Posvetovalni del cikla participativnega proračuna, ki se je v Mariboru izvajal pod imenom 'Čuj, sodeluj!', se je z zaključkom glasovanja 23. decembra in objavo rezultatov glasovanja 28. decembra zaključil. Iniciativa mestni zbor ponuja evalvacijo.

Iniciativa mestni zbor spremlja izvajanje participativnega proračuna v Mariboru že vse od leta 2015, ko je Mestna občina Maribor, na njihovo pobudo, prvič v Sloveniji izvedla pilotni projekt participativnega proračuna v Mestni četrti Radvanje. 

Pilotni proces participativnega proračuna v 2015 je naletel na močan in pozitiven odziv občanov, vendar je izzvenel v prazno, saj mnogi izglasovani projekti niso bili udejanjeni. 

»Še slabše se je pisalo ponovnemu poskusu v 2018, ki je bil tako izmaličen, da mu ni bilo mogoče nadeti imena participativni proračun. Zato pozdravljamo uvedbo participativnega proračuna 2020, ki je bil izveden po modelu, ki se v Sloveniji kaže kot najboljša praksa in ki ga je nenazadnje leta 2014 zasnovala prav Iniciativa mestni zbor,« komentirajo v iniciativi in ponujajo svoje poglede na aspekte izvedbe, ki bi jih bilo, kot pravijo, »vredno izboljšati v naslednji izvedbi«.

»Premalo je bilo predhodne komunikacije«

Model izvedbe participativnega proračuna, ki zajema štiri faze: zbiranje predlogov, evalvacija, glasovanje in izvedba, je napreden, pravijo v Iniciativi mestni zbor, zato menijo, da ga velja v takšni obliki obdržati.

Glede časovne dinamika izvedbe participativnega proračuna pa opažajo, da je od odločitve, da se uvede pa do zaključka posvetovalnega dela, preteklo precej malo časa.

»Premalo je bilo predhodne komunikacije s sveti mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so bili le obveščeni o že sprejetih odločitvah. Informacijsko kampanjo in njej pripadajoče gradivo se je snovalo kar med samo izvedbo, zato so informacije včasih do naslovnikov prišle prepozno,« menijo.

V prihodnje se jim zdi primerno, da bi komisija imela na voljo celo obdobje počitnic, da kvalitetno izvede evalvacijo, glasovanje pa bi izvedli, ko se občani vrnejo z dopustov.

Finančni okvir zelo nizek

Po besedah Iniciative mestni zbor se s finančnim okvirjem 500.000 evrov za dve leti Mestna občina Maribor uvršča na rep slovenskih participativnih proračunov. 

»V povprečju se finančni okvirji participativnih proračunov v Sloveniji vrtijo nekje okoli od 0,8 do 1 odstotka proračuna občine na leto, medtem ko je Mestna občina Maribor namenila za participativni proračun približno 0,25 odstotka proračuna,« dodajajo.

V primerjavi med občinami se tako mariborski participativni proračun po njihovih besedah odreže precej slabo, saj na primer za polovico manjša občina Koper za svoj participativni proračun nameni skoraj dvakrat več sredstev ali 960.000 evrov: »Celo skoraj šestkrat manjša občina Ajdovščina se s 420.000 evrov težkim finančnim okvirjem približa mariborskemu okvirju.«

Informiranje občanov do neke mere oteženo zaradi epidemiološke situacije

Ob pogovoru z občani med samim procesom participativnega proračuna, kot tudi sedaj, ko je proces zaključen, Iniciativa mestni zbor ugotavlja, da mnogo občanov sploh ni vedelo, da se ta izvaja.

Iniciativa predlaga pozivanje občanov na glasovanje s komunikacijo v kuverti, saj da praksa iz drugih občin kaže, da nobena občina, ki je uporabila poziv s kuverto, ni imela manj kot 10 odstotkov udeležbe, vključno s pilotnim projektom v Mariboru. 

Pri tem poudarjajo, da je razumljivo je, da je element deliberacije, torej pogovor na relaciji občan – občan, zaradi epidemiološke situacije skoraj v celoti umanjkal.

Več ugotovitev pa v evalvaciji izvedbe participativnega proračuna 'Čuj, sodeluj!'.

S spleta

Komentarji (1)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.
TABORČAN (nepreverjen)

SAŠKO PRIDI GDAJ NA SESTANEK MESTNE ČTRT MAGDALENA NE SE SKRIVAT POKVARJENEC

Starejše novice