Sindikat delavcev migrantov Slovenije je zadovoljen z rešitvijo v zvezi z dohodnino.

Delo v Avstriji smo že omenjali, ko smo spregovorili z delavci na tujem, problematiko delavcev migrantov s FURS-om pa že pred časom, zato se danes zdi pomembna odločitev vrhovnega sodišča v zvezi s samoprijavami delavcev migrantov pri davčni napovedi. Vrhovno sodišče je v reviziji namreč presojalo vprašanje, kako se določa davčna osnova za odmero dohodnine pri davčnem zavezancu, ki vloži davčno napoved na podlagi samoprijave.

Ravno omenjeni samoprijavitelji so bili do sedaj tisti, ki so prejemali odločbe s silnimi zneski doplačil.

Sodišče je presodilo, da so delavci migranti upravičeni do odmere dohodnine na enak način in pod enakimi pogoji kot drugi davčni zavezanci, če napoved na podlagi samoprijave (63. člen Zakona o davčnem postopku) oddajo v predpisanih rokih.

S kakšno težavo se je spopadel slovenski delovni migrant, zaposlen v Avstriji?

Obravnavani zavezanec je bil čezmejni delovni migrant, zaposlen pri delodajalcu v Republiki Avstriji, in hkrati slovenski davčni rezident. Informativnega izračuna dohodnine za leto 2014 ni prejel, prav tako pa tudi sam ni vložil napovedi za odmero dohodnine za isto leto, kar bi moral storiti – upoštevajoč zakon – do 31. julija 2015.

Ker je to storil šele 21. septembra istega leta, na podlagi samoprijave, v kateri je želel uveljaviti tudi to, da se v davčno osnovo ne bi všteli stroški prehrane med delom in prevoz na delo, mu davčni organ pri izdaji odmerne odločbe uveljavljanih stroškov ni upošteval.

Delavci migranti sedaj izenačeni z ostalimi davčnimi zavezanci

Z novo sodbo so vsi davčni zavezanci obravnavani enako – tako so do enakih pogojev pri odmeri dohodnine upravičeni tudi delavci migranti, ki so opravili samoprijavo.

Vrhovno sodišče je presodilo, da iz zakona ne izhaja, da se tovrstnemu davčnemu zavezancu (na podlagi samoprijave) davčna osnova določi pod drugačnimi pogoji kot tistemu, ki napoved odda pravočasno. Tako lahko davčni zavezanec vloži popravljeno napoved v primeru zamude roka za vložitev oziroma če je v davčni napovedi navedel neresnične, nepravilne ali nepopolne podatke, kar pa lahko stori najpozneje do vročitve odmerne odločbe (oziroma do začetka postopka o prekršku/kazenskega postopka).

Kriterij pravočasnosti kot dodatni kriterij razlikovanja pri izračunu

Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2) na vložitev samoprijave izrecno veže tri posledice: plačilo obresti, ki jih davčni organ obračuna od neplačanega davka, da zavezanec v zvezi z isto obveznostjo ne more vložiti nove samoprijave in če je davek plačan na podlagi samoprijave, se zavezanca ne kaznuje za prekršek.

Če bi želeli uvesti tudi kriterij pravočasnosti vložitve davčne napovedi kot dodatni kriterij razlikovanja med davčnimi zavezanci pri izračunu davčne osnove, bi to moralo biti skladno z načelom jasnosti in določnosti predpisov ter zakonitosti na področju davkov.

Vrhovno sodišče je poudarilo, da »gre za enoten odgovor tako za upoštevanje stroškov prehrane med delom kot prevoza na delo, kot tudi olajšave za vzdrževane družinske člane«. Enako velja tudi za čezmejne delovne migrante za odmero dohodnine v letih pred odpravo neustavnosti zakona (torej do leta 2014), saj je uporabo te posebne olajšave že predhodno izrecno določilo Ustavno sodišče.

Za koga sodba ne bo prišla v poštev?

Žal pa tisti, ki so po dolgotrajnem iskanju pravice obupali ali tisti s pravnomočno zaključenimi postopki ne bodo mogli upoštevati nekdanjih pravic.

Tudi samoprijavitelji, katerih postopki so še v teku, bodo morali počakati na morda dolgotrajno vrnitev plačila, saj bo šlo za posamične odločitve – od primera do primera.

Zahteva po odstopu finančne ministrice

Prejšnji predsednik sindikata Martin Ivec je obsodil finančno ministrico Matejo Vraničar Erman, ki kot državna sekretarka ni prisluhnila argumentom sindikata in trdila, da »na finančnem ministrstvu delajo v skladu z zakonodajo, ko delavcem migrantom ne upoštevajo olajšav«, poroča STA. Njene odločitve so potisnile več sto družin na rob finančnega zloma, zato sindikat poziva ministrico k odstopu.

Še veliko nerešenih vprašanj …

Sindikat pa še naprej opozarja, da obstoji še veliko nerešenih težav ter nepravičnega in neenakopravnega obravnavanja delavcev migrantov; odprta ostajajo tudi vprašanja, kot so neenakopravna obravnava potnih stroškov, obdavčevanje dohodkov, ki so v tujini minimalno ali celo neobdavčeni, olajšave pri jubilejnih nagradah in podobno.

Predsednik Sindikata delavcev migrantov Slovenije Mario Fekonja opozarja, da so pogajanja s finančnim ministrstvom »nekonstruktivna in brez interesa«.

S spleta

Komentarji (0)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.

Kateri veliki ptič je najbolj značilen za Prekmurje?

Starejše novice