Odgovor na članek: Nekdanji direktor UKC Maribor vpleten v finanačni škandal, zoper Flisa podan obdolžilni predlog.

Po objavi prispevka z naslovom Nekdanji direktor UKC Maribor vpleten v finančni škandal, zoper Flisa podan obdolžilni predlog je Vojko Flis na uredništvo naslovil odgovor na članek, ki ga objavljamo v celoti.

Pod odgovor, v katerem pojasnjuje postopek javnega naročila in postopek Državne revizijske komisije, ki sta sledila postopku objave naročila za medicinsko potrošni material z 13. julija 2018, se je podpisala tudi Klara Mihaldinec.

»Uvodoma najprej dokazujemo nedelovanje portala javnih naročil, ki ga je prepoznala tudi Državna revizijska komisija. Dokaz na tej povezavi.

UKC Maribor je omenjeno javno naročilo vodil z uporabo odprtega postopka iz 40. člena ZJN-3, vendar je ta postopek DKOM s svojo odločitvijo št. 018-199/2018-7 z dne 22. januarja 2019  v celoti razveljavila, saj je v celoti sledila dokazom ponudnika, da dne 22. oktobra 2018 kljub večkratnim poskusom ni mogel oddati ponudbe, saj mu je informacijski sistem e-JN javljal napako.

Ponudnik je o tem obvestil skrbnika tega sistema, ki mu je potrdil motnje v delovanju ter tudi UKC. Skrbnik sistema je v pisnem odgovoru, prejetem dne 24. oktobra 2018, pisno pojasnil, da je bilo na podlagi preverjanja delovanja sistema ugotovljeno, da je dne 22. oktobra 2018, med 11.20 in 12.00, to je v času, ko je vlagatelj - ponudnik, kot zatrjuje, poskušal oddati ponudbo, prišlo do motenj na omrežnih povezavah, ki so bile vzrok težavam pri oddaji ponudbe.

Sistem za elektronsko oddajo ponudbe – sistem eJN, katerega je zagotovilo ministrstvo za javno upravo, upravljavec portala pa je Uradni list Republike Slovenije ter je za UKC edini brezplačni portal za elektronsko oddajo ponudbe, ki je skladno s pravili ZJN-3 obvezna, zadnji dan za predajo ponudbe, to je dne 22. oktobra 2018, med 11.20 in 12.00 (zadnjih 40 minut), ni deloval. UKC je obvestilo o naročilu objavil dne 13. julija 2018, rok za predložitev ponudb pa se je iztekel dne 22. oktobra 2018, ob 12.00, torej je od objave obvestila o naročilu, do roka za oddajo ponudb preteklo 101 dan.

V tem času je oddalo ponudbo 75 ponudnikov. Na podlagi poziva UKC, v postopku obravnave pritožbe ponudnika, je ministrstvo za javno upravo podalo zgolj skopo pojasnilo, da je prišlo do motenj v omrežnih povezavah ter da se za nevšečnost opravičujejo. Dejstvo namreč je, da UKC ni odgovoren za nedelovanje sistema eJN. 

UKC je pravočasno, odgovorno, gospodarno ter skladno z zakonom – načrtoval, pripravil in z javno objavo na Portalu javnih naročil ter v Uradnem listu EU, začel izvajati postopek oddaje javnega naročila za nabavo medicinskega potrošnega materiala, ki je predmet omenjenega prekrškovnega postopka. UKC je že v letu 2017 začel s pripravo ter dne 29. marca 2018 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila, in sicer za dobavo predmeta Medicinski potrošni material, ki ga je UKC objavil na Portalu javnih naročil pod št. objave JN004841/2018.

Priprava javnega naročila je bila zelo zahtevna in obsežna, saj je bil v postopek oddaje javnega naročila vključenih 1983 artiklov. UKC je kot skrben gospodar, ob zavedanju, da mora skladno s pravili ZJN-3 izvesti postopek oddaje javnega naročila dne 13. julija 2018 objavil obvestilo o naročilu za predmet medicinsko potrošni material, saj so konec leta 2018 potekle veljavne pogodbe za predmet. UKC je obvestilo o naročilu objavil skoraj pol leta pred potekom leta 2018 (171 dni), kar dokazuje prizadevanja UKC po pravočasno vodenem postopku.  

Zaradi odločitve DKOM, ki je UKC pripisala objektivno odgovornost za nastop okoliščin iz sfere odgovornosti Ministrstva za javno upravo Republike Slovenije in na katere UKC ni imel nobenega vpliva, je v letu 2019 z vidika razumne in skrbne strokovne presoje UKC nastala dejanska ter resnična nevarnost za nastop motenj v dobavi medicinskega potrošnega materiala in s tem za opravljanja dejavnosti javne zdravstvene službe.

Ob nastopu opisane grozeče in resnične nevarnosti je bil UKC prisiljen ravnati v smeri odvračanja nevarnosti, saj bi ta lahko imela resne posledice na izvajanje zdravstvenih storitev za uporabnike zdravstvenih storitev UKC Maribor. Pri tem v danih okoliščinah, ko je bil postopek oddaje javnega naročila za nabavo medicinskega potrošnega materiala v celoti razveljavljen, nevarnosti ni bilo mogoče odvrniti drugače, kot z zagotavljanjem rednih in neprekinjenih dobav medicinskega potrošnega materiala (navedeno velja celo za primer, če bi bili s tem izpolnjeni znaki katerega koli prekrška, kar pa tudi UKC odločno zanika).

Samo z ohranitvijo kontinuitete dobav medicinskega potrošnega materiala je namreč UKC lahko zavaroval nemoteno izvajanje zdravstvene dejavnosti v UKC Maribor. Tako je UKC z dobavitelji, s katerimi je imel v preteklosti sklenjene pogodbe o dobavi blaga dogovoril še nadaljnjo dobavo po isti nabavni ceni.

Očitano dejanje torej ni prekršek (ni protipravno), ker so bila očitana dejanja storjena, da bi UKC od koga drugega odvrnil istočasno nevarnost, ki je ni bilo mogoče odvrniti drugače, pri tem pa je bilo povzročeno zlo manjše od zla, ki je grozilo! Prav tako ne gre za oškodovanje premoženja, saj gre za nabavo nujno potrebnega medicinskega materiala, ki bi bil v istem znesku naročen preko portala.

V izogib nadaljnim nepopolnim in napačnim obtožbam prosimo v skladu z ustrezno zakonodajo za objavo zgoraj opredeljenih pojasnil. Hvala.«

prof. dr. Vojko Flis
mag. Klara Mihaldinec

Komentarji (0)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.

Starejše novice