V Mariboru bo pod Pekrsko gorco zraslo 400 novih najemniških stanovanj, čez nekaj let pa še enkrat toliko na Pobrežju.

Stanovanjski sklad Republike Slovenije je projekt, v katerega se je vključila Razvojna banka Sveta Evrope, ki je odobrila kar 50 milijonov evrov posojila za izgradnjo 800 javnih najemnih stanovanj v Mariboru in Ljubljani.

Z izgradnjo več kot 800 novih stanovanjskih enot namerava projekt zmanjšati vrzel pri dostopu do najemnih stanovanj gospodinjstvom v Ljubljani in Mariboru, ki ne morejo dostopati do stanovanja po tržnih pogojih. Z odobritvijo vloge se je tako začel proces za sklenitev posojilne pogodbe, po podpisu katere bo Stanovanjskemu skladu v prihodnjih letih z dodatnimi finančnimi viri olajšano izvajanje gradenj novih najemnih stanovanj v območjih, kjer so potrebe največje.

»S tem se bomo še približali cilju, da do leta 2025 podvojimo trenutno število stanovanj in dosežemo naslednjo prelomno stopničko – 10 tisoč javnih najemnih stanovanj,« je povedal direktor Stanovanjskega sklada RS Črtomir Remec.

»Prednost za najem stanovanj bodo imele socialno-ekonomsko ranljive skupine, kot so mlade družine in starejše osebe. Od tega 498 stanovanjskih enot in servisno-pisarniške stavbe v novi soseski Novo Brdo v Ljubljani, ter do 215 stanovanjskih enot na lokaciji Pod Pekrsko gorco v Mariboru,« je pojasnil Remec.

400 novih najemnih stanovanj v Mariboru

Novim javnim najemnim stanovanjem se na južnem delu mesta Maribor, v bližini Pekrske gorce lahko nadejajo tudi Mariborčani. Stanovanjski sklad RS tam načrtuje novo stanovanjsko sosesko – Pod Pekrsko gorco.

»Na tej lokaciji bomo zgradili sodobne večstanovanjske stavbe v obliki štirih nezaključenih karejev. Skupno načrtujemo 400 stanovanj v velikosti od 35 do 80 kvadratnih metrov. Etažnost objekta bo obsegala klet, pritličje in dve nadstropji,« pravi Remec. Parkiranje za stanovalce je predvideno v podzemnih garažah pod objekti. Pri snovanju soseske so prvenstveno zasledovali cilj funkcionalnosti tlorisov, trajnosti materialov in zagotavljanje čim večjega udobja bivanja različnim prednostnim skupinam. V sklop stanovanjske soseske je vključena tudi umestitev dveh stavb s skupno 60 oskrbovanimi stanovanji, dnevnega centra aktivnosti za starejše ter javni program v pritličjih objektov, predvidoma trgovske in storitvene dejavnosti.

»Zemljišče bomo razvijali postopoma v dveh samostojnih fazah po funkcionalnih enotah, in sicer 212 stanovanj v prvi in 188 stanovanj v drugi funkcionalni enoti. Začetek gradbenih del planiramo po izboru izvajalca v novembru letos,  zaključek del pa se pričakuje do konca leta 2021,« o soseski Pod Pekrsko gorco še dodaja direktor.

V 2023 začetek gradnje soseske Novo Pobrežje v Mariboru

Za zagotavljanje stanovanj ranljivejšim skupinam prebivalstva Stanovanjski Sklad RS v Mariboru načrtuje tudi lastno gradnjo 437 najemnih stanovanj v večstanovanjskih objektih na lokaciji Ulica Veljka Vlahoviča – Novo Pobrežje.  

»V tej kvoti bo zgrajenih tudi 60 oskrbovanih stanovanj z namenom pridobitve primernih stanovanjskih enot za starejše. Za zagotavljanje potreb obstoječih in novih stanovalcev bo v pritličjih vključen tudi javni program s krajevno knjižnico, medgeneracijskim centrom za starejše, prostori za potrebe mladinske dejavnosti, z večnamenskim prireditvenim prostorom in manjšimi lokali za storitvene dejavnosti,« sosesko opisuje Remec.

Odločitev v postopku javnega naročanja za projektiranje je že pravnomočna, podpisali smo pogodbo s projektantom za izdelavo projektne dokumentacije. Gradbena dela se bodo predvidoma pričela v letu 2023, zaključek del pa se pričakuje do konca leta 2025.

S spleta

Komentarji (0)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.

Starejše novice