Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je bilo v novembru 2019 izdanih več gradbenih dovoljenj za stanovanjske in za nestanovanjske stavbe kot v oktobru 2019.

Za stanovanjske le en odstotek, za nestanovanjske pa 10 odstotkov več. Največ stanovanj je načrtovanih v podravski statistični regiji.

Površina načrtovanih stavb večja od površine stavb, načrtovanih v oktobru

Celotna površina vseh v novembru načrtovanih stavb bo merila malo manj kot 160 kvadratnih metrov, kar je za 19 odstotkov več od površine vseh stavb, načrtovanih z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v oktobru 2019, kažejo podatki statističnega urada.

Vir: SURS

Površina načrtovanih stanovanjskih stavb bo manjša za 10 odstotkov, površina načrtovanih nestanovanjskih stavb pa večja za kar 58 odstotkov.

Večja bo predvsem površina gostinskih stavb, ta naj bi po podatki Statističnega urada Republike Slovenije merila povprečno 2.313 kvadratnih metrov; po gradbenih dovoljenjih iz oktobra pa 473 kvadratnih metrov. Velikost trgovskih stavb in stavb za storitvene dejavnosti bo povprečno 1.013 kvadratnih metrov, po gradbenih dovoljenjih iz oktobra pa 503 kvadratne metre. Stavbe splošnega družbenega pomena bodo merile povprečno 796 kvadratnih metrov, po gradbenih dovoljenjih iz oktobra pa 476 kvadratnih metrov.

97 odstotkov gradbenih dovoljenj je bilo izdanih za novogradnje, tri odstotke pa za spremembo namembnosti. Število prvih je bilo za 5 odstotkov višje kot po gradbenih dovoljenjih iz oktobra 2019, njihova površina pa bo večja za osem odstotkov, še kaže statistika.  

Vir: SURS

Načrtovanih manj stanovanj kot v oktobru

Na podlagi gradbenih dovoljenj za stavbe, pridobljenih v novembru 2019, se bo po po statističnih podatkih predvidoma zgradilo 316 stanovanj, kar je tri odstotke manj kot na podlagi dovoljenj, izdanih v oktobru.

Manj stanovanj kot v prejšnjem mesecu je načrtovanih v večstanovanjskih stavbah, in sicer 25 odstotkov manj, medtem ko naj bi jih bilo v enostanovanjskih stavbah dva odstotka več.

Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije bodo stanovanja v enostanovanjskih stavbah merila povprečno 154 kvadratnih metrov, tista v večstanovanjskih stavbah pa povprečno 90 kvadratnih metrov. 

Na podlagi gradbenih dovoljenj, izdanih v novembru 2019, se bo predvidoma gradilo štiri odstotke manj novih stanovanj kot na podlagi tistih, ki so bila izdana v oktobru 2019, njihova površina bo manjša za osem odstotkov.

Vir: SURS

Največ stanovanj načrtovanih v Podravju

Že tretji mesec zapovrstjo se bo na podlagi gradbenih dovoljenj, izdanih v novembru 2019, največ stanovanj gradilo v podravski statistični regiji, in sicer 105 oziroma 33 odstotkov vseh načrtovanih.

70 stanovanj, to je 22 odstotkov vseh, se bo gradilo osrednjeslovenski statistični regiji, 37 stanovanj, 12 odstotkov  vseh, pa v gorenjski statistični regiji.

V drugih regijah je bilo načrtovanih manj ali nič stanovanj. Le eno stanovanje naj bi se gradilo v zasavski statistični regiji. V primorsko-notranjski statistični regiji ni bilo izdano nobeno gradbeno dovoljenje za stavbe, še kažejo podatki statističnega urada.

Vir: SURS

Komentarji (0)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.

Starejše novice