V času, ko podnebne spremembe kažejo vse več posledic v obliki ekstremnih vremenskih razmer, se tudi na Štajerskem srečujemo z novimi razvojnimi izzivi.

Podnebne spremembe in naravne nesreče najbolj prizadenejo kmetijstvo, med drugim s krajšanjem rastne dobe, neurji z vetrom in točo, pomladanskimi pozebami, sušami, požari, poplavami, zemeljskimi plazovi.

Najzanesljivejše še vedno mreže

Štajerska je pred dnevi resda dobilo težko pričakovano letalsko zaščito pred točo, a ta ni nobeno zagotovilo. Tudi strokovnjaki si še niso enotni glede njene učinkovitosti. So nam pa pred časom pri Arsu pojasnili, da se je ob kvalitetni strešni kritini kot edina učinkovita obramba pred točo izkazala zaščita z mrežami.

S tem ukrepom lahko sadna drevesa in druge večletne rastline ter poljščine preverjeno in zanesljivo zaščitimo tako pred točo kot pred ptiči ali pa jih obranimo pred pokanjem in ožigom plodov. Povečini jo nameščamo v mladih nasadih, najkasneje v roku treh let po zasaditvi, oziroma ob njihovi redni obnovi, medtem ko njihovo postavitev v starejših nasadih odsvetujejo.

Za prilagajanje podnebnim spremembam do 15 milijonov evrov

Odgovornost tako nosimo pretežno sami, do večje mere varnosti pa so nam zdaj lahko v pomoč tudi sredstva, ki jih je je v okviru Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 razpisalo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS.

Slednje si namreč tudi na tak način prizadeva za blaženje oziroma prilagajanje podnebnim spremembam, da bi zmanjšalo škodo za okolje in zdravje ljudi.

S sredstvi tudi do mrež proti toči

Konec marca letos je bil objavljen javni razpis za podukrep, namenjen izključno naložbam v prilagoditev kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe, ki zajema tudi nakup in postavitev mrež proti toči.

Do podpore so upravičeni nosilci kmetijskih gospodarstev, vpisani v register kmetijskih gospodarstev, ki opravljajo kmetijsko dejavnost v Republiki Sloveniji. 

Razpisana nepovratna sredstva okvirno znašajo do vključno 15.000.000 evrov, pri čemer je:

  • 1.000.000 evrov namenjenih naložbam nosilcev majhnih kmetij (sklop A), 
  • 9.000.000 evrov naložbam fizičnih oseb, razen samostojnih podjetnikov posameznikov in nosilcev majhnih kmetij (sklop B) ter 
  • 5.000.000 evrov naložbam samostojnih podjetnikov posameznikov in pravnih oseb (sklop C).

Višina podpore, ki jo lahko upravičenci pridobijo za nakup in postavitev mrež proti toči (prvi predmet podpore javnega razpisa), nakup in postavitev rastlinjakov za pridelavo v tleh in pripadajoče opreme (drugi predmet podpore javnega razpisa) ter ureditev zasebnih namakalnih sistemov, ki imajo enega uporabnika oziroma nakup in postavitev namakalne opreme, ki je lahko samostojna naložba (četrti prvi predmet podpore javnega razpisa), znaša 50 odstotkov upravičenih stroškov naložbe, z izpolnjevanjem posameznih pogojev pa se lahko še poveča.

Za nakup in postavitev mreže proti toči ter zaščitne folije pred pokanjem in ožigom plodov priznajo naslednje maksimalne upravičene stroške naložbe:

1. Gradbeno obrtniška dela
19.166,89 EUR/ha
-     Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca (20%)
3.422,86 EUR/ha

2. Mreža proti toči
11.889,87 EUR/ha
-     Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca (20%)
2.377,97 EUR/ha

3. Folija za zaščito proti pokanju in ožigu plodov-nižje rastoče rastline
18.986,47 EUR/ha
-     Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca (20%)
3.774,88 EUR/ha

4. Folija za zaščito proti pokanju in ožigu plodov-višje rastoče rastline
37.333,64 EUR/ha
-     Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca (20%)
5.400,74 EUR/ha

Zbiranje vlog poteka vse do 18. julija letos, dodatne informacije pa najdete tukaj.

S spleta

Komentarji (0)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.

Starejše novice