Preverili smo, kaj vse zajema mesečna položnica za odvoz odpadkov, kakšno je ločevanje odpadkov v Mariboru in ali bo morda položnico znižala sodobna sortirnica odpadkov.

Številnim pri pogledu na položnico za odvoz odpadkov ni jasno, za kaj v bistvu plačujejo znesek, ki je odmerjen. Marsikdo je tudi prepričan, da je znesek na položnici odvisen od tega, kako pridno ločujejo odpadke. 

»Ravnanje z odpadki je sestavljeno iz treh faz, in sicer zbiranje oziroma odvoz odpadkov, obdelava odpadkov in odstranjevanje odpadkov. Zbiranje odpadkov predstavlja 60 odstotkov končnega zneska na položnici, obdelava 30 odstotkov, odstranjevanje pa 10 odstotkov,« pojasnjujejo pri Snagi.

Občan pa s položnico plača vse te tri faze za vse vrste odpadkov, ki se zbirajo. »Torej odpadke, ki jih vozimo neposredno iz gospodinjstev, odpadke iz zbiralnic, odpadke, ki jih pripelje na zbirni center, 2 kubična metra kosovnih odpadkov, ki jih enkrat na leto pridemo po naročilu iskati na naslov uporabnika in predajo nevarnih odpadkov dvakrat na leto v posamično zbiralnico nevarnih odpadkov. Vse te storitve so zajete v znesek na položnici,« so še pojasnili pri Snagi.

Vam pridno ločevanje lahko zniža položnico?

Pa ste v primeru pridnega ločevanja odpadkov in prazne posode za mešane komunalne odpadkov upravičeni do nižjega plačila? Na žalost to ne drži. Zaradi ločevanja odpadkov je res vedno manj mešanih komunalnih odpadkov, torej tistih, ki sodijo v črno posodo, a to ne pomeni, da je zaradi tega zbranih manj odpadkov.

»S položnico se ne plača samo mešanih komunalnih odpadkov, pač pa tudi odpadke iz zbiralnice, zbirnih centrov, kjer se odpadki zbirajo ločeno. Res je, da uporabniki želijo manjšati volumen črnih posod z argumentom, da mešanih komunalnih odpadkov ustvarjajo vedno manj. A celoten sistem odpadkov se obračunava prek volumna črnih posod, ki je po slovenski zakonodaji edina posoda, ki jo uporabnik zares mora imeti,« še pojasnjujejo.

Zamenjevanje večjih posod za manjše se ne splača

»Zato množično zamenjevanje črnih posod za posode manjšega volumna vodi do višje cene po posodi. Na to opozarjamo, ko pravimo, da nas zmanjševanje volumna črnih posod vse udari po žepu. Če moramo namreč enako količino odpadkov porazdeliti na manjši skupni volumen črnih posod v neki občini, potem je cena po posodi seveda višja,« so pojasnili na Snagi.

Primer: Pred enim letom smo imeli v Mariboru X ton zbranih komunalnih odpadkov (mešani, papir, steklo, embalaža, kosovni …) in Y litrov vseh črnih posod, na katere se je preračunala količina odpadkov X. Danes imamo X ton zbranih komunalnih odpadkov in ½ Y litrov vseh črnih posod. Posledica je, da je cena po posodi višja.

Ločevanje v Mariboru vse slabše

Statistični podatki kažejo, da je ločevanje iz leta v leto boljše, da ločeno zberemo že 62 odstotkov vseh zbranih komunalnih odpadkov. A to je statistika, ki ne pogleda v posode. Pogled v njih pa razkrije, da je ločevanje zmeraj slabše. To slabo dejansko ločevanje pa povzroča težave po celotni verigi ravnanja z odpadki, saj prevzemniki tako slabo ločenih oziroma umazanih frakcij ne želijo prevzemati.

Del rešitve bo v tem primeru ponudila nova sodobna sortirnica, ki se gradi, s poskusnim obratovanjem pa bo začela predvidoma meseca junija. Sortirnica bo namreč veliko bolje kot kateri koli človek ločevala odpadke.

Kaj vse vpliva na ceno, ki je na položnici?

Cena položnice se praviloma oblikuje vsako leto, ko njeno višino predlagajo posamezni občini, v kateri Snaga izjava javno službo ravnanja z odpadki. Višino izračunajo preko elaborata, upoštevajo pa se prihodki, ki so jih v določeni občini ustvarili v preteklem letu in stroške, ki so jih pri tem imeli. To oblikuje ceno, ki jo predlagajo občini, ki naj bi jo občina obravnavala na občinskem svetu. Ta cena je izražena v evrih na kilogram odpadkov.

Na končno ceno za uporabnika oziroma na ceno na položnici pa vpliva še količina zbranih odpadkov, obračunski volumen oziroma volumen vseh črnih posod za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov v posamezni občini in frekvenca odvoza mešanih komunalnih odpadkov. 

Višina položnice je za Snago nevzdržna

Različna komunalna podjetja po Sloveniji se cenovne politike lotevajo na različne načine. Obstajajo določena podjetja, ki mesečno spremljajo gibanje količin zbranih odpadkov in gibanje volumna vseh črnih posod v občini, zato se cene na položnicah razlikujejo od meseca v mesec. V Mariboru tega ni, ampak Snaga občini enkrat na leto predlaga ceno in nato na veljavnih podatkih izračunajo cene za končnega uporabnika. Te nato veljajo vsaj eno leto.

»V praksi pa je tako, da občine cen ne potrjujejo, torej se tudi cene za uporabnika ne spreminjajo. In danes smo v fazi, ko ravnanje z odpadki Snago stane bistveno več kot plača uporabnik s položnico. Žal trenutno Snaga nase jemlje velik razkorak med realno ceno in ceno, ki je na položnicah in dolgoročno je to nevzdržno,« so potarnali pri Snagi.

Bo sortirnica znižala položnico?

Položnico pa bi morda lahko znižala sortirnica, ki je visoko tehnološka naprava, ki bo skrbela za obdelavo odpadkov. Torej bodo v Snagi poleg zbiranja odpadkov z zagonom sortirnice pričeli sami izvajati tudi obdelavo.

Danes za tono obdelave in odstranjevanja mešanih komunalnih odpadkov prevzemniku Snaga plačuje 124 evrov, kmalu pa se bo cena povzpela na vsaj 150 evrov, predvidevajo. S sortirnico bodo obdelavo izvajali sami, prav tako pa bo zaradi strojnega sortiranja manj odpadkov ostalo za odstranjevanje. Sortirnica bo pričela z enoletnim poskusnim obratovanjem konec junija letos. Po enem letu bodo vidni njeni prvi finančni učinki, torej v sredini prihodnjega leta.

»Po zagonu sortirnice bomo lahko cene prilagajali znotraj 40 odstotkov končne cene pri položnicah. To bodo torej finančni učinki sortirnice, ki jih bo na položnici občutil uporabnik,« pravijo pri Snagi.

S spleta

Komentarji (1)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.
Koba (nepreverjen)

Malo" morgen". Kdaj se je kaj znižalo na položnici. Mariborski voluharji naredijo vedno sebi v prid.

Starejše novice