Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je včeraj v Uradnem listu RS objavilo drugi javni razpis.

Gre za razpis za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij, s katerim je razpisanih 20 milijonov evrov nepovratnih sredstev. Podpora je namenjena ohranjanju in razvoju majhnih kmetij, na katerih se redijo travojede živali in so razvrščene v območje z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost.

Kot so zapisali, je namen tega podukrepa ohranjanje majhnih kmetij, izboljšanje njihove konkurenčnosti in produktivnosti ter večja ekonomska in okoljska učinkovitost teh kmetij. Ohranjanje in razvoj majhnih kmetij ima pomembno vlogo pri ohranjanju poseljenosti podeželja, ohranjanju značilne kmetijske krajine, zagotavljanju širših ekosistemskih storitev v obliki preprečevanja zaraščanja in ohranjanju biotske raznovrstnosti. 

Na javnem razpisu bo sicer lahko kandidiralo več kot sedem tisoč majhnih kmetij, ki skupaj obdelujejo več kot 32 tisoč hektarjev kmetijskih zemljišč. Glede na prvi javni razpis se znižujejo vstopni pogoji glede primerljivih kmetijskih površin, glav velikih živali, spušča pa se tudi minimalna obtežba s travojedimi živalmi. Z drugim javnim razpisom tako podpirajo kmetijska gospodarstva, ki so tudi za slovenske razmere majhna.
 

Upravičenci morajo izpolnjevati naslednje pogoje

- glede na zbirno vlogo iz leta 2019 imajo v upravljanju najmanj 1,5 hektarja in manj kot 6 hektarjev PKP, kar npr. pomeni 3–11,99 hektarjev trajnih travnikov ali 1,5–5,99 hektarjev njivskih površin;

- glede na podatke iz evidence rejnih živali iz leta 2019 redijo vsaj 1,5 glave velike živine in manj kot 15 glav velike živine;

- zagotavljajo obtežbo s travojedimi živalmi v obsegu 0,5 glave velike živine na hektar trajnega travinja;

- kmetijsko gospodarstvo mora biti razvrščeno v območju z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost;

- vlogi na javni razpis je treba priložiti poslovni načrt za obdobje treh let, v katerem je treba izbrati vsaj en cilj, ki prispeva h gospodarskemu razvoju kmetije, ali vsaj en cilj, ki prispeva k doseganju horizontalnih ciljev (okolje, inovacije, podnebne spremembe);

- kmetijskemu gospodarstvu še ni bila dodeljena podpora iz naslova tega podukrepa v prvem javnem razpisu.

Oddaja vlog od 16. decembra do 13. februarja

Oddaja vlog na javni razpis bo možna od 16. decembra 2019 do 13. februarja 2020 do polnoči. Vnos bo v celoti potekal elektronsko v informacijski sistem Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja. Vloga mora biti podpisana z varnim elektronskim podpisom s kvalificiranim potrdilom. Pri vlogi ni predvidenih nobenih dokazil v fizični obliki.

Nepovratna javna sredstva se zagotavljajo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in proračuna Republike Slovenije. Upravičenci bodo podporo v višini 5.000 evrov prejeli kot pavšalno plačilo v obliki nepovratne finančne pomoči. Podpora v se upravičencu dodeli samo enkrat v programskem obdobju, izplača pa se v dveh obrokih. 

Prvi obrok podpore v višini 70 odstotkov dodeljenih sredstev se izplača po prejemu odločbe o pravici do sredstev, preostalih 30 odstotkov pa po pravilni izvedbi aktivnosti iz poslovnega načrta. Zahtevki za izplačilo drugega obroka podpore se bodo vlagali v letu 2023.

S spleta

Komentarji (1)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.
Emma22 (nepreverjen)

Starejše novice