Na slovenske šole se vpisujejo mnogi študenti iz Indije, Nepala, Bangladeša in Mjanmara. Nekateri izkoriščajo sistem in s statusom študenta prihajajo do dovoljenja za bivanje v Evropski uniji. Zaradi tovrstnih vpisov nadzor tudi nad mariborsko višjo šolo.

Slovenija predvsem v zadnjih dveh letih daje velik poudarek pri privabljanju tujih študentov na študij v Slovenijo. To pa dopušča priložnost tudi zlorabam. Te so se v zadnjih dveh letih očitno dogajale, saj je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport dalo pobudo za izredni nadzor nad Višjo strokovno šolo Academia iz Maribora in Visoko šolo za poslovne vede v Ljubljani.

Na študij pri nas se je iz tako imenovanih rizičnih držav prijavilo kar 900 mladih iz Indije, Nepala in Bangladeša, za vsaj 150 pa je razvidno, da njihov namen ni bil študij, pač pa pot na Zahod, je pred časom razkrila RTV Slovenija.

Na mariborski višji šoli največji naval iz Indije

Na mariborsko Academio se je v študijskem letu 2016/2017 na programa Strojništvo in Ekonomist vpisalo 90 mednarodnih študentov iz osmih držav. Največ študentov je prišlo iz Indije, ostali pa so prihajali iz Mjanmara, Nepala, Bangladeša, Rusije, Makedonije, Slovaške in Ukrajine.

Pozornost so vzbudili predvsem študenti iz rizičnih azijskih držav, da problem obstaja, pa priznavajo tudi na Academii.

»Pokazalo se je, da v Sloveniji manjkajo sistemske podlage za internacionalizacijo. Z analizo prehodnosti študentov v drugi letnik smo ugotovili, da so študenti iz istih držav, ki so plačali na šolo vnaprej celoletne stroške za študij, nastanitev in življenjske stroške, tudi uspešno študirali in dosegli 75-odstotno prehodnost. Študenti, ki so plačali vnaprej celoletne stroške le za šolnino in nastanitev, pa so dosegli 48-odstotno prehodnost,« so pred dnevi v dokumentu, ki so ga posredovali NAKVIS-u, zapisali na Academii.

Zaradi finančne stiske raje delali kot študirali

Težava pri vpisih iz rizičnih držav je, da veliko študentov ne obiskuje predavanj in se ne izobražuje, temveč dovoljenje za bivanje in status študenta izkorišča za študentsko delo. Z dovoljenjem za bivanje imajo ti študenti tudi odprto pot po vsej Evropski uniji

Academia je ob vpisu prve generacije mednarodnih študentov, ki študirajo v angleškem jeziku, zasledila finančno stisko nekaterih študentov. Za dovoljenje za bivanje jim namreč ni bilo potrebno dokazovati denarnih sredstev, temveč je zadostovala le pisna izjava staršev oziroma zakonitih zastopnikov, da jih bodo v času študija preživljali.

Zaradi težke finančne situacije je nekaj študentom bil primarni cilj iskanje študentskega dela in ne obiskovanje predavanj ter sprotno opravljanje študijskih obveznosti, so ugotovili na mariborski višji šoli. Mednarodni študenti lahko sicer opravljajo študentsko delo enako kot domači študenti, a je za njih to obremenjeno z veliko večjimi davki in prispevki.

»Zato so njihovi neto zaslužki zelo majhni in ne zadostujejo za mesečno plačilo nastanitve in življenjskih stroškov, ki znašajo okvirno 500 evrov mesečno,« so še zapisali pri Academii.

Na delo tudi v druge države

Zaradi pomanjkanja finančnih sredstev se je nekaj mednarodnih študentov Academie vrnilo domov, ali pa poiskalo delo v drugih državah znotraj schengna. V skladu z Zakonom o prijavi prebivališča imajo namreč študenti pravico prebivati 60 dni tudi v drugi državi schengna ter prost dostop do trga dela.

Ministrstvo: Želimo si tuje študente, a pazimo na zlorabe

»Na ministrstvu si, še posebej v zadnjih dveh letih, prizadevamo, da bi med tujimi študenti povečali zanimanje za študij v Sloveniji, saj nam je v interesu, da se naše visokošolsko izobraževanje internacionalizira in privabi več kakovostnih in resnih tujih študentov. Pri tem pa smo pozorni, da ne bi prišlo do zlorab, zato smo na MIZŠ stalno v sodelovanju s pristojnimi resorji, predvsem glede prijav tujih državljanov iz rizičnih držav: Nepal, Indija, Pakistan, Bangladeš. Pri teh namreč obstaja bojazen, da bi do zlorab, ki si jih v visokem šolstvu ne želimo, lahko prišlo,« so v odzivu za Mariborinfo zapisali na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.

Tako je Direktorat za visoko šolstvo že pred meseci, aprila letos, pripravil informativni dogodek Preprečevanje »fiktivnega« vpisa tujih študentov, novembra pa pripravlja posvet glede priznavanja in preverjanja listin. Pred kratkim je pisno obvestil visokošolske zavode o tej problematiki in jim nakazal možne ukrepe, da se pred tem zavarujejo. Enako je storil Sektor za višješolsko izobraževanje in na problematiko opozoril višje šole.

Krive so šole

Odgovornost pri izboru in samem vpisu tujih študentov, tudi iz rizičnih držav, pa po mnenju ministrstva, nosijo višješolski ter visokošolski zavodi.
 

»Pogoje za vpis namreč določajo s študijskim programom, kjer pa lahko v okviru posebnih nadarjenosti oziroma psihofizičnih sposobnosti kot pogoj za vpis določijo tudi ustrezno znanje slovenskega ali tujega jezika,« so za Mariborinfo še povedali na šolskem ministrstvu.

Kaj bo prinesel nadzor?

Zaradi suma zlorab so tako na ministrstvu na Nacionalno agencijo RS za kakovost v visokem šolstvu (Nakvis) naslovili pobudo za izredno evalvacijo Visoke šole za poslovne vede v Ljubljani, na Inšpektorat RS za šolstvo in šport pa pobudo za izredni nadzor zasebne višje strokovne šole Academia Maribor.

Ali bo nadzor sploh izveden in ali kakšni ukrepi so sploh možni, še ni znano. Je pa mariborska Academia sprejela lastne ukrepe pred letošnjim študijskim letom in zaostrila pogoje za vpis. Tako imajo v letošnjem letu vpisanih le 9 mednarodnih študentov.

S spleta

Komentarji (0)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.

Kateri veliki ptič je najbolj značilen za Prekmurje?

Starejše novice