Vir: Mestna občina Maribor
Mestna občina Maribor je organizirala sestanek s prebivalci pred začetkom gradnje Centra Rotovž.

Izvajalec gradbeno obrtniških in inštalaterskih del je podjetje Pomgrad s podjetjem GIC Gradnje. V prihodnjih nekaj tednih bodo začeli z rušitvenimi deli, ki jim bo sledila gradnja Centra Rotovž na Rotovškem trgu v središču mesta.

Ker gre za zahteven gradbeni poseg, je Mestna občina Maribor ponovno sklicala sestanek s stanovalci in poslovnimi subjekti, ki neposredno mejijo na Rotovški trg in jim pojasnila začetek poteka gradnje.

Stanovalcem in poslovnim subjektom na zahodnem delu Poštne ulice, ki mejijo na Lekarniško ulico, so pojasnili, da bo vzporedno z gradnjo na Lekarniški ulici potekala preureditev komunalne infrastrukture, hkrati pa bodo na Lekarniški ulici izvajali tudi varovanje gradbene jame za nov objekt (vgrajena bodo tako imenovana sidra pod parcelami stavb). 

V tem predelu bo vzpostavljen koridor za pešce - na ta način bo omogočena tudi preskrba lokalov zahodnega dela Poštne ulice.

Na vseh okoliških objektih v delu Gosposke ulice, na zahodni strani Poštne ulice, katerih parcele mejijo na Lekarniško ulico in objekti na Rotovškem trgu bo izveden monitoring, s katerim bodo ugotavljali trenutno stanje objekta pred, med in po gradnji. 

Vir: Mestna občina Maribor

Dostop do domov

Stanovalce je zanimal tudi dostop do njihovih domov, kar jim bo izvajalec del omogočil.

Do izpadov električne energije, preskrbe z vodo, plinom in podobno med gradnjo ne bo prihajalo, so zagotovili. 

Izvajalec del je občane prav tako pomiril, da ob koncih tedna (od sobote popoldan in v nedeljo) na gradbišču dela ne bodo potekala, zato tudi ne bo hrupa.

Vsa gradbena dela bodo vodena v skladu s predpisi, tudi s strani regulativ o prahu, hrupu in vibracijah, ki nastajajo ob rušenju in dovozu težkih tovornih vozil, so jim še zagotovili. 

Izvajalec del trenutno pridobiva vsa potrebna dovoljenja in elaborat za ureditev prometa na Slomškovem trgu v času gradnje. Ko bo ureditev potrdil še pristojni urad Mestne občine Maribor, bodo znane tudi meje samega gradbišča.

Ukinitev uporabe obstoječega objekta Pionirske knjižnice

Nov objekt je podjetje Medprostor – Arhitekturni atelje projektiralo tako, da je njegova univerzalna raba maksimalno omogočena. Osrednji družabni prostori predstavljajo stične točke vseh programov.

Največji del objekta, namenjen povezovanju vseh programov, je multimedijski prostor, ki se lahko preuredi v prireditveni prostor za večje število obiskovalcev. Ta se nahaja v kleti objekta in je oblikovan kot amfiteater. 

Druga skupna točka so manjše učilnice oziroma ustvarjalnice, ki bodo formirane v zahodnem traktu Rotovža. 

Na tem mestu se bodo izvajali različni izobraževalni programi s poudarkom na izobraževanju uporabnikov tretjega življenjskega obdobja. 

Ostali študijski programi so smiselno razporejeni po objektu, tako da se med seboj ne motijo. 

Novost noveliranega projekta je ukinitev uporabe obstoječega objekta Pionirske knjižnice s premestitvijo te v sam sklop novega objekta in ukinitev tehnične kleti, ki se nadomešča v najvišjih etažah obeh novih objektov.

Mestna občina Maribor s projektom novega kulturnega centra stremi k ohranjanju kulturne dediščine in ustrezni umestitvi novih delov objekta v staro mestno jedro, zato je že pri samem projektiranju tesno sodelovala z Zavodom za varstvo kulturne dediščine.

Komentarji (0)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.

Starejše novice