V Sektorju za komunalo in promet na Uradu za komunalo, promet in prostor so na direktorja Mestne uprave naslovili prošnjo za premestitev, in sicer zaradi »šikiniranja in kritik vodstva«.

Na Facebooku je zaokrožila prošnja za kolektivno premestitev, in sicer znotraj Urada za komunalo promet in prostor. Zaposleni so jo naslovili na Mestno upravo Mestne občine Maribor oziroma na direktorja Borisa Železnika, saj občutijo nevzdržne pritiske in očitke, ki se nanašajo na njihovo strokovno delo znotraj urada. 

»Zaposleni se srečujemo ob svojem delu z očitki novega vodstva MOM, da naj bi bilo delo, ki ga opravljamo, prevečkrat izvedeno nestrokovno, da bi naj potekalo prepočasi in neskladno z zastavljenimi terminskimi načrti vodstva MOM.«

Sami temu močno nasprotujejo, saj po njihovih besedah naloge izvajajo »samostojno, v duhu dobrega gospodarja in predvsem v skupni želji, da so vsi zastavljeni plani izvedbenih del zastavljeni glede na razpoložljive finančne zmožnosti«. Ob tem pojasnjujejo, da vsakodnevno prejemajo nove naloge, ki jih je treba realizirati v točno določenem roku, kar pa je zaradi obilice dela nemogoče.
 

»Naše delo je prevečkrat odvisno od drugih dejavnikov, na katere sami nimamo neposrednega vpliva. Smo pa zato deležni kritik in šikaniranja.«

Vodstvo jim tako očita »nepoznavanje dela«, hkrati pa se pojavljajo »zahteve po preferiranju določenih ponudnikov«, medtem ko očitki trdijo tudi, da »bi naj bili s ponudniki preveč 'domači'«. Poudarjajo, da je kriva tudi kadrovska podhranjenost in tako nerealna pričakovanja vodstva, ki zahteva »nemogoče napore, ki jih ni mogoče izvesti v zastavljenem roku«, kar pa vpliva na osebno zdravje in počutje zaposlenih.

»Z zadnjo zamenjavo vodstva MU MOM, zaradi katere je bilo odvzeto pooblastil vodji UKPP, zgolj pritrjuje tem dejstvom, da je UKPP neučinkovit, da je izvedba projektov prepočasna, ter da delujemo netransparentno.«

Zato sedaj na direktorja Mestne uprave Maribor naslavljajo prošnjo za premestitev, da jih prerazporedi na druga delovna mesta znotraj mestne uprave, kjer bodo lahko »svoje delo opravljali še naprej vestno, strokovno in skladno z zakonodajo«.

Kaj odgovarja Mestna občina Maribor?

Na to pa se je odzivalo tudi vodstvo Mestne občine Maribor, ki, kot pojasnjuje, se zavzema za odprt dialog z vsemi zaposlenimi, medtem ko je z zahtevo bilo seznanjeno preko dopisa. 

»Vodstvo MO Maribor se bo zato v tem tednu sestalo z vsemi zaposlenimi na Uradu za komunalo, promet in prostor ter z njimi opravilo razgovore. Direktor Mestne uprave Boris Železnik je že opravil razgovor z vodjo Urada za komunalo, promet in prostor. Dogovorila sta nadaljnje aktivnosti, ki se bodo izvajale s ciljem zagotavljanja nemotenega izvajanja delovnega procesa.

Nad očitki zaposlenih na Uradu za komunalo, promet in prostor je vodstvo Mestne uprave presenečeno, saj so odnosi z vsemi ostalimi uradi dobri. »Po naravi sem delaven, zato seveda tudi od svojih sodelavcev pričakujem vestno in odgovorno opravljanje dela. Nad nikomer pa ne izvajam kakršnih koli pritiskov.« je povedal direktor Mestne uprave.

Vodstvo Mestne uprave je zmeraj na voljo vsem zaposlenim na MO Maribor in je pripravljeno prisluhniti njihovim težavam, da se le-te čim hitreje rešijo v dobro vseh deležnikov.

Do premestitev zaposlenih na Uradu za komunalo, promet in prostor ni prišlo. Na vodstvenih delovnih mestih znotraj urada ni nobene kadrovske spremembe, prav tako vodji urada niso bila odvzeta pooblastila,« je zapisala Mestna občina Maribor na zahtevo o kolektivni premestitvi.

S spleta

Komentarji (0)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.

Starejše novice