Predseniški kandidati za Mariborinfo odgovarjajo na vprašanja o zapostavljenosti Štajerske, reševanju socialne stiske in visoki stopnji brezposelnosti v štajerski prestolnici, pa tudi o možnosti ukinitve vinjete na hitri cesti skozi Maribor.

Predsedniški kandidati, ki se bodo to nedeljo pomerili na volitvah za predsednika republike, so za Mariborinfo odgovarjali na vprašanja iz različnih področij, tudi o lokalnih temah. Njihove odgovore predstavljamo v štirih sklopih, ki jih bomo objavili do petka. V prvem sklopu predsedniki odgovarjajo na vprašanja o kandidaturi, vzornikih ter nekaterih perečih temah v Mariboru. To so njihovi odgovori.

Zakaj kandidirate za predsednika ali predsednico države?

1. Suzana Lara Krause:

»Za predsednico Republike kandidiram zato, ker mi ni vseeno. Ker si Slovenija zasluži predsednika, ki misli vnaprej. Slovenija si zasluži predsednika, ki stoji za ljudmi in si prizadeva, da se sliši ljudski glas. In ker si Slovenija zasluži predsednika, ki mu ni vseeno.«

2. Angelca Likovič:

»Ker Slovenija nujno potrebuje spremembe za lepše in boljše življenje otrok, družin, mladih in starih staršev.«

3. Maja Makovec Brenčič:

»Aktualni predsednik republike me žal ni prepričal in zato tudi kandidiram. Pogrešam njegov odziv in odločna stališča, ko se v družbi razpravlja o ključnih razvojnih vprašanjih in vprašanjih, ki delijo javnost. Kot predsednica republike bom o tem izražala jasna stališča in se trudila prispevati k temu, da se bo znala politika poenotiti pri vprašanjih, ki so ključna za razvoj države in dobrobit državljank in državljanov. Imam jasno vizijo, odločenost, program in predvsem verjamem v obilo znanja, ki ga imamo Slovenke in Slovenci. Moja vizija zato temelji na družbi znanja, inovativnosti, gospodarski rasti in razvoju.«

4. Boris Popovič:

»Ker si želimo spremembe na državni ravni, predvsem pa učinkovito in uspešno državo. Če pa hočemo resnično doseči spremembo potem moramo začeti spreminjati pri vrhu. In višje funkcije od predsednika republike enostavno ni. Veliko nas je takih, ki smo marsikaj spremenili od spodaj, torej ma lokalni ravni, ampak kljub velikim prizadevanjem in naporom postati učinkovita država, v vseh teh letih županom ni uspelo narediti niti koraka, saj smo enostavno prešibki. Postali smo družba, ki je učinkovita oziroma bolj ali manj učinkovita le na lokalni, beri občinski, ravni, medtem ko na državni vlada birokracija in popolna neučinkovitost državnega aparata v celoti. Določen del tega aparata lahko premikajo le močni lobiji, ki pa delajo izključno za lastne interese in jim za državo in državljane ni prav nič mar. Ministri oziroma voljena oblast praviloma državnega aparata žal še nikdar niso obvladovali. In to si želimo spremeniti.«

5. Andrej Šiško:

»Zato, ker so me k temu pozvali člani Zedinjene Slovenije in predstavniki slovenskega ljudstva. Sam ocenjujem, da je skrajni čas, da v naši družbi in državi nekaj končno spremenimo in tiste, ki so odgovorni za nastalo situacijo odstranimo od vzvodov političnega odločanja. Glede na to, da ima po naši ustavi (3. člen) oblast ljudstvo, smo to celo dolžni storiti. Sam bom to, kar imam navedeno v svojem programu, ob podpori slovenskega ljudstva tudi dejansko uresničil.«

6. Marjan Šarec:

»Ker je po 26 letih čas za novo generacijo, za generacijo mladih ljudi, ki želijo državi dobro. Dovolj je bilo praznih obljub brez rezultatov.«

7. Borut Pahor:

»Pred petimi leti sem prevzel položaj predsednika republike z geslom SKUPAJ. Takrat sem bil in danes ostajam prepričan, da je za uspešnejšo sedanjost in prihodnost naše države in vseh naših ljudi najpomembneje, da znamo živeti skupaj, drug z drugim in drug za drugega. Da se znamo poslušati, iskati tisto, kar nas povezuje, in ne tisto, kar nas ločuje. Osrednja vloga predsednika republike je, da povezuje ljudi v močno skupnost. Prepričan sem, da smo sposobni velikih reči že, če se odrečemo slehernemu sovraštvu. V preteklih petih letih sem stremel k podobnim ciljem, kot želim k njim stremeti tudi v naslednjih petih letih. Temu cilju sem se in se bom posvetil po svojih najboljših močeh. Imam občutek, da to, kar sem naredil, ni ostalo neopaženo in to mi daje zadoščenje, pa tudi voljo in strast za nadaljevanje.«

8. Ljudmila Novak:

»Kandidiram, ker sem prepričana, da lahko Sloveniji ponudim vizijo, kako bi postala bolj uspešna in bolj pravična. Menim, da državljani potrebujejo predsednika, ki bo ponudil trdna in jasna stališča ter da se bo oglasil predvsem takrat, ko bo država v krizi.«

9. Romana Tomc:

»Kandidiram preprosto zato, ker želim nekaj narediti, da bi v naši ljubi Sloveniji bilo kaj drugače. Ljudje pravijo, da s stanjem v državi niso zadovoljni, malo ljudi pa naredi nekaj za to, da bi res bilo kaj drugače, in ker nisem ena tistih, ki negoduje in kritizira, ampak sem pripravljena vložiti veliko energije v to, da pripomorem k temu, da bi bilo kaj drugače, sem se odločila za kandidaturo. Sem tista sprememba, ki lahko stvari v državi postavi na drugačno mesto. V Sloveniji potrebujemo spremembe in sem ena tistih, ki te spremembe lahko naredi. To, da sem kandidatka, ni bila lahka odločitev, zame to ni avantura, temveč tako sama kampanja kot opravljanje funkcije predstavlja predano delo – za ljudi, ker bom tudi izvoljena od ljudi.«

Katere so prve poteze, ki jih boste naredili kot predsednik ali predsednica države?

1. Suzana Lara Krause:

Kot predsednica države se bom najprej zahvalila vsem volivcem, ki so mi zaupali svoj glas, in si prizadevala, da se njihov glas sliši tako daleč, kolikor je to potrebno. Z izrazito proaktivno vlogo in jasnim izražanjem svojih stališč in z odločnim opozarjanjem na nepravilnosti se bom trudila, da bo življenje v Sloveniji lepše.«

2. Angelca Likovič:

»Osvobodila bom koroška dečka. Pomagala družinam v stiski.«

3. Maja Makovec Brenčič:

»Iz mojega programa in vizije izhaja, da ne bom ostala samo pri besedah, saj predlagam konkretne ukrepe. Gre za področja, ki so ključna za razvoj in rast družbe. Zavzemam se za uvedbo volilne pravice za 16-letnike, univerzalni temeljni dohodek za mlade, za tesnejše povezovanje znanja in izobraževanja z gospodarstvom. Zavzemam se, da bi imela kot predsednica republike možnost ustavnega veta, kadar bom ocenila, da nek zakon krši človekove pravice ali predstavlja grožnjo za varnost države. Zavzemam se za konkretne ukrepe v podporo mladim talentom, ukrepe na področju vseživljenjskega učenja. Želim si tudi oblikovati strateški svet predsednice republike, ki bi obravnaval ključne teme za razvoj države, za rast in razvoj družbe kot celote ter jih podajal kot iztočnice izvršni oblasti. Gre za konkretne predloge, kako še dopolniti že obstoječo vlogo z ukrepi in obenem z novimi predsedniškimi pristojnostmi.«

4. Boris Popovič:

»Nedvomno sta to umik rezalne žice z meje s Hrvaško in čimprejšnja implementacija arbitražne razsodbe v prijateljskem duhu. Pa tudi takojšnjo uvedbo ZKP - zdrave kmečke pameti v vse pore javne uprave, s ciljem spremeniti našo državo v učinkovito. Dela bo dosti, prepričan sem, da bo tudi kar nekaj odpora s strani stricev iz ozadja, vendar kar se je zgodilo v Kopru, se bo končno zgodilo tudi na državni ravni. Zelo kmalu bomo lahko spet ponosni nase in na svojo državo. Tudi sicer se bom neumorno trudil, da bo Slovenija postala učinkovita na vseh področjih. Želim si državo, na katero bo prav vsak državljan ponosen, državo, ki bo pravična in bo končno postala resnično pravna država, ki bo slonela na znanju, vsestranskem razvoju  in uporabi novih tehnologij. Postala bo gospodarsko izrazito konkurenčna država, z izostrenim čutom za socialo in enakimi možnostmi za vse. Čakalne vrste bodo kmalu le grenak spomin! Imeli bomo vojsko, ki bo vsem v ponos ter vedno in bo v vsakem trenutku pripravljena in usposobljena pomagati pri elementarnih nesrečah ter vseh neljubih dogodkih večjih razsežnosti.«

5. Andrej Šiško:

»K sebi bom najprej poklical predsednika Vlade RS, predsednika Državnega zbora, predsednika Državnega sveta in načelnika generalštaba Slovenske vojske, jim predstavil novo nastale razmere in od njih zahteval takojšnjo odgovornost.«

6. Marjan Šarec:

»Vrnitev dostojanstva funkciji predsednika z bolj državniško držo. Ena izmed mojih prvih poti bo zagotovo v Zagreb glede arbitražnega sporazuma, prav tako pa bodo prvi pogovori potekali v smeri odstranitve žičnate ograje.«

7. Borut Pahor:

»V naslednjih petih letih nameravam svoje delo nadaljevati. Ob nalogah, ki mi jih nalagajo zakoni in ustava, se bom osredotočil zlasti na:

-          nadaljevanje spravnega procesa in spodbujanja vseh oblik sodelovanja in sožitja,
-          krepitev politične stabilnosti,
-          krepitev podpore za reforme, pomembne za bolj konkurenčno gospodarstvo in bolj solidarno družbo,
-          krepitev posodobitve celotnega sistema nacionalne varnosti,
-          ureditev in krepitev dobrososedskih odnosov ter urejevanje vseh vprašanj po mirni poti,
-          krepitev položaja Slovenije v najbolj povezanem delu Evropske unije ob boku Nemčije in Francije, utrjevanje moči in ugleda Slovenije v mednarodni skupnosti, posebno skozi iniciativo Brdo-Brijuni, ki je pomemben vzvod našega političnega prestiža v svetu.«

8. Ljudmila Novak:

»Zagotovo bom najprej na pogovor povabila predsednika vlade, saj menim, da je prav sodelovanje z vlado zelo pomembno za napredek te države. Ustanovila bi tudi odbor za prihodnost, kjer bi se vsi usedli za skupno mizo in določili smernice ter vizijo prihodnosti za našo državo. Pomembno pa se mi zdi tudi, da bi se čimprej slišala s predsedniki sosednjih držav, saj Slovenija z njimi najbolj sodeluje.«

9. Romana Tomc:

»Najprej bi odprla razpravo o prenovi glavnih državnih podsistemov in zahtevala, da se ta razprava konča z jasnimi rešitvami in zavezami. Ti osnovni podsistemi, na področju katerih Slovenija nujno potrebuje reforme so: zdravstveni, pokojninski in šolski sistem ter sodstvo. Naslednja stvar bi bila pregled vseh odločb Ustavnega sodišča, ki jih vlada ni uresničila. Ustava je temeljni državni akt, ki ga je potrebno spoštovati, zato je odločbe Ustavnega sodišča potrebno spoštovati. Naslednja stvar bi bila razprava o volilnem sistemu, ki sedaj ni optimalen. Za naš uspeh pa je pomembno, da lahko stranka, ki na volitvah zmaga, uresniči program. Pozvala bi tudi vlado, da uresničuje in spoštuje naše mednarodne zaveze. Glede na varnostno stanje v regiji in teroristične grožnje je pomembno, da smo za ostale države verodostojen partner. S tem je povezan tudi temeljit pregled slovenske vojske in ustrezne ukrepe.«

Kateri svetovni voditelj je vaš vzornik?

1. Suzana Lara Krause:

»Winston Churchill – prvi zagovornik sistema minimalne plače v Angliji, poenotil je Veliko Britanijo v času druge svetovne vojne, dobil Nobelovo nagrado za literaturo.«

2. Angelca Likovič:

»Papež.«

3. Maja Makovec Brenčič:

»Predsednik kanadske vlade Justin Trudeau. Zelo mi je blizu način, kako razume družbo, kako vidi njene izzive, kako se jih loteva. Ne le politično, ampak tudi kot človek. Prisegam na osebnosti, iz katerih veje dobra energija, optimizem in hkrati preudarnost.«

4. Boris Popovič:

»Nimam vzornika, želim pa biti moralna avtoriteta in kot tak vzor vsem ostalim. Osebno jih prav dosti še ne poznam, zato ne bi rad sodil, sem pa prepričan, da bom z vsemi, ki imajo dobre namene, zelo dobro sodeloval - med njimi lahko izpostavim denimo Donalda Trumpa in Vladimirja Putina.«

5. Andrej Šiško:

»Nihče. Morda bi to lahko bila sinteza nekaterih lastnosti Vladimirja Putina, Donalda Trumpa in Benjamina Netanjahuja.«

6. Marjan Šarec:

»Vsak, ki je odločen in premika stvari na bolje.«

7. Borut Pahor:

»Nelson Mandela. Ker je znal odpuščati grehe preteklosti v imenu skupne prihodnosti. Sicer pa ostajam občudovalec Johna F. Kennedyja.«

8. Ljudmila Novak:

»Angela Merkel.«

9. Romana Tomc:

»Nisem človek najljubših izbir – tako kot nimam najljubšega filma, knjige, tudi nimam najljubše osebe, voditelja, ki bi ga izbrala kot najljubšo, najbližjo. Brala in slišala sem o izjemnih voditeljih, o ljudeh s karizmo, o državnikih in strategih. Nikogar ni, ki bi mi bil najbližje, veliko jih je, za katere bi lahko rekla, da so naredili nekaj dobrega za svet ali za svojo domovino.«

Očitki o zapostavljenosti Maribora in hudi centralizaciji so vse glasnejši. Kako bi kot predsednica republike presekali ta trend? ​

1. Suzana Lara Krause:

/

2. Angelca Likovič:

»​Ustanovila bi Štajerski svet v svojem uradu, kjer bi bili štajerski gospodarstveniki, obrtniki, delavci in mladi​, ki bi se ukvarjal samo s tem.«

3. Maja Makovec Brenčič:

/

4. Boris Popovič:

/

5. Andrej Šiško:

»Ne gre zgolj za očitke, pač pa za gola dejstva. V Mariboru so po osamosvojitvi načrtno uničili celotno industrijo ter s tem povzročili hudo brezposelnost in neperspektivnost. Trend bom presekal takoj, ko bom izvoljen za predsednika RS. Poskrbel bom za to, da bomo v domovino vrnili 75 milijard ukradenega denarja, ki se nahaja na računih v tujini in ga investirali v severovzhodno Slovenijo. Gre za našo skupno dediščino, za naš denar in ne za denar tajkunov.«

6. Marjan Šarec:

»Maribor deli usodo mest, kjer je industrija propadla, največ zaradi pohlepa posameznikov. Ljubljana je prestolnica in ima že zaradi tega poseben status ter je bolj zanimiva za investitorje. Maribor potrebuje premišljeno investicijsko politiko, podporo države in ambiciozno mestno oblast, kar bo prineslo delovna mesta. Če bodo ljudje imeli delo in pošteno plačilo, ne bodo imeli občutka, da so drugorazredni. Kot predsednik bi zahteval ukrepanje, da si v Sloveniji ne moremo privoščiti več razvojnih hitrosti pri posameznih regijah. Ljudje po Sloveniji morajo imeti čim bolj enake pogoje za življenje in delo.«

7. Borut Pahor:

»Ob zadnjem obisku Maribora sem razmišljal o velikih priložnostih tega mesta in nasploh tega dela naše dežele. Po svojih najboljših močeh se bom trudil, da bi se uresničile. Deloma je tako povsod, ko gre za prestolnico in drugo največje mesto v državi. Zdi se mi nujno in prav, da vsakdo najde svojo identiteto in se v njej razvija do polnega obsega. Večkrat sem se že prepričal, da Maribor to zna.«

8. Ljudmila Novak:

»Zaostajanje razvoja v Mariboru, širši štajerski regiji in tudi v nekaterih drugih predelih Slovenije je problem, ki se ga bo morala naša država bolj resno lotiti. Čeprav predsednik republike nima v rokah izvršilne oblasti, bi kot predsednica preko spodbujanja pogovorov med vlado in občinami vseeno poskušala vplivati na sprejem ustreznih ukrepov v podporo skladnejšemu regionalnemu razvoju. Prav tako bi apelirala na znižanje davkov in sprejem ustrezne zakonodaje v podporo boljšemu poslovnemu okolju in gospodarstvu, kajti to je najboljši način za privabljanje novih investicij v manj razvite regije, obenem pa to tudi mladim daje možnost, da se zaposlijo in življenje ustvarijo v svoji domovini. «

9. Romana Tomc:

»Drži, da v tem vladnem mandatu ne vidim neke globlje podpore decentralizaciji, kar se tiče regij, vlada največ finančnih sredstev namenja prav Ljubljani, kjer se je celo posebej zavezala za financiranje določenih projektov. Druge regije tega žal niso doživele, pa bi vendarle tudi morale, saj ima vsaka regija določene značilne probleme, ki se vlečejo že dalj časa in bi jih bilo potrebno rešiti. Eno od možnosti za financiranje regij vidim v evropskih skladih, kjer pa slovenska vlada žal ni dovolj ambiciozna. V primerjavi z drugimi preveč komplicira in zamuja, nekaterih skladov celo ne koristi. Kot predsednica republike bom vlado opozarjala na reševanje težav vseh regij, ne le Ljubljane.«

Kako bi pomagali reševati socialno stisko in visoko stopnjo brezposelnosti v Mariboru in okolici?

1. Suzana Lara Krause:

/

2. Angelca Likovič:

»​Štajerci so pridni in podjetni ljudje. Če bi jih država manj stiskali za davki in birokracijo, bi Štajerska hitro zacvetela.«

3. Maja Makovec Brenčič:

/

4. Boris Popovič:

/

5. Andrej Šiško:

»Z denarjem, o katerem sem govoril v prejšnjem vprašanju, bomo lahko zagnali nov investicijski ciklus in odprli na tisoče novih delovnih mest. Najprej ga bomo investirali v severovzhodno Slovenijo – Štajersko, Koroško in Prekmurje. Na ta način bomo hitro odpravili brezposelnost in posledično tudi rešili pereča socialna vprašanja.«

6. Marjan Šarec:

»Med obiskom Maribora sem v pogovoru z ljudmi ugotovil, da se gospodarska rast, nižanje brezposelnosti v Mariboru ne čuti. Veliko je revnih upokojencev in revnih zaposlenih. Socialno stisko lahko rešimo samo z določitvijo minimalne pokojnine in ustvarjanjem novih delovnih mest. Vlada je pred časom že sprejela ukrepe za zagon gospodarstva in nova kvalitetna delovna mesta v Mariboru in okolici. Zato bi kot predsednik pozval vlado in mestne oblasti, naj še enkrat pregledajo ukrepe, jih dopolnijo, določijo merljive cilje in postavijo roke. V primeru neuspeha pa prevzamejo odgovornost.«

7. Borut Pahor:

»Predsednik republike lahko prispeva k večji pravičnosti družbe z opozarjanjem tako državnih institucij kot izvajalcev storitev, s podporo dobrim zgledom in pohvalo izjemnim posameznikom. Kot primer lahko povem, da sem v svojem mandatu priredil tri konference na temo socialne države, obiskal številne dogodke humanitarnih in dobrodelnih organizacij, pripravil ali se udeležil mnogih dobrodelnih akcij, prav tako pa sem s posebnimi nagradami in priznanji opozoril na številne posameznike in institucije, ki s svojim delovanjem delajo našo družbo boljšo.«

8. Ljudmila Novak:

»Ocenjujem, da so dostojno plačana delovna mesta najboljša socialna politika, ki jo država lahko ima. Seveda je takšna delovna mesta potrebno najprej ustvariti. Krščanski demokrati smo zato v zadnjih nekaj letih večkrat vložili številne zakone za znižanje davčnih obremenitev plač, za izboljšanje poslovnega okolja, za privabljanje novih investicij, za (ponovno) brezplačen vrtec za drugega otroka itd., a jih je vladna večina brez pravih argumentov zavrnila. Mislim, da so takšni ukrepi žal edini način, da pomagamo socialno ogroženim in brezposelnim. Kot predsednica republike bi vse svoj vpliv zastavila za to, da gremo po tej poti in Slovenijo uvrstimo med 15 najbolj uspešnih držav na svetu. Mislim, da to Slovenci znamo in tudi zmoremo.«

9. Romana Tomc: »Sloveniji je v različnih regijah zaskrbljujoča strukturna brezposelnost, pri čemer gre za brezposelnost ljudi, ki so nezaposljivi zaradi svoje starosti ali izobrazbe, v Mariboru in okolici pa je problem, ker mladi, ki nimajo perspektive odhajajo, po drugi strani pa starejši priložnosti iščejo čez mejo. Vemo pa, da zgolj zdravo gospodarstvo zagotavlja delovna mesta, pogoje za dobro gospodarsko in poslovno okolje pa mora zagotavljati vlada. Sama kot predsednica republike lahko pomagam opozarjati na strukturne probleme ter zahtevam, da se odločevalci usedejo za skupno mizo in je ne zapustijo, dokler ne sprejmejo ustreznih odločitev, ki bodo v korist ljudem. Prav zato bo tudi moj prvi ukrep, ki ga bom kot predsednica sprejela ta, da bom odprla razpravo o prenovi glavnih državnih podsistemov in zahtevala, da se ta razprava konča z jasnimi rešitvami in zavezami.«

Kaj menite o možnosti ukinitve vinjete na hitri cesti skozi Maribor, tako kot so na Obali dosegli odpravo vinjete za predor Markovec?

1. Suzana Lara Krause:

/

2. Angelca Likovič:

»Ne sme biti razlik. Očitno je koprski župan Popović za Koper boljši pogajalec, kot Fištravec za Maribor.«

3. Maja Makovec Brenčič:

/

4. Boris Popovič:

/

5. Andrej Šiško:

»Vinjeta na hitri cesti skozi Maribor ni potrebna, je pa za Mariborčane zelo moteča, zato sem za to, da se odpravi.«

6. Marjan Šarec:

»Kolikor mi je znano, gre za mestno cesto, podobno je v Ljubljani, ki je namenjena mestnemu prometu in prihodu prebivalcev sosednjih občin na delo in druge opravke v Maribor. Dejstvo je, da ne gre za avtocesto, temveč hitro cesto, zato se mi zdi smiselno, da se država odzove in to cesto umakne iz vinjetnega sistema oziroma vsaj začne pogovore s ciljem iskanja primerne rešitve. A dejstvo je, če je vlada to storila na Obali, potem mora imeti enaka merila tudi za druge podobne primere.«

7. Borut Pahor:

»Odločitev o tem morajo sprejeti pristojne institucije.«

8. Ljudmila Novak:

»Odprava vinjet na hitri cesti skozi Maribor je mogoča, če bi obstajala volja vlade, da prošnji mesta Maribor ugodi. Glede na to, da je naredila izjemo pri predoru Markovec, bi bilo prav, da se resno preveri, ali obstajajo upravičeni razlogi, da se podoben ukrep sprejme tudi za hitro cesto skozi Maribor.«

9. Romana Tomc:

»Kolikor sem seznanjena, tu ne gre za popolnoma primerljivo situacijo. Na obali je iz vinjetnega sistema izvzet samo predor Markovec, ne pa celotna koprska obvoznica. Do tega je prišlo, ker s tem, ko se je obalna cesta zaprla in namenila sprehajalcem in turizmu, na obali ni bilo druge alternative za promet,  razen skozi naselje. V kolikor bi vlada dobila pobudo, da se ukine vinjete na mariborski hitri cesti, bi jo seveda morala strokovno preučiti in če bi se pokazalo, da gre za identične okoliščine kot pri predoru Markovec, bi bilo treba ravnati enako in vinjete ukiniti. Toda, kot sem dejala uvodoma, po mojem trenutnem vedenju ne gre za identične okoliščine.«

Do dogovorjenega roka odgovorov predsedniških kandidatov Suzane Lare KrauseMaje Makovec Brenčič in Borisa Popoviča nismo dobili. Ko oziroma če jih dobimo, jih bomo dodali v prispevek. Odgovori predsedniških kandidatov pa so po vrstnem redu, ki bo na glasovnicah.

S spleta

Komentarji (8)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.
gremo naprej .... (nepreverjen)
judithdalton (nepreverjen)

Ali potrebujete posojilo za nujne namene? Nudimo hitro in zanesljivo posojilo po 2% obrestnih mer za posameznike in korporacijske organizacije, se obrnite na nas preko naše e-pošte (Judithdaltonloanfirm@gmail.com), da se prijavite.

Mrs. Elizabeth (nepreverjen)

Pozdravljeni, Ali potrebujete hitro, dolgo ali kratkoročno posojilo s sorazmerno nizko obrestno mero, ki je nižja od 3%? Ali je težava gospodarstva, ki vpliva na vas letos? Jaz sem gospa Elizabeth, Am lastnik kreditne družbe in nudim varna in varna posojila.

* Iščete sredstva za izplačilo posojil in dolgov?
* Ali iščete finančna sredstva za ustanovitev lastnega podjetja?
* Ali potrebujete zasebna ali poslovna posojila za različne namene?
* Ali iščete posojila za izvedbo velikih projektov?

Če je odgovor pritrdilen, vam lahko pomagam.

* Lahko vam ponudim do 50.000.000 EUR.
* Za odplačilo lahko izbirate med 1 in 30 leti.
* Izberete lahko med mesečnim in letnim načrtom odplačil.
* Prilagodljivi pogoji posojila.

Prosimo, če ste zainteresirani, da se vrnete z mano preko tega e-poštnega naslova: (mrs.elizabethloanfirm@gmail.com)

Imate 100% jamstvo, da boste prejeli posojilo na koncu te posojilne transakcije.

S spoštovanjem
Gospa Elizabeth

Susan Benson (nepreverjen)

DOBRODOŠLI v finančno skupino Sunshine, ali ste poslovnež ali ženska? Ste v finančnem neredu ali potrebujete sredstva za začetek svojega poslovanja? Ali imate nizko bonitetno oceno in ali imate težko pridobiti lastniško posojilo od lokalnih bank in drugih finančnih inštitutov?

Smo legitimna in ugledna posojilna družba. Mi smo dinamično podjetje s finančno pomočjo. Naš glavni cilj je pomagati vam, da si zaslužite storitve. Naš program je najhitrejši način, da dobite tisto, kar potrebujete v trenutku. Get fleksibilnost, s katero lahko uporabite za kakršenkoli namen - na počitnicah, v izobraževanju, za ekskluzivne nakupe

Ponujamo vse vrste posojilnih paketov (osebni kredit, komercialna posojila itd.) Naš znesek posojila znaša od 1.000 do 100 milijonov evrov in obdobje ponovnega plačila v trajanju od enega leta do 30 let.

VELJAJO ZA KREDITNE ODNOSE NA ZELO NIZKO INTERESNO STOPNJO 3%

Če ste zainteresirani za pridobitev posojila, nas prosimo, da nam pišete za več informacij prek e-poštnega sporočila spodaj.

E-pošta: (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com)

Veselimo se, da vas čim prej zaslišamo.

Lep pozdrav
Susan Benson

Apex Lending House (nepreverjen)

Pozdravljeni in dobrodošli v posojilni hiši Apex, ali ste poslovnež ali ženska? Ali potrebujete denar za začetek svojega poslovanja? Ali potrebujete posojilo za poravnavo dolga ali plačilo svojih računov ali začetek lepega podjetja? Ali potrebujete denar za svoj projekt? Nudimo varna in zavarovana posojila v katerem koli znesku in kjerkoli na svetu (posamezniki, podjetja, nepremičnine in pravne osebe) v naši 3-odstotni stopnji odličnosti.

Prosimo, če ste zainteresirani, da se z nami obrnete preko tega e-poštnega naslova: (apexlendinghouse@gmail.com)

Ponujamo vam različne kredite
* Osebna posojila (zavarovana in nezavarovana)
* Poslovna posojila (zavarovana in nezavarovana)
* Dept konsolidacijo

Imate 100% jamstvo, da boste prejeli posojilo na koncu te posojilne transakcije.
  
Za več informacij se obrnite na nas preko te spodaj navedene e-pošte, da začnete posojilno transakcijo.
E-pošta: apexlendinghouse@gmail.com

Hvala vam

Micheal Benson (nepreverjen)

Če želite vnesti pravilno sam, sem Michael Benson zasebni posojilodajalec, sem dal minimalno posojilo v višini 5.000 € EUR ali protivrednost v drugih valutah za vsak znesek posojila obrestni meri v višini 3%, to je finančna priložnost za vaš vrata, hitro dobite posojilo za leto 2018. Obstaja toliko ljudi od iščejo finančne možnosti ali pomoč za vogalom in v mestih, in še vedno ne morejo dobiti enega, ampak tukaj je. Možnosti financiranja na vašem pragu in kot taki si ne morete zamuditi te priložnosti. Ta storitev je narejen za ljudi, podjetij, podjetnikov in žensk ter razpoložljivosti koli znesek, ki ga želite za več informacij. Pišite nam po elektronski pošti: MICHEALBENSONLOANAGENCY@GMAIL.COM
Obrazec za posojilo in ga vrnite.

Polno ime .................

Zasebna telefonska številka ................

Država ..................

Naslov ...............

Država ...............

Leta ..............

Prijavili ste se prej ali ne. .............

Država ..............

Znesek zahtevanega posojila. ..................

Obdobje posojila ...............

Poklic .................

Mesečni dohodek .....................

V priznanje teh podatkov, bomo poslali našo pogodbo z načrtom odplačevanja, in če se strinjate s pogoji, ki jih lahko dobite posojilo po odobritvi, odvisno od resnosti, nujnosti in zaupanja, ki jih imamo za vas.
Čakam vaš hiter odziv.

S spoštovanjem,

Micheal Benson

Elena (nepreverjen)

Dragi iskalci posojil

Ste v finančnih težavah? Želite začeti svoje podjetje? Ta posojilna družba je bila ustanovljena po vsem svetu, organizacije za človekove pravice z edinim namenom pomagati revnim in ljudem s finančnimi težavami. Če se želite prijaviti za posojilo, nas kontaktirajte s podrobnostmi pod elektronsko pošto: elenanino0007@gmail.com

Ime:
Zahtevani znesek posojila:
Trajanje posojila:
Telefonska številka:

Hvala in Bog blagoslovi
ZAUPANJE
Elena

Kim Morse (nepreverjen)

Dragi,
POSOJILO KAKO JE MOŽNO V 2 dneh. (Koda360) Mikrofinančni sklad Commercial Plc. Zagotoviti posojila brez zavarovanja ($ 10,000.00 do $ 500,000.00), kot so: Zavarovana in nezavarovana posojila, študentska posojila, gospodinjska posojila, ustrezna posojila, poslovna posojila. So vsi na voljo.

Uporabnik podrobnosti:
Imena:
Datum rojstva:
Spol.
Moj zakonski status:
Naslov:
Mesto:
In država / provinca:
Poštna številka /
Država:
Telefon:
Moj e-poštni naslov:
z namenom posojila: \ t
Znesek posojila:
Obdobje posojila:
Vaš mesečni dohodek:
Obrnite se na kreditnega uradnika preko e-pošte: (Code360optionsloancompany@gmail.com) In za informacije se obrnite na naš spletni naslov: www.Xtradeoption.com

Prijazni pozdravi,
Gospa Kim

Starejše novice