Vir: Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije
Mestna občina Maribor želi na območju levega in desnega brega reke Drave izvesti parkovno in urbano ureditev, s sprehajalno potjo, kolesarsko stezo in lokalno spremljajoče športno rekreacijske površine.

Zato je Mestna občina Maribor razpisala odprti, projektni, enostopenjski natečaj za ureditev Dravske promenade, kar je bil projektni del natečaja na Lentu, in idejni del natečaja v širšem območju obeh dravskih nabrežij od Malečniškega mostu na vzhodu do Mariborskega otoka na zahodu.

Z razpisom natečaja si je mariborska občina želela pridobiti strokovno najprimernejšo rešitev s poudarkom na rešitvah ureditev promenade s parkovnimi ureditvami linearne povezave prostora ob Dravi ter oblikovanje vsebin in spremljajočih objektov za vzpostavitev prostočasnih, rekreacijskih in športnih površin.

Ocena investicije za natečajno rešitev je nekaj čez 3,5 milijona evrov, brez vključenega davka na dodano vrednost.

Prvo nagrado natečaja je prejel arhitekturni biro Arrea

V arhitekturnem biroju Arrea so ob prostorski analizi grajenih prostorskih danosti in obstoječega zelenega sistema, podali predlog ureditve celotnega obrežja Drave, v katerega je umeščena tudi nova ureditev parterja Lenta.

»Horizontalno usmerjenost obstoječega prostora Lenta so avtorji nadgradili z enotno urbanistično in likovno potezo novega tlaka, ki je v območju med Sodnim in Vodnim stolpom predviden kot štokana betonska površina – terrazzo, ki simbolno spominja na nekdanjo peščeno (in zatravljeno) ureditev tega prostora. Enovit tlak s predvidenimi dilatacijami se preko razširjenih stopnic - terasastih tribun, spušča do reke Drave in tako v največji možni meri približa reko uporabniku. Ob stavbnem tkivu mestnega jedra se tlak zaključi z navezavami na povezovalne ulice in prehode na Glavni trg. Po sredini je speljana intervencijska in dostopna pot (kontroliran dostop preko potopnih količkov), ki je sestavni del ureditve tako imenovanega 'shared space prostora'. Tako je prostor pretežno definiran kot promenada med stavbnim robom in reko, namenjena predvsem pešcem in kolesarjem,« so o zasnovi zapisali na Zbornici za arhitekturo in prostor Slovenije.

Drava je reka, ki pripoveduje zgodbe

Ob Dravi, na zahodni strani Lenta, so predvideli dvostranski drevored, na vzhodni strani pa enostranski drevored, s čimer je osrednje območje Lenta vpeto v obrečno krajino. Avtorji so v prvem planu ohranili obstoječa drevesa – vrbe ob reki Dravi, z novimi točkovno zasajenimi tremi vrbami v območju terasastega stopnišča pa enovito horizontalno zasnovo prekinjajo z združitvijo teras in pod krošnjami vrb ustvarjajo intimne prostore za druženje.

Zeleni sistem nadgrajujejo z novim, enostranskim drevoredom nižjih dreves, ki je zasajen v deljenih linijah pred obstoječim stavbnim tkivom in s tem definira, zameji predprostore pred gostinskimi lokali.

Vir: Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije

V osrednjem prostoru Lenta pred staro trto se terrazzo tlak preko teras spušča do vhodov v objekte in ustvarja mali amfiteater, ki je namenjen gostinskemu vrtu ali prireditvam pod trto. Tlak je sestavljen iz granitnih kock srednjeveškega jedra iz Splavarskega prehoda in Vojašniške ulice se v pasovih prelije v terrazzo tlak nove ureditve nabrežja Lenta.

V podrobneje obravnavanem delu okrog Vodnega stolpa je predvidena zasaditev dodatnih vrb in postavitev otroškega igrišča poleg Židovskega trga, ob obrežju vzhodnega pristana pa je predvidena izposoja čolnov in supov, v zalivu ob Sodnem stolpu pa so v arhitekturnem biroju predvideli oder na vodi.

Terrazzo tlak se na Lentu konča, nadaljuje pa se s tlakom iz lokalnega kamna gnajsa, ki nakazuje prehod novonastalih mestnih teras do mestnega jedra. Prostor povezovalnega prehoda je dodatno ozelenjen kot spomin na nekdanji potok in praznino ob srednjeveškem obzidju. Na podoben način je predlagana sprememba tlaka na zahodni strani ob Sodnem stolpu.

Na pomolu na reki Dravi, ostanku nekdanjih Benetk, dodatno definirajo s pergolo in pod njo postavljeno daljšo horizontalno klopjo nadgradijo spomin na nekdanji del stavbnega tkiva.

Vir: Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije

V shemi izrabe prostora so prikazani različni scenariji, od koncertov, mobilnega odra na vodi do postavitve različnih prireditvenih paviljonov, ki so vsi zasnovani kot modularne enote. Urbana oprema je oblikovana v sodobnem zadržanem jeziku, primernem za novo ureditev, hkrati pa je v sozvočju z opremo starega mestnega jedra.

Arhitekti v projektnem in idejnem delu natečaja izkazujejo kompleksno razumevanje urbanega in krajinskega prostora ob reki Dravi v Mariboru ter mesta v celoti. Iskanja rešitve se lotevajo na osnovi zgodovinskih in prostorskih analiz.

Dravo razumejo kot prvino, zaradi katere je mesto sploh nastalo. Avtorji zasnove poudarjajo, da mesta ne gradi le urbana substanca, ampak so zanj pomembne tudi krajinske prvine, kot so poleg reke Drave tudi Pohorje, Kalvarija in Piramida, Mestni park, Trije ribniki, Mariborski otok ter njihove sistemske, strukturne in programske povezave.

Reko Dravo pojmujejo kot naravni ambient v središču mesta, ki ga je vredno tako tudi obravnavati ter jo na tak način približati mestu in njegovim prebivalcem.

S spleta

Komentarji (5)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.
atak (nepreverjen)

če nebi šla cesta skozi lent, potem najverjetneje lent gledal samo iz starega mostu

Dravski gusar (nepreverjen)

Lepo!

Dejan_V (nepreverjen)

Bravo! Upam, da čim prej!

špeci (nepreverjen)

Ne bluzi Arsenovič

euro (nepreverjen)

lent bodo spraznili in uničli kot center mesta ... ćesar se loti nasša občina je obsojeno na propad

Starejše novice