Na ponedeljkovi izredni seji državnega zbora je bil z 81 glasovi za potrjen predlog zakona o finančni razbremenitvi občin.

Zakon, ki posega v dvanajst področnih zakonov, bo občinam na letni ravni prinesel več kot 70 milijonov evrov prihranka. Pri nastanku tega dolgotrajnega projekta so sodelovali: dve vladi, sedem ministrstev, dve vladni službi ter zavoda za zdravstveno in pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Prav od začetka so aktivno sodelovala vsa tri reprezentativna združenja občin, za kar se jim je minister za javno upravo Boštjan Koritnik tudi zahvalil.

»Namen tega zakona je zmanjšanje stroškov občin in njihovih administrativnih bremen. Izhodišče za pripravo konkretnih rešitev so bili predlogi reprezentativnih združenj občin, ki so predlagala v pregled kar 61 predpisov. Polovico teh je zajetih v predlogu zakona, ki je bil v ponedeljek potrjen. Ostali so v procesu dogovorov ali še čakajo na dialog med vlado in občinami. Gre torej za velik dosežek te vlade in ekipe na Ministrstvu za javno upravo, ki bo občinam omogočilo usmerjanje sredstev v nove investicije,« je ob sprejemu poudaril minister Koritnik.

Te konkretne rešitve prinaša nov zakon:

 • Plačilo obveznega zdravstvenega zavarovanja za otroke do 18. leta starosti, ki se šolajo in niso zavarovani kot družinski člani, in za brezposelne osebe, državljane Republike Slovenije in tujce, ki jim je priznana pravica do denarne socialne pomoči, prevzame državni proračun. Zmanjšanje stroškov občin za 19,5 milijona evrov.
 • Financiranje družinskega pomočnika prevzame država. Zmanjšanje stroškov občin za 7, 9 milijona evrov.
 • Financiranje mrliško-ogledne službe se prenese z občin na državo. Zmanjšanje stroškov občin za 3 milijone evrov.
 • Izdelava potrdil o namenski rabi zemljišč bo tudi za notarje plačljiva. Finančnih učinkov ni.
 • Določi se taksa za potrdilo o pogojih za spreminjanje meje parcele in zviša se upravna taksa za lokacijsko informacijo, ki bo poslej tudi za notarje plačljiva. Višji prihodki občin za okoli 250.000 evrov.
 • Občina bo lahko sprejela večletni program izobraževanja odraslih. Finančnih učinkov ni.
 • Sofinanciranje občin z romskimi prebivalci. 6,05 milijona evrov v štirih letih.
 • Poenostavitev kratkoročnega zadolževanja občin z vključitvijo v Enotni zakladniški račun. Ni finančnih učinkov.
 • Določitev sredstev za uravnoteženje razvitosti občin v višini šestih odstotkov primerne porabe. Za občine v letu 2021 dodatnih 25,9 milijona evrov, sicer skupno letno 77 milijonov evrov.
 • Sredstva za subvencioniranje neprofitnih najemnin prosilcem v celoti zagotavlja država. Zmanjšanje stroškov občin za 5,5 milijona evrov.
 • Obveznost plačila nezgodnega zavarovanja, zavarovanja odgovornosti in pravne zaščite za gasilske službe prevzame država. Zmanjšanje stroškov občin za 1,9 milijona evrov. 

Mestni občini Maribor bo ostalo toliko 

Kot odgovarjajo iz Mestne občine Maribor pa to za štajersko prestolnico pomeni okoli dva milijona evrov prihranka, vendar »še ni povsem jasno, če bo ta prihranek v celoti že učinkoval v letu 2021«.

»S sprejetim amandmajem glede stanovanjskih subvencij bo to za Mestno občino Maribor dodatni prihranek za okoli 500.000 evrov,« so še odgovorili za Mariborinfo.

Toliko denarja bo po novem ostalo ptujski občini

Odhodki Mestne občine Ptuj bodo zaradi sprejetega Zakona o finančni razbremenitvi občin nižji. In sicer za: izvajanje mrliško-ogledne službe, plačilo obveznega zdravstvenega zavarovanja za določene upravičence, financiranje družinskega pomočnika, nezgodna zavarovanja, zavarovanja odgovornosti in pravne zaščite za gasilske službe ter za subvencioniranje neprofitnih najemnin.

Ptujski občini se bodo zaradi sprejetega zakona predvidoma v prihodnosti odhodki za navedene dejavnosti zmanjšali v skupnem znesku 387.000 evrov.

Na Mestni občini Ptuj so ob tem opomnili: »Učinki sprejetega zakona ne bodo v celoti vidni v letu 2021, ker bodo za nekatere navedene dejavnosti povrnjeni odhodki občinam iz državnega proračuna šele v letu 2022. Ravno tako pa bo država plačilo obveznega zdravstvenega zavarovanja prevzela ob novi prijavi upravičencev v zavarovanje, tako da bo občinam tudi v letu 2021 ostal del obveznosti za plačilo tega zavarovanja.«

Na račun dodatnih sredstev se bo ptujska občina zadolžila manj

Na Mestni občini Ptuj so povedali, da se poleg prihranka pri odhodkih povečujejo tudi prihodki: »Država je povratna sredstva za financiranje investicij v letu 2021, določena na podlagi Zakona o financiranju občin, spremenila v nepovratna in jih opredelila kot sredstva za uravnoteženje razvitosti občin.«

Dodali so, da to za ptujsko občino pomeni realno povečanje prihodkov za 116.000 evrov.

Kam bodo dodatna sredstva šla? Na Mestni občini Ptuj so odgovorili: »Finančna razbremenitev bo za občino pomenila, da se bomo na račun tega, kar bomo prihranili, manj zadolžili.«

S spleta

Komentarji (1)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.
TABORČAN (nepreverjen)

SAŠKO ŽE TUHTA KAJ MU ŠE FALI OKOLI SVOJIH PAJZLOV

Starejše novice