Bralci in Bralke Mariborinfo se že nekaj časa na nas obračate z opazkami o Studenški ulici v Mariboru.

Gre za na prvi pogled idilično cesto med njivami, v mariborskem naselju Radvanje, ki vodi od Lackove ceste do trgovskega centra Qlandija, je pa cesta tudi povezava do Pekrske gorce. To pomeni, da je obremenjena z avtomobili, pešči, mamicami z vozički in kolesarji.

Cesta je že več let nespremenjena. V začetnem delu ima ulično razsvetljavo, v velikem delu pa ne, zato je vidnost v mraku, ki je pozimi že okoli 18. ure, v slabem vremenu pa še prej, in temi izredno slaba. Prav tako cesta nima pločnika - pešci se tako do Pekrske gorce ali trgovskega cesta sprehajajo po neurejeni bankini.

V prvem delu ceste, od Lackove ulice in do križišča, je omejitev 40 kilometrov na uro, od križišča naprej, do trgovskega centra Qulandija, pa je omejitev hitrosti 50 kilometrov na uro.

Stanovalci naselja hiš ob začetku Studenške ulice pravijo, da je problem v tem, da marsikateri voznik te omejitve ne upošteva: »Tukaj se avtomobili vozijo izredno hitro, vedno, ko gredo otroci po tej cesti do nogometnih igrišč pod Pekrsko gorco, me je strah, če bodo do tja prišli živi,« je povedala ena izmed stanovalk. In dodala, da slaba vidljivost in neurejeno cestišče kar kličeta po nesrečah.

Problem ceste pa je tudi stanje vozišča in bankine. Cesta je tako ozka, da ko se srečata dva avtomobila, mora vsaj eden zapeljati na bankino. Če ob tem avtomobila naletita na kolesarja ali pešca, kar se zgodi nemalokrat, pa pride do zagate, saj za vse ni prostora.

Zato smo se obrnili na Policijsko upravo Maribor, saj nas je zanimalo ali so seznanjeni s problematiko ceste.

»Policisti  Policijske postaje Maribor II so seznanjeni s stanjem Studenške ulice, predvsem stanjem vozišča in bankin. Po prometni varnosti ta ulica ne izstopa, saj je bilo  v  zadnjih  petih  letih  (od 1. januarja 2014 do 30. junija 2019) tam obravnavanih 10 prometnih  nesreč.  Štiri  med njimi so se  končale z lažjimi telesnimi poškodbami, v vseh ostalih poškodb ni bilo,« so na naša vprašanja odgovorili iz Policijske uprave Maribor.

Policisti ob tem svetujejo, da »pešci in kolesarji morajo ravnati v skladu s 83. in 84. členom Zakona o pravilih  cestnega  prometa  (udeležba  pešcev  v cestnem prometu) in s 93. členom istega zakona (pogoji za udeležbo koles v cestnem prometu) in na tak način  tudi sami poskrbeti za svojo varnost.«

Če se boste torej v prihodnje sprehajali ali kolesarili po Studenški ulici (ali katerikoli podobi ulici) upoštevajte Zakon o pravilih cestnega prometa, še posebej pa teh dveh navodil:

Pešci morajo uporabljati prometne površine, namenjene hoji pešcev.

 • Če na vozišču ali ob njem ni pasu za pešce, pešpoti ali pločnika, je pa kolesarska pot ali steza, smejo hoditi pešci po kolesarski poti ali stezi, vendar tako, da ne ovirajo kolesarjev in voznikov koles s pomožnim motorjem.
 • Pešec ne sme hoditi po vozišču ali se zadrževati na njem, prav tako ne sme nanj nenadoma stopiti.
 • Ne glede na določbo prejšnjega odstavka smejo hoditi pešci po vozišču tam, kjer ni pločnika, pešpoti ali kolesarske steze. Pešci morajo hoditi ob levem robu vozišča v smeri hoje.
 • Izjemoma lahko pešci hodijo po desni strani vozišča v smeri hoje, kjer je to zanje varneje (nepregledni ovinek, ovira na vozišču).
 • Pešec, ki potiska enosledno vozilo, ročni voziček ali drugo prevozno sredstvo in organizirana skupina pešcev, mora v primeru, ko ni mogoče uporabljati prometne površine namenjene hoji pešcev, hoditi ob desnem robu vozišča v smeri hoje. Pešec, ki potiska ob sebi enosledno vozilo, ga mora voditi na svoji levi strani. Določba velja tudi za osebo, ki se vozi v invalidskem vozičku.
 • Pešec mora prečkati vozišče na prehodu za pešce, če je ta oddaljen od njega manj kot 100 metrov. Pešec ne sme prečkati vozišča zunaj prehoda za pešce, če sta smerni vozišči fizično ločeni ali ju loči neprekinjena ločilna črta.
 • Pešec mora prečkati vozišče brez ustavljanja in po najkrajši poti. Preden stopi na vozišče, se mora prepričati, če to lahko varno stori.
 • Z globo 40 evrov se kaznuje za prekršek pešec, ki ravna v nasprotju z določbo prvega, drugega, tretjega, četrtega, šestega, sedmega in osmega odstavka tega člena in organizator skupine pešcev, ki ravna v nasprotju z določbo šestega odstavka tega člena.

Ob tem pa pešci ne smejo pozabiti na svojo označitev:

 • Pešec, ki vleče ali potiska po vozišču ročni voziček ali se vozi po vozišču v invalidskem vozičku, mora imeti ponoči in ob zmanjšani vidljivosti na vozičku prižgano najmanj eno svetilko, ki oddaja belo svetlobo, pritrjeno na levi strani, ki mora biti vidna od spredaj in zadaj. Svetloba svetilke ne sme slepiti drugih udeležencev v cestnem prometu.
 • Pešec, ki ponoči hodi zunaj naselja ali v neosvetljenem naselju, kjer ni pločnika ali pešpoti, po vozišču ali tik ob njem, mora nositi na vidnem mestu na strani, ki je obrnjena proti vozišču, svetilko, ki oddaja belo svetlobo, ki je vidna s sprednje in zadnje strani ali odsevni telovnik živo rumene ali oranžne barve z vdelanimi odsevnimi trakovi bele barve, ali odsevnik iz drugega odstavka 87. člena tega zakona.
 • Ne glede na prejšnji odstavek mora organizirana skupina pešcev, ki hodi ponoči zunaj naselja ali v neosvetljenem naselju po vozišču, uporabljati na začetku in na koncu skupine najmanj po eno svetilko, ki oddaja belo svetlobo. Svetilke morajo biti nameščene tako, da jih lahko drugi udeleženci cestnega prometa pravočasno opazijo.
 • Z globo 40 evrov se kaznuje za prekršek pešec, ki ni označen v skladu z določbami tega člena in organizator skupine pešcev, ki ravna v nasprotju z določbo tretjega odstavka tega člena.

Kolesarji pa morajo upoštevati tale pravila:

 • Vozniki koles morajo voziti po kolesarskem pasu, kolesarski stezi ali kolesarski poti. Kjer teh prometnih površin ni oziroma niso prevozne, smejo voziti ob desnem robu smernega vozišča v smeri vožnje.
 • Vozniki koles morajo voziti drug za drugim, razen na kolesarski poti, kjer smeta voziti dva vzporedno, če širina poti to omogoča.
 • Med vožnjo s kolesom je prepovedano: voditi, vleči ali potiskati druga vozila, razen vleke priklopnih vozil iz četrtega in petega odstavka tega člena; pustiti se vleči ali potiskati; prevažati predmete, ki ovirajo kolesarja pri vožnji; voziti druge osebe, razen če ta zakon ne določa drugače.
 • Če je kolesu dodano priklopno vozilo, mora biti vez med kolesom in priklopnim vozilom takšna, da voznik kolesa lahko obvlada kolo in priklopno vozilo in da se priklopno vozilo ne more samo odpeti. Priklopno vozilo ne sme biti širše od 100 centimetrov. Na sredini zadnje strani priklopnega vozila mora biti nameščen rdeč odsevnik, predpisan za priklopna vozila, ponoči in ob zmanjšani vidljivosti pa mora biti nad njim prižgana pozicijska svetilka, ki oddaja rdečo svetlobo.
 • V priklopnem vozilu, ki je dodano kolesu, ni dovoljeno prevažati oseb, razen v priklopnem vozilu, konstruiranem in namenjenem za prevoz enega ali dveh otrok. Takšno priklopno vozilo mora ustrezati pogojem iz 1. in 4. točke šestega odstavka tega člena.
 • Na kolesu je dovoljeno prevažati otroka mlajšega od osem let, če je na kolesu pritrjen poseben sedež za otroka in je kolo dodatno opremljeno s stopalkami za noge, ki morajo biti prilagojene velikosti otroka. Sedež za otroka mora biti narejen tako, da ustreza velikosti otroka; je trdno povezan s kolesom; je nameščen tako, da ne ovira voznika, mu ne zmanjšuje preglednosti in gibljivosti; onemogoča poškodovanje otroka.
 • Dve ali več oseb se sme voziti le na kolesu posebne konstrukcije, ki je izdelano tako, da omogoča varno vožnjo.
 • Na kolesu in v priklopnem vozilu, ki je dodano kolesu, sme prevažati otroka le polnoletna oseba.
 • Voznik kolesa mora imeti ponoči in ob zmanjšani vidljivosti prižgano na sprednji strani žaromet za osvetljevanje ceste, ki oddaja belo svetlobo, na zadnji strani pa pozicijsko svetilko, ki oddaja rdečo svetlobo. Na zadnji strani kolesa mora imeti nameščen rdeč odsevnik, na obeh straneh pedal rumene ali oranžne odsevnike, na kolesih pa rumene ali oranžne bočne odsevnike.
 • Parkirano kolo mora biti postavljeno tako, da ne ovira prometa.
 • Z globo 40 evrov se kaznuje za prekršek udeleženec cestnega prometa, ki prevaža otroka na kolesu ali v priklopnem vozilu, ki je dodano kolesu, v nasprotju z določbo šestega, osmega ali desetega odstavka tega člena ter udeleženec cestnega prometa, ki ravna v nasprotju z določbo prvega, drugega, tretjega, četrtega, petega, sedmega ali devetega odstavka tega člena.

Predvidena izgradnja podaljška ceste

Z vprašanji smo se obrnili tudi na Mestno občino Maribor, od koder so sporočili, da je na in ob omenjeni ulici predvidena izgradnja podaljška Ceste proletarskih brigad.

»Podaljšek Ceste proletarskih brigad predstavlja novo povezovalno dvo-pasovno cesto od krožišča pri Qlandiji do Limbuške ceste,« so pojasnili.

Dodali so tudi, da je »lokacijski načrt za to povezavo Mestni svet Mestne občine Maribor sprejel že leta 2006, ko so stekle prve aktivnosti o tej novi navezavi ceste Proletarskih brigad na državno Limbuško cesto v smeri Maribor-Ruše.«

Investicijo vodi Direkcija Republike Slovenije za ceste

»Podaljšek Ceste proletarskih brigad na odseku med krožiščem pri Qlandiji in na Limbuški cesti bo po izgradnji državna cesta, zato investicijo vodi Direkcija Republike Slovenije za ceste. V tem projektu je obdelan tudi del Studenške ulice (cesta in pločnik). Izgradnje pločnika na preostalem delu ceste nimamo v planu del za leto 2019,« so še pojasnili na občini.

»Pogodba z izvajalcem je bila podpisana konec meseca avgusta. Naročnik, Direkcija Republike Slovenije za ceste, mora izvajalca uvesti v delo dvajset dni od podpisa pogodbe,« še pojasnjujejo.

S spleta

Komentarji (2)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.
Kritik (nepreverjen)

Policija ocenjuje zadevo po številu poškodovancev in mrtvih namesto ,da bi delovala preventivno . Verjamem ,da se letos še ni peljala po tej cesti . Kje so policaji na kolesih ? Tudi redarji so prodali svoja kolesa in se prevažajo v avtomobilih po peš coni ,kar je sramotno .

Cigani in zdravniki (nepreverjen)

... so vedno kradli otroke

Starejše novice