S 15. novembrom se na slovenskih cestah uradno začenja zimska sezona, ki bo koledarsko trajala do 15. marca. V tem času bodo enote zimske službe v stalni pripravljenosti, vsa vozila v prometu pa morajo biti ustrezno opremljena z obvezno zimsko opremo.

Pooblaščeni izvajalec zimskega vzdrževanja na območju Mestne občine Maribor je tudi v aktualni zimski sezoni komunalno podjetje Nigrad, ki bo dela izvajalo skupaj s kooperanti in podizvajalci. Za izvedbo navedenih del ima Nigrad skupaj s kooperanti in podizvajalci na voljo približno 80 plužnih enot in 150 zaposlenih delavcev.

S pluženjem bodo pričneli, ko na cestiščih zapade deset centimetrov snega na glavnih cestah oziroma petnajst centimetrov snega na ostalih cestah.

Nigrad bo v zimski sezoni 2020/2021 na območju Mestne občine Maribor skupaj s kooperanti in podizvajalci izvajal zimsko službo na naslednjih površinah:

 • označba cest s snežnimi koli: 193 kilometrov
 • deponije za ročni posip: 234
 • ceste in ulice: 745,9 kilometrov
 • pločniki: 465 kilometrov
 • avtobusna postajališča: 376
 • stopnišča: 42
 • parkirišča: 29,1 kvadratnih kilometrov
 • parkirna mesta: 2,3 kvadratnih kilometrov (modra cona), 26,6 kvadratnih kilometrov (bela cona)
 • večji mostovi in nadvozi: 8
 • večja križišča: 69
 • prehodi za pešce: 942

Ob začetku zimske sezone založeni s soljo in peskom

Po besedah predstavnika Urada za komunalo, promet in prostor Mestne občine Maribor Uroša Kosija bodo v prihajajoču zimski sezoni na območju mestne občine za izvajanje del v zimski sezoni namenili 1,4 milijona evrov: »Na sestanku štaba zimske službe so pristojni za izvajanje zimskega vzdrževanja pri Nigradu poleg akcijskega načrta predstavili tudi zaloge posipnih materialov in potrdim lahko, da smo ob začetku zimske službe ustrezno založeni s soljo in peskom.«

»Prav tako je za koordinirano izvajanje zimske službe vzpostavljena komunikacija med Nigradom in vzdrževalci državnih cest na območju Mestne občine Maribor. V proračunu imamo tudi za aktualno sezono na voljo 1,4 milijona evrov, medtem ko je bilo v lanski sezoni realizacije za natanko 1.345.025 evrov,« je še pojasnil.

Izvedli so pregled vseh plužnih enot, za začetek sezone pa je v zalogi še okoli 1444 ton soli, skupno 1435 kubičnih metrov posipnega peska in 220 kubičnih metrov mešanice. »Program izvajanja zimske službe je usklajen z zahtevami krajevnih skupnosti in mestnih četrti, za izvajanje del pa bo tudi letos na voljo 80 plužnih enot in 150 sodelavcev,« pa navaja Matjaž Kerbler, vodja službe javne prometne površine in vodja zimske službe pri Nigradu.

V izvajanje zimske službe je vključen tudi Režijski obrat Mestne občine Maribor, ki bo sodeloval pri ročnem čiščenju na dogovorjenih lokacijah v mestu.

»Enote, ki so v stalni pripravljenosti, pričnejo s pluženjem, ko na glavnih cestah zapade do deset centimetrov snega, kriterij za ostale ceste pa je do 15 centimetrov,« še dodaja Kerbler.

Policisti v poostren nadzor

Vojko Bevk, predstavnik Postaje prometne policije Maribor, apelira na voznike, naj pravočasno pripravijo svoje vozilo na zimske razmere in preverijo tehnično brezhibnost vozil: »Za vsa motorna in priklopna vozila je od 15. novembra naprej obvezna zimska oprema, vozniki pa morajo v primeru snežnih padavin, še pred vožnjo, obvezno očistiti svoja vozila.«

Predpisano zimsko opremo morajo imeti vozila tudi v zimskih razmerah, ko se ob sneženju sneg oprijema vozišča ali ko je vozišče zasneženo, zaledenelo (ledena deska) ali poledenelo (poledica). 

»Od 15. novembra dalje bodo policisti ob svojem rednem delu pri nadzoru cestnega prometa preverjali tudi opremljenost vozil s predpisano zimsko opremo. Globe, ki so predpisane za kršitelje, so v razponu od 40 do 500 evrov,« še opozarja Bevk.

Red bo zagotavljala tudi medobčinska inšpekcija

Izvajanje nadzora zimske službe bo opravljala medobčinska inšpekcija, ki deluje znotraj Skupne občinske uprave Maribor. Nina Mikl, vodja medobčinske inšpekcije, poudarja, da so zaradi zagotavljanja varnosti in neovirane uporabe javnih prometnih površin upravniki ali lastniki oziroma uporabniki zgradb dolžni poskrbeti, da se s streh in žlebov odstranjujejo ledene sveče, pri čemer morajo pred tem ustrezno zavarovati pločnik za pešce, prav tako pa so dolžni poskrbeti, da so pročelja zgradb, ki so obrnjena k javni prometni površini, opremljena z vzdrževanimi žlebovi in odtoki za meteorne vode.

Dolžni so preprečiti padanje snega s streh na javno cesto ali drugo javno površino. Opozoriti je treba predvsem na to, da je pri odstranjevanju snega z javnih prometnih površin, streh ter funkcionalnih in drugih površin, prepovedano odmetavati sneg na javne prometne površine. V času odstranjevanja snega z javnih prometnih površin so lastniki vozil dolžni svoja vozila pravočasno umakniti. 

Zaradi nespoštovanja navedenih obveznosti je za posameznika v skladu z določbami odloka o občinskih cestah zagrožena globa v višini 200 evrov.

Veliko težavo predstavljajo nepravilno parkirana in neregistrirana odslužena vozila na izpostavljenih točkah. Ta ovirajo pluženje in čiščenje prometnih površin in jih bo v primeru prijave po odredbi medobčinskega redarstva odpeljal pajek. Člani operativnega štaba občane zato pozivajo, naj v času snežnih padavin, če je le mogoče, z javnih površin odstranijo svoja vozila in tako omogočijo neovirano delo pri pluženju in posipu.

Pluženje v ožjih ulicah je zaradi parkiranih vozil v strnjenih naseljih velikokrat oteženo.

Izvajanje zimske službe na javnih površinah ob posipavanju in pluženju cest zajema še ročno in strojno čiščenje pločnikov, stopnišč in avtobusnih postajališč. Družba Nigrad je zadolžena tudi za odvoz snega, kjer je to potrebno, in pripravljalna dela, na primer označba s snežnimi koli, deponiranje posipnih materialov, postavitev zabojnikov in podobno.

Dela bo Nigrad izvajal v skladu z načrtom zimske službe, ki je usklajen z zahtevami mestnih četrti in krajevnih skupnosti.

Ste vedeli?

Sol za posip bo v času trajanja zimske sezone na voljo tudi občanom Mestne občine Maribor. Ti lahko prevzamejo do 20 kilogramov soli za posip ob predložitvi osebnega dokumenta na sedežih mestnih četrti in krajevnih skupnosti v času uradnih ur. 

Sol za posip je v razsutem stanju, zato občane prosijo, da s seboj prinesejo ustrezno posodo in ob prevzemu dosledno upoštevajo vse ukrepe za zajezitev okužb z novim koronavirusom.

Komentarji (0)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.

Starejše novice