Mariborsko okrožno sodišče Mestni občini Maribor in stečajnemu upravitelju svetuje mediacijo.

Mariborsko okrožno sodišče je, potem ko je Višje sodišče v Ljubljani prejšnji teden razveljavilo njihovo sodbo, po kateri bi Mestna občina Maribor morala Športnemu centru Pohorje v stečaju plačati 13,25 milijona evrov nadomestila za prevzem pohorskih žičnic in gondole po propadu podjetja, danes obe strani napotilo na mediacijo, poroča STA.

Kot je razvidno iz sklepa, objavljenega na spletni strani Ajpesa, po mnenju sodnika Matjaža Štoka taka napotitev ni ovira za nadaljevanje stečajnega postopka, obe strani pa sta se dolžni vestno in pošteno udeleževati postopka mediacije, še poroča STA.

V primeru, da mariborska občina in stečajni upravitelj Drago Dubrovski oziroma Družba za upravljanje terjatev bank kot ločitveni upnik dogovora o rešitvi spora ne bi sklenila v 30 dneh od začetka postopka mediacije, bi se ta štela za neuspešno, takrat pa bi verjetno moralo odločitev znova sprejeti sodišče.

Ljubljansko višje sodišče je v pritožbenem postopku, ki ga je sprožila mestna občina, presodilo, da obstajajo razlogi za ugoditev pritožbi, zato je sodbo razveljavilo, celotno zadevo pa vrnilo v novo odločanje prvostopenjskemu sodišču.

Med drugim je občini pritrdilo v tistem delu, kjer navajajo, da je sodišče prve stopnje nekritično sledilo izvedencu, ki je ocenil tržno vrednost naprav zgolj na podlagi nabavno vrednostnega načina, prav tako pa ni upošteval, da gre v stečajnem postopku za prisilno prodajo, kar nedvomno vpliva na ceno, še poroča STA.

Mariborskemu okrožnemu sodišču je zato predlagalo, naj v ponovljenem postopku presodi tudi navedbe mariborske občine glede subvencij iz javnih sredstev in po potrebi dopolni dokazni postopek. Ob tem je po njihovem mnenju potrebno naročiti tudi dopolnitev izvedenskega mnenja sodnih cenilcev.

Mariborski župan Saša Arsenovič je danes v odzivu za STA povedal, da so v sodelovanju z odvetniško pisarno Živko&Purg svoje ugovore v tem postopku nastavili popolnoma drugače kot prej. Ocenili so, da postopek prej ni bil voden v najboljšem interesu mestne občine.

»Sodišče se je odzvalo točno tako, kot mislimo, da je prav, torej da se pri cenitvi ne upošteva tržna, ampak likvidacijska vrednost. Povedalo je, da bo vrednost izračunana na osnovi donosov, ki pa glede na to, da Pohorje kot destinacija ne deluje optimalno, niso veliki, in da bo pri vrednotenju potrebno odšteti znesek subvencioniranja s strani občine in države. Nadomestilo bo torej bistveno nižje,« je prepričan župan.

Arsenovič je ob tem še dodal, da si je ves čas prizadeval, da bi se izognili sodišču, zato tudi peljejo vzporedne pogovore in pogajanja. Razume, da Družba za upravljanje terjatev bank zastopa svoje interese, vseeno pa upa, da bodo na državni ravni našli sistemske rešitve, s katerimi bodo lahko pomagali temu slabo razvitemu in celo ogroženemu območju. Pri tem računa tudi na posluh gospodarskega ministrstva in vlade, še poroča STA.

Sodni postopki, različne cenitve in neuspešni poskusi mediacije sicer trajajo že več kot dve leti, stečajnemu upravitelju Dubrovskemu in Družbi za upravljanje terjatev bank kot ločitvenemu upniku pa ni uspelo najti skupnega jezika z mariborsko občino niti v prejšnji niti v sedanji sestavi. Zato je vprašanje, ali tokratni poskus mediacije lahko uspe.

Stečajni upravitelj ne verjame v uspeh

Manj navdušen nad odločitvijo višjega sodišča in predlogom okrožnega sodišča za ponovno mediacijo pa je stečajni upravitelj. Kot je dejal za STA, je sodišče s tem zaključek stečajnega postopka zgolj še dodatno preložilo za vsaj dve leti. V uspešnost mediacije ne verjame, saj so se dosedanji dogovori z mestno občino na koncu izkazali za neuspešne.

Stečajni upravitelj je že na začetku od občine terjal 17 milijonov evrov, pozneje pa so v okviru pogajanj prišli na okoli sedem milijonov evrov, a občina tudi na to ni pristala. Predlagala je novo cenitev, ki pa je bila kar dvakrat višja, zato do dogovora ni prišlo, še poroča STA.

Komentarji (0)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.

Starejše novice