer nismo našli ne direktorja Lingkun Menga ne omenjenega prokurista.

Krive so objektivne okoliščine

Naša vprašanja so usmerili na elektronski naslov družbe SHS Aviation, ki ima v lasti Aerodrom Maribor. V odgovoru, pod katerega je podpisan Meng, so pojasnili, da neplačilo zadnjih dveh mesečnih najemnin ni posledica finančnih težav, ampak objektivnih okoliščin, s katerimi je država seznanjena.

»Primarno vam sporočamo, da se kot lastniki v nobenem primeru ne umikamo iz lastništva družbe Aerodrom Maribor d.o.o., pri čemer se načrt in postopanje ne spreminja.

Trenutna finančna izpostavljenost je le na naši strani in strani družbe Aerodrom Maribor d.o.o., ki je povzročena s strani nejasnih časovnic pri sprejemanju državnih postopkov, ki so potrebni za nadaljnji razvoj.«

V kolikor državni prostorski načrt ne bo zajemal podaljšanja obstoječe pristajalne steze za 800 metrov na 3.300 metrov, s čimer pa se domačini v celoti ne strinjajo, je investitor že jasno nakazal, da bo spakiral kovčke.

»Nemogoče je predvideti vse poslovne izgube v prihajajočih letih, lahko pa rečemo, da smo kot lastniki obeh podjetij, tako SHS Aviation d.o.o. kot tudi Aerodrom Maribor d.o.o., pokrili in uredili vse predhodne izgube, ki sta jih podjetji imeli v preteklosti tako, da nobena družba nima težav z likvidnostjo,« so še pripisali.

Aerodrom posluje z izgubo, ministrstvo zavrnilo vlogo

Najemniki in upravljavci mariborskega letališča so zaprosili za 3.259.193 evrov državne pomoči, in sicer za leto 2018 1.823.485 evrov, za leto 2019 1.321.248 evrov in za leto 2020 114.460 evrov.

»Iz prispele vloge družbe Aerodrom Maribor za dodelitev pomoči za tekoče poslovanje obratovalcu letališča državnega pomena je razvidno, da je družba ustvarila negativen poslovni izid v letu 2016 in 2017, ter načrtuje izgubo tudi v letih 2018, 2019 in 2020.« 

Vodstvo družbe je tako po zavrnjeni vlogi za državno pomoč državi prenehalo plačevati najemnino.

Bo najemna pogodba prekinjena?

Če se bo neplačevanje najemnin nadaljevalo tudi v prihodnje, lahko država enostransko prekine najemno pogodbo. To lahko infrastrukturno ministrstvo stori dva meseca od prvega poziva k plačilu zapadlih obveznosti, ključni datum pri tem je 26. november. 

S spleta

Komentarji (1)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.
Nacionalna var… (nepreverjen)

Letališče je strateško-varnostno-političnega pomena in ga nekdo ki ni član NATO zaveze NE more in NE sme upravljati !

Starejše novice