Fotografija je simbolična.
V Lenartu bodo poskrbeli za boljši pregled in večjo varnost ter tako uredili tri krožišča.

Danes sta si minister za infrastrukturo Peter Gašperšič in direktor Direkcije RS za infrastrukturo Damir Topolko v Lenartu ogledala območja treh krožišč, na katerih bodo v začetku marca zabrneli gradbeni stroji.

Lenart bodo namreč modernizirali z izgradnjo treh krožišč, uredili obravnavan odsek državne ceste (državna cesta in lokalni priključki), površine za pešce in kolesarje, ukrepi za umirjanje hitrosti, cestna razsvetljava, voziščna konstrukcija ceste in odvodnjavanje.

Projekt je zasnovan tako, da bo zagotovljena preglednost na obravnavanem območju odseka ceste ter urejena prometna signalizacija, prometna oprema in vsa dogovorjena komunalna infrastruktura.

Gradbena dela bodo predvidoma končana do letošnje jeseni, s to investicijo pa se bo bistveno izboljšala pretočnost prometa in varnost vseh udeležencev v prometu.

Vrednost izgradnje treh krožišč znaša 2.857.334,18 evrov, od tega bo Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo prispevala 1.498.675,07 evrov, Občina Lenart pa preostalih 1.358.659,11 evrov.

V pričetku lanskega leta je bila naročena izdelava prometno varnostne analize in izvedbene dokumentacije optimalne ureditve območja treh križišč na državni cesti R2-449 in R2-443 v naselju Lenart. V decembru pa so z izvajalcem Pomgrad podpisali pogodbo za izvedbo gradbenih del. Na sestanku z občino je bilo že prej dogovorjeno, da se bo urejala tudi komunalna infrastruktura, za kar je bil podpisan sporazum o sofinanciranju.

»Vesel sem, da Direkcija za infrastrukturo smelo udejanja zastavljene načrte, ki so v preteklosti zaradi krize in pomanjkanja sredstev žal morali obstati v predalu. V prvi vrsti želimo s tovrstnimi investicijami zagotoviti večjo varnost ljudi, si pa prizadevamo, da optimalno izkoristimo gradbene posege za celostno ureditev prometnih izsekov, tako za voznike kot tudi za kolesarje in pešce. Prepričan sem, da bo Lenart s to pridobitvijo krožišč kmalu še lepši, prijetnejši in predvsem varnejši,« je projekt komentiral direktor direkcije Damir Topolko.

Starejše novice