Tovarna avtomobilskega giganta Magne Steyr, ki naj bi se začela graditi junija, bo imela vplive na okolje, a odgovorni zatrjujejo, da je dejavnost povsem varna.

Tovarna Magne Steyr, ki naj bi se predvidoma začela graditi v mesecu juniju, bo že kmalu zaposlovala najprej 404, nato pa še dodatnih 1500 ljudi. Tovarna avtomobilskega giganta bo imela takojšnji blagodejni učinek na gospodarstvo širše regije. Kakšne pa bi lahko bile nevarnosti za okolje?

Da so lahko hoški občinski svetniki sploh potrdili spremembe prostorskega načrta, ki bo omogočil gradnjo proizvodnega obrata Magne, je bila potrebna izvedba celovite presoje vplivov na okolje.

Vplivi na okolje bodo ...

V okoljskem poročilu, ki ga je pripravilo mariborsko podjetje Urbis d.o.o., so navedene možne emisije v okolje, ki bodo nastale ob uvedbi proizvodne cone v neposredni bližini mariborskega letališča in za vse štiri faze gradnje Magnine tovarne, ki smo jih podrobneje predstavili včeraj.

Pomembnejši vplivi na okolje, večja občutljivost okolja ali možnost posrednega vpliva na zdravje in varnost ljudi se zaradi proizvodne dejavnosti pričakujejo predvsem pri kakovosti zraka, površinskih voda, podzemnih voda in rabe tal. Za vsa področja so nujni omilitveni ukrepi, ki predhodno onemogočajo onesnaženje.

Za ohranjanje kakovosti zraka številni ukrepi

Kakovost zraka bodo ogrožale predvsem emisije zaradi proizvodnje in prometa. Ne samo pri gradnji, tudi pri kasnejšemu obratovanju bo moral lastnik oziroma upravljalec zagotoviti izvajanje monitoringa emisije snovi in druge ukrepe za zagotovitev ustrezne kakovosti zraka.

Pri načrtovanih prostorskih ureditvah bo potrebno upoštevati ustrezno prevetrenost prostora, z zasnovo pa spodbujati lokalne cirkulacije zraka.

Za obratovanje Magnine tovarne in za vse večje spremembe naprave bo potrebno pridobiti še okoljevarstveno dovoljenje. 

Za zagotavljanje zdravja ljudi potrebni omilitveni ukrepi

Z načrtovano dejavnostjo, ki je poleg emisij zraka tudi vir hrupa in lahko z nevarnimi odpadnimi snovmi vpliva na onesnaženost tal in vode, prihaja tudi do posrednih vplivov na zdravje ljudi.

Vidiki varovanja zdravja ljudi so obravnavani z oceno vplivov na podzemne vode oziroma oskrbe prebivalstva s kakovostno pitno vodo, kakovost zunanjega zraka in obremenitev okolja s hrupom ter zmanjšanja obsega kmetijskih zemljišč na oskrbo prebivalstva z lokalno pridelano hrano. 

Gre za zelo varno dejavnost

O potencialni okoljski nevarnosti po vzpostavitvi Magnine lakirnice sta pred potrditvijo spremembe prostorskega načrta spregovorila tudi župan občine Hoče-Slivnica Marko Soršak in Rajko Sterguljc, direktor podjetja Urbis, ki je pripravilo okoljsko poročilo. Po njihovih besedah nevarnosti ni, saj so vse tehnološke analize in projekti pokazali, da gre za zelo varno dejavnost

To je potrdil tudi ogled enakega obrata v Gradcu, ki že sam zagotavlja, po besedah Sterguljca, dvojno ali celo trojno stopnjo varovanja. Na zahtevo države so uvedli še dva dodatna ukrepa, vodnjake, iz katerih bi črpali morebitno onesnaženo vodo, ter nadomestne vodne vire v primeru malo verjetnih večjih težav.

Skrb za podtalnico in podzemno vodo

Za zagotavljanje nebistvenih vplivov na podzemne vode je potrebno na območju vzpostaviti dolgoročni sistem opazovanja vplivov na podtalnico in spremljati ključne parametre onesnaženja v podzemni vodi. 

Vso plodno zemljo bodo deponirali

Že od samih govoric o morebiti vzpostavitvi proizvodne cone na območju ob mariborskem letališču so leteli očitki kmetov, da gre za plodno zemljo vrhunske kakovosti. Tudi zaradi tega še nekaj kmetov ni sklenilo dogovora z občino o odkupu zemljišča, ki jih bo nato občina prodala naprej investitorju.

Zaradi kakovostne plodne zemlje, je predpisano tudi varstvo te. Pred pričetkom del je potrebno vso plodno zemljo odstraniti in jo deponirati izven območja gradbišča. Plodna zemlja je dopustno uporabiti pri urejanju odprtih površin znotraj območja ali sanacijo kmetijskih površin izven območja obdelave.

Priporočena uporaba železnice, del vodotoka bodo prestavili

Za zagotavljanje kakovosti zraka je v okoljskem poročilu navedeno, naj se za promet za potrebe predvidene proizvodnje v največji možni meri uporablja železnica ter da je pogoj za uveljavitev plana tudi industrijski železniški tir

Na območju, kjer se bo vzpostavila proizvodna cona pa stoji tudi Polanski potok, ki bo delno premeščen. Potrebna bo delna prestavitev vodotoka v dolžini okoli 500 metrov. Da to ne bi vplivalo na kakovost površinske vode bodo na območju prestavitve do sedaj tehnično urejenega Polanskega potoka uredili nov sonaravno urejen vodotok.

Komentarji (0)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.

Starejše novice