Slika je simbolična.
Volivci bomo 24. aprila volili predstavnike, ki nas bodo zastopali v novem sklicu državnega zbora. Predstavljamo mariborske kandidate za poslance, danes tiste, ki kandidirajo v volilnem okraju Maribor 6.

Čez manj kot dva tedna se bo za glasove volivk in volivcev potegovalo skupno 20 strank in list, ki so vložile kandidaturo za tokratne državnozborske volitve.

Volivci na splošnih parlamentarnih volitvah izvolijo 88 poslancev, po enega pa izberejo pripadniki italijanske in madžarske manjšine.

V uredništvu Mariborinfo smo vsem mariborskim kandidatom poslali ista vprašanja in jim tako dali možnost, da se bralcem podrobneje predstavijo. V nadaljevanju predstavljamo kandidate, ki kandidirajo v volilnem okraju Maribor 6.

Vrstni red kandidatov je enak, kot je seznam Državne volilne komisije. Manjkajo tisti, ki na vprašanja niso odgovorili.

Rastislav Vrečko, Gibanje Svoboda

1. Predstavite sebe in razloge za kandidaturo. 

»Gibanju Svoboda sem se pridružil, ker menim, da je skrajni čas, da ustavimo aktualni razkroj svobodne, demokratične in pravne države. Nujne so  spremembe, ker si resnično zaslužimo več, vsaj to, da sledimo zgledu jedrnih držav Evropske unije.«

2. Za kaj se boste zavzemali, če boste poslanka, poslanec?

»Za spoštovanje osnovnih pravic vsakogar, za povrnitev dostojanstva državljanom in za ohranitev matere narave našim zanamcem.« 

3. Kateri trije projekti so najbolj nujni za razvojni preboj Maribora?

»Politično-upravno regionalno razdelitev države na pokrajine, s sedežem (Štajerske ali Podravske pokrajine) v Mariboru; infrastrukturno zagotoviti boljši promet: mestne obvoznice in alternativne poti ob zaprtju centra mesta ter omogočiti pogoje za nadaljni razvoj turizma, mesto s Pohorjem; ohraniti delovna mesta in spodbujati ustvarjanje novih privlačnih aktivnosti z namenom obdržati kadrovski potencial doma in privabiti investitorje v turizem, tehnologijo in proizvodnjo (ne v trgovino).«

4. Ali podpirate projekt sežigalnice v Mariboru?

»V glavnem ne. Pogojno pa kot res zadnjo fazo celotnega procesa, ob ostanku po sortiranju, predelavi in recikliranju odpadkov. Zavedam se da je učinkovito ravnanje z odpadki zahtevno in pri nas nerazvito.«

5. Ali podpirate idejo o tunelu skozi Maribor na relaciji med Gosposvetsko in Mlinsko?

»Idejo podpiram, takšno in podobne. Problem prometa je vsekakor potrebno začeti reševati, vendar si želim, da prometni strokovnjaki večkrat prevetrijo projekte, saj je tak projekt ponavadi predrag in ga nato med izvedbo podražij, ali pa je izveden drugače kot načrtovano v kvaliteti in izgledu.« 

6. Kako bi oživeli Letališče Edvarda Rusjana Maribor?

»Kolikor vem, še vedno niso rešeni medsebojni odnosi med državo, občinami, upravljalcem. Zagovarjam idejo, da se podaljša pista (na račun države), kajti potem lahko konkuriramo za tovorni promet in celo logistični center. Potniški promet pa morda pri aviodružbah ponuditi čarterske polete na manj obiskane destinacije.«

7. Na eni strani nezadovoljstvo zdravstvenega kadra, na drugi nezadovoljstvo bolnikov in čakalne dobe. Kako bi se lotili reorganizacije zdravstva?

»To je res velik problem in ima zagotovo prioriteto pri izvedbi. V programu imamo navedeno posodobiti standarde in zdravstvene normative, nujno skrajšanje čakalnih dob, tudi z maksimalnim delovanjem zdravstvenih aparatov cel dan in obravnave tudi zvečer in ponoči.« 

8. Kako bi pri življenju ohranili slovenskega kmeta in spodbujali samooskrbo?

»Nemirni časi so nam razgalili pomen samooskrbe.  S kmetijskimi subvencijami v pridelke, katerih uvoz je drag in nezanesljiv. Domača proizvodnja hrane je ob upoštevanju vseh faktorjev (subvencija, uvoz, cena, transport, čas, kakovost, razvoj podeželja ipd.) vedno boljša izbira od uvožene. Nacionalni program samooskrbe mora vključiti olajšave in spodbude mladim prevzemnikom kmetij, ki bi s sodobnim znanjem lahko učinkovito pridelovali hrano.«

9. Je decentralizacija države z ustanavljanjem pokrajin smiselna?

»Da, prepričan sem, da je to rešitev za vsa področja delovanja in za vse regije, še posebej naše, vzhodne, do sedaj večkrat spregledane.«

10. V katero smer naj gre energetski razvoj Slovenije?

»V pospešitev investicij v obnovljive vire energije. V programu Gibanja Svoboda je zapisan zeleni preboj takoj. Najprej razviti elektroenergetsko omrežje, ki že sedaj ovira vključitev ozaveščenih ponudnikov trajnostnih virov. Do leta 2050 pa slediti nacionalnemu strateškemu načrtu, postati brezogljična družba.«

Odgovorite z DA/NE: 

1. Twitter je orodje, ki ga bom za komunikacijo z državljani uporabljal vsak dan. NE
2. Podpiram prihod Uberja v Slovenijo. NE
3. Agresijo Rusije v Ukrajini mora Evropa kaznovati s še strožjimi sankcijami. DA
4. Ukrepi proti širjenju epidemije koronavirusa so bili sorazmerni. NE
5. Podpiram posvojitve otrok istospolnih partnerjev. NE
6. Podpiram črpalne hidroelektrarne iz Drave na Pohorje. NE
7. Podpiram legalizacijo marihuane. DA
8. Splav je pravica. DA
9. Verska vzgoja spada v šole. NE
10. Sedanja vlada je za Maribor naredila več kot pretekle vlade. NE

Bernarda Mandres, Slovenska demokratska stranka - SDS

1. Predstavite sebe in razloge za kandidaturo. 

»Sem Bernarda Mandres, kandidatka za poslanko 7 VE 10 VO kar zajema: Nova vas, Borova vas, Radvanje in Razvanje. Prihajam iz Selnice ob Dravi, sem  mama dveh otrok sina Sebastiana in hčerke Julie. Končala sem fakulteto za poslovne in komercialne vede Celje, kjer sem pridobila naziv diplomirane ekonomistke. Vrsto let sem zaposlena na Pošti Slovenije. Za kandidaturo sem se odločila in si bom tudi prizadevala, da bodo meščanke in meščani MO Maribor videli mesto prihodnosti zase in za svoje družine.«

2. Za kaj se boste zavzemali, če boste poslanka, poslanec?

»Kot bodoča poslanka si bom prizadevala za sofinanciranje vseh projektov v MO Maribor tako iz državnega proračuna kot tudi iz sredstev EU. Mestu Maribor je potrebno dodati vsebino, ki bo mladim nudila delovna mesta, stanovanja in prijazno bivanje, rekreativne poti in zelene površine. Zavzemala se bom za enakomeren razvoj levega kot desnega brega Drave.«

3. Kateri trije projekti so najbolj nujni za razvojni preboj Maribora?

»Izgradnja poslovne cone Pobrežje za razvoj malih in srednje velikih podjetij. Razvoj športnega turizma na Pohorju ter ureditev zahodne obvoznice.  Posodobitev UKC Maribor in širitev Medicinske fakultete z novimi programi.«

4. Ali podpirate projekt sežigalnice v Mariboru?

»Da, podpiram projekt sežigalnice.«

5. Ali podpirate idejo o tunelu skozi Maribor na relaciji med Gosposvetsko in Mlinsko?

»Da podpiram to idejo o tunelu skozi Maribor na relaciji med Gosposvetsko in Mlinsko ulico.«

6. Kako bi oživeli Letališče Edvarda Rusjana Maribor?

»Letališču Edvarda Rusjana  Maribor je potrebno dati vsebino in privabiti nizko cenovne letalske prevoznike. Podaljšati se mora pristajalna steza, saj bodo takrat lahko pristajala tudi večja letala s mednarodnimi turisti, kar bo doprineslo večji razvoj mesta Maribor in Pohorja. Mesto Maribor ima idealno lego za razvoj celoletnega turizma. Prav tako ima letališče Maribor z okolico kapaciteto za razvoj logističnega centra.«

7. Na eni strani nezadovoljstvo zdravstvenega kadra, na drugi nezadovoljstvo bolnikov in čakalne dobe. Kako bi se lotili reorganizacije zdravstva?

»Vsem prebivalcem bomo zagotovili dostop do osebnega zdravnika. Vzpostavili bomo sistem pravočasne dostopnosti do specialistične zdravstvene obravnave in pogoje, v katerih bodo javni zdravstveni zavodi prevzeli večjo odgovornost za poslovanje. Uredili bomo plačni sistem za zaposlene v zdravstvu in pospešili informatizacijo slovenskega zdravstva.«

8. Kako bi pri življenju ohranili slovenskega kmeta in spodbujali samooskrbo?

»Družinske kmetije so tisto jedro, ki lahko ohrani slovensko podeželje. Kmete bomo davčno razbremenili ter poenostavili njihovo poslovanje in trženje. Z dodatno podporo kmetijstvu bomo povečali prehransko neodvisnost Slovenije. Že v lanskem letu se je za slovensko kmetijstvo iz proračuna zagotovilo dodatnih 300 milijonov evrov za naslednjih 5 let.«

9. Je decentralizacija države z ustanavljanjem pokrajin smiselna?

»V SDS podpiramo nadaljnjo decentralizacijo in dekoncentracijo upravnih nalog, usklajenih s projektom regionalizacije Slovenije. Ekspertna skupina je na ravni Državnega sveta že pripravila strokovne podlage in predlog zakona o regijah. Menimo, da je decentralizacija ključna za razvoj Slovenije.«

10. V katero smer naj gre energetski razvoj Slovenije?

»V SDS se bomo zavzemali za stabilnost in samozadostnost oskrbe z električno energijo, ki jo bomo v bodoče zagotavljati po formuli 1/3 do 1/2 potreb nuklearna energija, 1/3 potreb energija sonca, vetra in geotermalna energija in 1/3 potreb hidroelektrarne. V energetski politiki bo poudarek na večjem izkoristku vodnih virov in domače lesne biomase.«

Odgovorite z DA/NE: 

1. Twitter je orodje, ki ga bom za komunikacijo z državljani uporabljal vsak dan. DA
2. Podpiram prihod Uberja v Slovenijo. DA
3. Agresijo Rusije v Ukrajini mora Evropa kaznovati s še strožjimi sankcijami. DA
4. Ukrepi proti širjenju epidemije koronavirusa so bili sorazmerni. DA
5. Podpiram posvojitve otrok istospolnih partnerjev. NE
6. Podpiram črpalne hidroelektrarne iz Drave na Pohorje. DA
7. Podpiram legalizacijo marihuane. NE
8. Splav je pravica. DA
9. Verska vzgoja spada v šole. Pogojno
10. Sedanja vlada je za Maribor naredila več kot pretekle vlade. DA

Borut Osonkar, Levica

1. Predstavite sebe in razloge za kandidaturo. 

»Živim urejeno življenje. Politike mi res ni treba, še posebej takšne, kakršno spremljamo zadnji dve leti. Država ni zasebna zabava elite postaranih cinizmov z mentaliteto civilizacijskega zakotja, zato je vprašanje pravičnosti zame temeljno družbeno vprašanje. V parlament ne gremo na dopust, temveč po konkretne sistemske spremembe za boljši jutri.«

2. Za kaj se boste zavzemali, če boste poslanka, poslanec?

»Za zagotavljanje družbene pravičnosti, blagostanja in drznih ter modernih razvojnih politik.«  

3. Kateri trije projekti so najbolj nujni za razvojni preboj Maribora?

»O prioritetah se bo izrekel Maribor.«

4. Ali podpirate projekt sežigalnice v Mariboru?

»Ne, a potem je potrebno ponuditi alternativo, saj del odpadkov ni mogoče reciklirati.« 

5. Ali podpirate idejo o tunelu skozi Maribor na relaciji med Gosposvetsko in Mlinsko?

/

6. Kako bi oživeli Letališče Edvarda Rusjana Maribor?

»Priložnost za oživitev letališča je zamujena.«

7. Na eni strani nezadovoljstvo zdravstvenega kadra, na drugi nezadovoljstvo bolnikov in čakalne dobe. Kako bi se lotili reorganizacije zdravstva?

»Finančno in kadrovsko bomo okrepili primarno raven javnega zdravstva. Ukinili bomo dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Zdravniško službo bomo določili kot javno službo in zagotovili, da bodo zdravniki ostali v javnem sistemu. Onemogočili bomo outsourcing dejavnosti ter popoldansko in druge oblike dopolnilnega dela zdravnikov in zdravnic.«

8. Kako bi pri življenju ohranili slovenskega kmeta in spodbujali samooskrbo?

»Okrepiti je treba vlogo države in lokalnih skupnosti v prehranski verigi. Javne institucije morajo kot pomemben odkupovalec hrane prevzeti aktivnejšo vlogo, tudi z večletnim vnaprejšnjim načrtovanjem odkupov. Za nemoteno oskrbo prebivalstva z zdravo in kakovostno hrano je treba okrepiti tudi javno lastništvo v živilskopredelovalnih podjetjih.«

9. Je decentralizacija države z ustanavljanjem pokrajin smiselna?

/

10. V katero smer naj gre energetski razvoj Slovenije?

»Energetski razvoj mora iti v smeri razogljičenja. To pomeni izjemne napore na vseh področjih in podrejanje ostalih družbenih ciljev podnebnim. V energetiki ga bomo primarno dosegali s povečevanjem proizvodnih moči obnovljivih virov energije (sončna, vetrna in geotermalna energija, hranilniki energije) ter zmanjševanjem porabe energije.«

Odgovorite z DA/NE: 

1. Twitter je orodje, ki ga bom za komunikacijo z državljani uporabljal vsak dan. NE
2. Podpiram prihod Uberja v Slovenijo. NE
3. Agresijo Rusije v Ukrajini mora Evropa kaznovati s še strožjimi sankcijami. NE
4. Ukrepi proti širjenju epidemije koronavirusa so bili sorazmerni. NE
5. Podpiram posvojitve otrok istospolnih partnerjev. DA
6. Podpiram črpalne hidroelektrarne iz Drave na Pohorje. DA
7. Podpiram legalizacijo marihuane. DA
8. Splav je pravica. DA
9. Verska vzgoja spada v šole. NE
10. Sedanja vlada je za Maribor naredila več kot pretekle vlade. NE

Petra Kovačec, Piratska stranka Slovenije

1. Predstavite sebe in razloge za kandidaturo. 

»Rojena in vzgojena sem v okolici Maribora, po izobrazbi, poklicu in duši pa socialna delavka z veliko delovnih in prostovoljskih izkušenj na različnih področjih socialnega varstva. Kandidiram, ker sem tekom svojega dela zaznala veliko problematičnih področij znotraj našega sistema, ki jih je potrebno aktivno nasloviti. Pri Piratski stranki sem našla možnosti za polno vključevanje v njihovo delo ter možnost za udejanjanje svojih lastnih interesov na področju socialne politike.«  

2. Za kaj se boste zavzemali, če boste poslanka, poslanec?

»Zavzemala se bom za ohranjanje in krepitev vrednot, ki jih zastopa Piratska stranka Slovenije, torej za spoštovanje človekovih pravic in vrednot  demokratične države, zasebnost vsakega posameznika, svobodno in odprto družbo ter prost dostop do informacij. Znotraj tega se bom še posebej zavzemala za:

  • obnovo zdravstvenega in šolskega sistema,
  • proaktivno socialno državo,
  • ugodne in učinkovite socialne storitve,
  • ureditev področja duševnega zdravja,  
  • enakopravnost spolov,
  • reševanje problematike mladih,
  • naslavljanje bega možganov, težav pri zaposlovanju in prekarnega zaposlovanja.«

3. Kateri trije projekti so najbolj nujni za razvojni preboj Maribora?

»Maribor potrebuje premik v razmišljanju. Končati je potrebno s stalnimi zgodovinskimi izgovori, da je Ljubljana kriva za vse. Maribor mora vzeti prihodnost v svoje roke, znanje v mestu je. Nujna je gradnja stanovanj, potrebno je oblikovati okolje, ki bo pozitivno za nova podjetja in izkoristiti potenciale Pohorja.«

4. Ali podpirate projekt sežigalnice v Mariboru?

»Podpiramo, ker jo potrebujemo, a le pod pogojem, da bo podprta z najsodobnejšo tehnologijo, ki bo onesnaževala okolje v najmanjši možni meri.«

5. Ali podpirate idejo o tunelu skozi Maribor na relaciji med Gosposvetsko in Mlinsko?

»Ne, megalomanski projekti so v Sloveniji podvrženi prevelikim tveganjem korupcije. Rešitev za pretočnost prometa na levem bregu je potrebno poiskati drugače.«

6. Kako bi oživeli Letališče Edvarda Rusjana Maribor?

»Letališko stezo je potrebno podaljšati, hkrati pa privabiti letalske družbe. Slovenija je edina država v EU, v katero Ryanair ne leti, potrebno je izkoristiti potenciale in privabiti nizko cenovne letalske družbe, ki tipično letijo na manjša letališča, kot je naše.«

7. Na eni strani nezadovoljstvo zdravstvenega kadra, na drugi nezadovoljstvo bolnikov in čakalne dobe. Kako bi se lotili reorganizacije zdravstva?

»Da so v zdravstvu rezerve pri obremenitvi zdravnikov je ugotovil v posebnem internem nadzoru ortopedov v UKC Ljubljana tudi nekdanji zdravstveni minister in nekdanji direktor ZZZS Samo Fakin. Potrebno je vzpostaviti menedžment, ki bo imel avtoriteto izvajanja svojih menedžerskih nalog in podporo politike za spremembe!«

8. Kako bi pri življenju ohranili slovenskega kmeta in spodbujali samooskrbo?

»V globaliziranem svetu ni več popolne samooskrbe, nihče ni sposoben sam  pridelovati vsega. Slovenskega kmeta ne smemo le ohranjati pri življenju ampak mu pomagati pri razvoju kmetije. Digitalizacija kmetijstva je priložnost, ki je ne smemo zamuditi.«

9. Je decentralizacija države z ustanavljanjem pokrajin smiselna?

»Decentralizacija je nujna, ustanavljanje pokrajin pa, žal, edina rešitev. Pokrajine so smiselne le, v kolikor se na njih prenesejo pristojnosti in razvojna finančna sredstva. Nujno je potrebno preprečiti možnost političnih dvoživk v pokrajinah (nezdružljivost funkcij).«

10. V katero smer naj gre energetski razvoj Slovenije?

»Potrebno je izgraditi NEK 2. Slovenija mora sama, brez Hrvaške zgraditi drugi blok!«

Odgovorite z DA/NE: 

1. Twitter je orodje, ki ga bom za komunikacijo z državljani uporabljal vsak dan. NE
2. Podpiram prihod Uberja v Slovenijo. DA
3. Agresijo Rusije v Ukrajini mora Evropa kaznovati s še strožjimi sankcijami. NE
4. Ukrepi proti širjenju epidemije koronavirusa so bili sorazmerni. NE
5. Podpiram posvojitve otrok istospolnih partnerjev. DA
6. Podpiram črpalne hidroelektrarne iz Drave na Pohorje. DA
7. Podpiram legalizacijo marihuane. DA
8. Splav je pravica. DA
9. Verska vzgoja spada v šole. NE
10. Sedanja vlada je za Maribor naredila več kot pretekle vlade. NE

Helena Kujundžić Lukaček, Povežimo Slovenijo

1. Predstavite sebe in razloge za kandidaturo. 

»Sem oseba, ki išče priložnosti za sodelovanje in povezovanje ter se zaveda, da je ključ do uspeha v timskem delu. Za kandidaturo sem se odločila, ker menim, da moramo svojo politiko graditi na povezovanju in sodelovanju. Svoj pogled moramo usmeriti v tisto, kar nam je skupno. Vodili bomo dialog in v svojem političnem delovanju presegali razlike.«

2. Za kaj se boste zavzemali, če boste poslanka, poslanec?

»Za napredek, socialno stabilnost in visok standard življenja. Posodobiti in razviti moramo infrastrukturo, prenoviti šolski sistem in raziskovalni sektor, pospešiti zeleni in digitalni prehod, modernizirati javne storitve ter mladim omogočiti dostopna stanovanja in kakovostna delovna mesta. Pred nami so leta strateških izzivov.«

3. Kateri trije projekti so najbolj nujni za razvojni preboj Maribora?

»Maribor ima velik potencial, sposobne ljudi in vse to nam lahko predstavlja le izziv, da na to območje pripeljemo investitorje in s tem delovna mesta. Vsi projekti dobri za ljudi, za gospodarstvo in naravo so v Mariboru potrebni in jih bom podprla.« 

4. Ali podpirate projekt sežigalnice v Mariboru?

»V tem primeru ni pomembno kaj podpiram jaz, menim pa in sem prepričana, da v primeru gradnje sežigalnice moramo v prvi vrsti vprašati ljudi. Res je, da takšna obdelava odpadkov rešuje problem njihove nakopičenosti, ampak je nujno, da Mariborčanke in Mariborčane  seznanimo o vseh podrobnostih in tehnologiji sežigalnice.«

5. Ali podpirate idejo o tunelu skozi Maribor na relaciji med Gosposvetsko in Mlinsko?

»Zavzemam se za to, da mesta postanejo čim bolj zelena in to je gotovo ena izmed rešitev. Obenem to pomeni tudi večjo varnost otrok, pešcev, kolesarjev. Idejam, ki pomenijo izboljšanje življenja za prebivalce Maribora sem torej vedno naklonjena.« 

6. Kako bi oživeli Letališče Edvarda Rusjana Maribor?

»Menim, da so dobra priložnost redne linije znotraj Evrope, tukaj je potrebno poiskati priložnosti in možnosti sodelovanja z letalskimi družbami. Potrebno je zagotoviti vse pogoje, da bodo takšni leti izvedljivi, saj letališče pomeni razvoj kraja, turizma, obenem pa našim prebivalcev nudi ugodna in hitra potovanja v evropska mesta.«

7. Na eni strani nezadovoljstvo zdravstvenega kadra, na drugi nezadovoljstvo bolnikov in čakalne dobe. Kako bi se lotili reorganizacije zdravstva?

»Epidemija je opozorila, da ima zdravstveni sistem v Sloveniji ogromno lukenj, ki jih moramo začeti krpati tam, kjer so največje. Zastaviti si moramo prava vprašanja. Ne ali imamo dovolj kadra ampak zakaj nam kandra primanjkuje? Najprej je potrebno rešiti podhranjenost zdravstvenega sistema in graditi od tukaj naprej.«

8. Kako bi pri življenju ohranili slovenskega kmeta in spodbujali samooskrbo?

»Gre za prepoznavanje našega podeželja kot ključnega elementa našega bogastva, ki potrebuje izjemno podporo države. Nova strateška razvojna panoga z izjemnim potencialom je pridelava in predelava konoplje za medicinske namene. Obenem se nam zdi na mestu pobuda, da se prve obrate umesti v demografsko ogrožene regije.«

9. Je decentralizacija države z ustanavljanjem pokrajin smiselna?

»Življenje v manjših krajih in na podeželju mora postati prednost in ne ovira, kar pa terja novo politiko policentričnega razvoja Slovenije. Da si bodo mladi s svojim delom in intelektom lahko ustvarili visok standard življenja ter gradili svoje premoženje. Če tega ne moremo doseči s sedanjim modelom, je smiselno razmisliti tudi o ustanavljanju pokrajin.« 

10. V katero smer naj gre energetski razvoj Slovenije?

»Trenutna situacija kaže kaj pomeni energetska odvisnost države in nenazadnje EU za državljane in njihove žepe, za slovenska podjetja. Na koncu bomo morali sprejeti kompromis med energetskimi možnostmi, ki jih imamo. Vsekakor ta kriza jasno kaže, da moramo povečati energetsko samozadostnost.«  

Odgovorite z DA/NE: 

1. Twitter je orodje, ki ga bom za komunikacijo z državljani uporabljal vsak dan. NE
2. Podpiram prihod Uberja v Slovenijo. DA
3. Agresijo Rusije v Ukrajini mora Evropa kaznovati s še strožjimi sankcijami. DA
4. Ukrepi proti širjenju epidemije koronavirusa so bili sorazmerni. DA
5. Podpiram posvojitve otrok istospolnih partnerjev. DA
6. Podpiram črpalne hidroelektrarne iz Drave na Pohorje. DA
7. Podpiram legalizacijo marihuane. DA
8. Splav je pravica. DA
9. Verska vzgoja spada v šole. NE
10. Sedanja vlada je za Maribor naredila več kot pretekle vlade. DA

Marko Oblak, Domovinska liga - DOM

1. Predstavite sebe in razloge za kandidaturo. 

»Magister farmacije, rojen leta 1957. Manager in direktor v farmacevtski industriji, tudi direktor Farmadenta. S politiko se vsebinsko ukvarjam od vstopa v SDZ ob ustanovitvi 1981, aktivno od ustanovitve DOMa, kandidat na EU volitvah 2019. Nikoli v ZKS. Član komisij v pripravi 1. zdravstvene zakonodaje. Želim uporabiti izkušnje pri projektu slovenskega naroda.«

2. Za kaj se boste zavzemali, če boste poslanka, poslanec?

»Za državo, ki ščiti različnost in manjšine, a čuva tradicionalne vrednote. Kjer je tujec dobrodošel, če je povabljen. Državo, ki ščiti samostojnost Slovenije, skrbi, da smo Slovenci na svojih tleh edini vladar, da je tradicionalna družina ključna celica narodne biti in svobodni posameznik ključ do človeka vrednega sobivanja.«

3. Kateri trije projekti so najbolj nujni za razvojni preboj Maribora?

»Od obstoječih projektov:

  • Nadgradnja železniške proge Maribor-Prevalje-državna meja (gospodarstvo, hitra povezava s Koroško na obeh straneh).
  • Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave (varnost je ključna).
  • Ureditev nabrežja Drave - Lent (turizem).«

4. Ali podpirate projekt sežigalnice v Mariboru?

»Da, na lokaciji Tezno. Samooskrba pač postaja vedno pomembnejša, sodobni sistemi pa ne predstavljajo nevarnosti okolju.«

5. Ali podpirate idejo o tunelu skozi Maribor na relaciji med Gosposvetsko in Mlinsko?

»Ne. Kot začasni Mariborčan v času dela v Farmadentu nikoli nisem videl potrebe po veliki razbremenitvi na tej osi. Denar (razen če bi šlo v celoti za nepovratna sredstva EU) naj gre v koristnejše, razvojne namene. Pa v pomoč mariborskim slovenskim družinam, v izobraževanje, v UKC.«

6. Kako bi oživeli Letališče Edvarda Rusjana Maribor?

»Menim, da je letališče za razvoj Maribora in za življenje v njem povsem irelevantno. Če vidijo v njem možnosti iz lastnih interesov taka in drugačna podjetja, so seveda dobrodošla.«

7. Na eni strani nezadovoljstvo zdravstvenega kadra, na drugi nezadovoljstvo bolnikov in čakalne dobe. Kako bi se lotili reorganizacije zdravstva?

»Popolna sprostitev zasebnega sektorja v zavarovanju in izvajanju, plačila izvajalcem v javnem sektorju po opravljenih storitvah in ne po vsiljenih planih. Zmanjšanje administrativnega in pomožnega osebja javnih zavodov, visok delež plače tam zaposlenih po dejansko opravljenem delu. Dvig števila vpisanih na zdravstvenih izobraževalnih ustanovah.«

8. Kako bi pri življenju ohranili slovenskega kmeta in spodbujali samooskrbo?

»S pospešeno regionalizacijo, ki naj zbliža kmeta z mestom in kmetovanje z industrijo. Z državnimi vložki v pozitiven odnos potrošnikov do doma pridelanega. S prenosom spreminjanja namembnosti zemljišč iz rok vsakokratnih občinskih veljakov na ministrstvo za kmetijstvo.«

9. Je decentralizacija države z ustanavljanjem pokrajin smiselna?

»Da. Slovenija je pač zelo različna. Sem za bistveno zmanjšanje števila občin in s tem javne uprave, hkrati pa za vzpostavitev regij. Vitkih!«

10. V katero smer naj gre energetski razvoj Slovenije?

»Jedrska energija in optimizacija izkoristka vodne, srednjeročno pa še vedno vztrajanje pri učinkovitem delovanju termoelektrarn.«

Odgovorite z DA/NE: 

1. Twitter je orodje, ki ga bom za komunikacijo z državljani uporabljal vsak dan. NE
2. Podpiram prihod Uberja v Slovenijo. DA
3. Agresijo Rusije v Ukrajini mora Evropa kaznovati s še strožjimi sankcijami. DA
4. Ukrepi proti širjenju epidemije koronavirusa so bili sorazmerni. DA
5. Podpiram posvojitve otrok istospolnih partnerjev. NE
6. Podpiram črpalne hidroelektrarne iz Drave na Pohorje. DA
7. Podpiram legalizacijo marihuane. NE
8. Splav je pravica. NE
9. Verska vzgoja spada v šole. NE
10. Sedanja vlada je za Maribor naredila več kot pretekle vlade. DA

Branislav Rajić, Stranka Alenke Bratušek  SAB

1. Predstavite sebe in razloge za kandidaturo. 

»Arhitekt, magister revitalizacije arhitekturne dediščine, mariborski mestni svetnik. Že dva mandata poslanec v DZ, delujem na področjih kulture, zunanje politike, gospodarstva, izobraževanja in znanosti. Predsednik Nacionalnega sveta Srbov Slovenije. Mednarodni kinološki sodnik. V politiki si prizadevam za urejeno družbo, kjer lepota Slovenije odseva v kulturi, izobraževanju, prostoru in medijih. Oče treh otrok.«

2. Za kaj se boste zavzemali, če boste poslanka, poslanec?

»Za brezplačen mestni prevoz za upokojence (medkrajevnega smo že uzakonili) ter brezplačen medkrajevni in mestni javni prevoz za dijake in študente. Za dostopno dolgotrajno oskrbo in varno starost. Za zeleni energetski steber, ki bo zagotovil elektriko iz sonca in vetra. Za dvig prehranske samooskrbe. Za centralne nabave v javnem zdravstvu, ki bodo s prihranki skrajšale čakalne dobe. Za ustanovitev nacionalnega avioprevoznika. Za pravično obdavčitev cerkve.«

3. Kateri trije projekti so najbolj nujni za razvojni preboj Maribora?

»Stranka SAB na uspešnem gospodarstvu bazira močno socialno državo, višje pokojnine in plače ter izdatneje financirano kulturo. 1. Državno upravo bomo pomladili s 5000 novo zaposlenimi in del ustanov preselili v Maribor s pravičnejšim financiranjem mestne občine. 2. Subvencije za izgradnjo sončnih elektrarn na hišah, blokih in poslovnih stavbah s spodbudo prehoda na elektromobilnost. Obvoznica in tunel–center.«

4. Ali podpirate projekt sežigalnice v Mariboru?

»Energenti se dražijo, odpadki pa se množijo in so edini razpoložljiv energent, ki ga ne uvažamo. Sežigalnica je rešitev dveh problemov: okoljskega in energetskega. Mariborčani naj se odločijo, ali bi jo imeli pri nas. Če bo centralna, bo tudi poslovna  priložnost in vir dohodka. Menim, da Mariborčani ne smemo plačevati Madžarom za odvoz blata, ker se s tem odpovedujemo energentu na dlani.

5. Ali podpirate idejo o tunelu skozi Maribor na relaciji med Gosposvetsko in Mlinsko?

»Tunel pod centrom mesta je edina rešitev, ki lahko razreši zapleteno prometno situacijo, ko se mestni promet odvija le po dveh ulicah na levem bregu. Investicija pa je, glede na nujnost izvedbe, prevelik zalogaj za Maribor in se bom zavzel, da država prevzame sorazmerni delež. Maribor funkcionira ne le za Mariborčane, zato mu za infrastrukturo pripada del državnih sredstev.«

6. Kako bi oživeli Letališče Edvarda Rusjana Maribor?

»SAB bo na novo ustanovil slovenskega letalskega prevoznika in bodo nekateri poleti Adrijinega feniksa tudi iz Maribora. Ko bo to zaživelo, bosta vsaj dva nizkocenovna prevoznika letela iz Maribora. Ob tako delujočem letališču bo nastal logistični transportni center in komplementarne gospodarske dejavnosti. Športno letališče mora ostati v sklopu letališča E. Rusjana.«

7. Na eni strani nezadovoljstvo zdravstvenega kadra, na drugi nezadovoljstvo bolnikov in čakalne dobe. Kako bi se lotili reorganizacije zdravstva?

»Ta vlada je v zdravstvu obbrnila roke le k sebi. Čakalne dobe so se potrojile in jih krajša le smrt čakajočih pacientov. Zdravstvene nabave bomo centralizirali in preprečili korupcijo ter draženje zdravil, pripomočkov in storitev.  Prihranka bo dovolj za učinkovito krajšanje čakalnih vrst. Zavzemamo se za javno zdravstvo, ki ga transparentno in po izčrpanih kapacitetah v javnem zdravstvu lahko dopolnjujejo koncesionarji in zasebniki.«

8. Kako bi pri življenju ohranili slovenskega kmeta in spodbujali samooskrbo?

»SAB ne bo dovolil odvisnosti od tujih prehranskih trgov. Dosegli bomo samooskrbo z 80 odstotki slovenske hrane, celo 100 odstotki, ko gre za meso in mlečne izdelke, 30 odstotkov vse hrane pa bo ekološko pridelane. Uvedli bomo obvezo javnega naročanja od lokalnih pridelovalcev in nadzorovano zmanjšali količino zavržene hrane. Slovenska vrhunska vina bomo promovirali v svetu in preprečili nelojalno konkurenco odkupa lesa iz naših gozdov.«

9. Je decentralizacija države z ustanavljanjem pokrajin smiselna?

»Smiselno je predvsem slediti regionalizaciji, ki je od nastanka države prisotna v dojemanju ljudi. Štajerska je regija in Maribor je njena prestolnica. V SAB se bomo zavzeli za decentralizacijo, ki bo Mariboru jasno priznala status drugega največjega mesta v državi; predvsem skozi državno financiranje mestnih in regionalnih funkcij ter z namestitvijo nekaj državnih ustanov in ministrstev v Maribor.«

10. V katero smer naj gre energetski razvoj Slovenije?

»Zavzemamo se za ustanovitev tretjega zelenega energetskega stebra, ki bo pospešil izgradnjo sončnih in vetrnih elektrarn. Tako bomo zagotovili samooskrbo z energijo. Ne nasprotujemo jedrski energiji, smo pa mnenja, da morajo o tem odločati prebivalci Slovenije na referendumu. Rešitev ne vidimo v novem gromozanskem jedrskem reaktorju, temveč v seriji manjših, ki bodo prilagojeni našim energetskim potrebam.«

Odgovorite z DA/NE: 

1. Twitter je orodje, ki ga bom za komunikacijo z državljani uporabljal vsak dan. DA
2. Podpiram prihod Uberja v Slovenijo. NE
3. Agresijo Rusije v Ukrajini mora Evropa kaznovati s še strožjimi sankcijami. DA
4. Ukrepi proti širjenju epidemije koronavirusa so bili sorazmerni. NE
5. Podpiram posvojitve otrok istospolnih partnerjev. DA
6. Podpiram črpalne hidroelektrarne iz Drave na Pohorje. DA
7. Podpiram legalizacijo marihuane. DA
8. Splav je pravica.DA
9. Verska vzgoja spada v šole. NE
10. Sedanja vlada je za Maribor naredila več kot pretekle vlade. NE

Lidija Divjak Mirnik, Lista Marjana Šarca - LMŠ

1. Predstavite sebe in razloge za kandidaturo. 

»Sem Lidija Divjak Mirnik, trenutno poslanka stranke LMŠ v Državnem zboru RS. Kandidiram, ker želim nadaljevati svoje delo, saj menim, da je potreben ženski glas razuma in strokovnosti tudi v DZ.« 

2. Za kaj se boste zavzemali, če boste poslanka, poslanec?

»Pokrivam področje šolstva, kulture in zunanje politike in na teh področjih bi želela nadaljevati svoje delo. Potrebno pa bo spremeniti tudi formulo za izračun povprečnin za mestne občine, da ne bo Maribor letno prikrajšan za denar za opravljanje javnih nalog.«

3. Kateri trije projekti so najbolj nujni za razvojni preboj Maribora?

»Mariborsko letališče, ki mora zagotavljati dobre povezovalne linije in/ali se odločiti za vzpostavitev logističnega terminala. Izvajanje na krožnem gospodarstvu zasnovanega upravljanja mesta, razvoj butičnega turizem v povezavi s Pohorjem in reko Dravo. Delovna mesta z dodano vrednostjo - povezava Univerze Maribor z regionalnim gospodarstvom.«

4. Ali podpirate projekt sežigalnice v Mariboru?

»Ne. Maribor se je v letu 2018 odločil za krožno gospodarstvo brez sežigalnice. Maribor potrebuje zeleni preboj in ne zeleni avtogol. Sežigalnica ne spada v univerzitetno mesto, ki ima velike načrte tudi na področju turizma. Pri tem vprašanju je potrebna širša javna razprava skupaj s civilno družbo in s strokovnjaki, ki lahko najdejo boljše rešitve.«

5. Ali podpirate idejo o tunelu skozi Maribor na relaciji med Gosposvetsko in Mlinsko?

»Podpiram projekte, ki bodo cenovno vzdržni. Projekt severne obvoznice bi levi breg Maribora rešil prometnega kaosa, ki je posledica ad hoc odločitev v nasprotju s prometnimi strategijami. Tunel je projekt brez javne razprave s prebivalci mesta in mestnega sveta MOM. Vsekakor pa mora biti eden od projektov realiziran v najkrajšem možnem času.«

6. Kako bi oživeli Letališče Edvarda Rusjana Maribor?

»Možna je rešitev, da se lastništvo iz države prenese na občino Maribor in zainteresirane okoliške občine. Nato se izvede mednarodni poziv zainteresiranim strateškim vlagateljem tako, da v drugem koraku občine obdržijo manjšinski delež in zagotavljajo pogoje za stabilno poslovanje letališča v skladu s turistično-gospodarskimi cilji Štajerske regije.«

7. Na eni strani nezadovoljstvo zdravstvenega kadra, na drugi nezadovoljstvo bolnikov in čakalne dobe. Kako bi se lotili reorganizacije zdravstva?

»Slovenija ima dober javni zdravstveni sistem, ki pa ga je potrebno optimalneje organizirati, zagotoviti večjo dostopnost storitev v popoldanskem času ter digitalizirati in finančno okrepiti.  Eden od prvih nujnih korakov je ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja ter poraba teh sredstev za odpravo čakalnih dob.«

8. Kako bi pri življenju ohranili slovenskega kmeta in spodbujali samooskrbo?

»Z zaščito kmetijskih zemljišč in infrastrukture, spodbujanjem prehoda na sonaravno in ekološko pridelavo hrane, usmerjenostjo k tehnološkemu napredku kmetijstva, z razvojem zelenega turizma na kmetijah, ohranjanjem avtohtonih sort sadja in vrtnin, čebelarstvom ter z etičnim ravnanjem z živalmi. Ključna je prenova t. i. politike 'od vil do vilic'.«

9. Je decentralizacija države z ustanavljanjem pokrajin smiselna?

»V LMŠ zagovarjamo decentralizacijo Slovenije, okrepljen regionalni razvoj in medobčinsko sodelovanje ter odločno stojimo za tem, da je potrebno ustanoviti regije, nanje prenesti določene pristojnosti države, vključno s selitvijo dela sedežev državnih organov ter jim zagotoviti lastne finančne vire.«

10. V katero smer naj gre energetski razvoj Slovenije?

»Obnovljivi viri energije in raznolika zelena energetska samooskrba so premalo izkoriščeni potenciali, ki jih Slovenija premore. Zavzemali se bomo za optimalen izkoristek tako vetra in sonca kot izgradnjo HE na srednji Savi ter izgradnjo drugega bloka NEK. Pomemben delež v prihodnosti mora predstavljati tudi geotermalna energija.«

Odgovorite z DA/NE: 

1. Twitter je orodje, ki ga bom za komunikacijo z državljani uporabljal vsak dan. NE
2. Podpiram prihod Uberja v Slovenijo. NE
3. Agresijo Rusije v Ukrajini mora Evropa kaznovati s še strožjimi sankcijami. DA
4. Ukrepi proti širjenju epidemije koronavirusa so bili sorazmerni. DA
5. Podpiram posvojitve otrok istospolnih partnerjev. DA
6. Podpiram črpalne hidroelektrarne iz Drave na Pohorje. Naj pove stroka
7. Podpiram legalizacijo marihuane. DA
8. Splav je pravica. DA
9. Verska vzgoja spada v šole. NE
10. Sedanja vlada je za Maribor naredila več kot pretekle vlade. NE

Emilija Stojmenova Duh, Socialni demokrati

1. Predstavite sebe in razloge za kandidaturo. 

»Sem Emilija. Sem doktorica znanosti elektrotehnike. Rodila sem se v Makedoniji, kjer sem se obupana nad političnim dogajanjem pri 16 letih odločila za selitev v Maribor. Vem kako je, ko mladi v upanju na boljšo prihodnost zapustijo svoja mesta ter prispevajo k razvoju tujih mest. Ne želim, da se to zgodi tudi Mariboru. Zato kandidiram.«

2. Za kaj se boste zavzemali, če boste poslanka, poslanec?

»Kakovostne in vsem dostopne javne storitve. Družbena dobrobit pred osebnimi interesi in kapitalom. Gospodarska rast na račun znanja in inovacij in ne na račun izkoriščanja delavcev ali onesnaževanje okolja. Neodvisnost znanosti, kulture in medijev. Pravica do bivališča, sredstev za dostojno življenje ter dostop do interneta, znanja in informacij.«

3. Kateri trije projekti so najbolj nujni za razvojni preboj Maribora?

»1. Večja in bolj učinkovita povezanost raziskovalnih institucij s podjetniško-poslovno-storitvenim ekosistemom znotraj mesta. 2. Kakovosten izobraževalni sistem. Privabljanje talentov (slovenskih in iz tujine) v Maribor; 3. Izgradnja hitre potniške železnice – hitra povezava Maribor-Ljubljana ter Maribor-Gradec.« 

4. Ali podpirate projekt sežigalnice v Mariboru?

»Recikliranje in zmanjševanje odpadkov sta prva prioriteta. Vseeno so stvari, ki jih ni možno reciklirati, ne glede na to, kako se trudimo. Takrat je sežig najbolj smiselna izbira. Glede na velikost mesta in celotne države ter količine odpadkov, je projekt sežigalnice potrebno obravnavati na nacionalni in nikakor ne na lokalni, mestni ravni.« 

5. Ali podpirate idejo o tunelu skozi Maribor na relaciji med Gosposvetsko in Mlinsko?

»Da. Podpiram zapiranje strogega mestnega jedra za promet. Tunel je rešitev, ki bo omogočila ustrezno mobilnost na levem bregu reke Drave v smereh vzhod-zahod in sever-jug. Pri tem je potrebno zagotoviti transparentno vodenje in izvedbo projekta, predvsem v finančnem smislu.« 

6. Kako bi oživeli Letališče Edvarda Rusjana Maribor?

»Prizadevala bi si, da je NK Maribor tako uspešen, da bomo potem imeli nogometni turistični promet :) Šalo na stran, glede na bližino ostalih letališč je potrebno poiskati vrzeli v pokritosti destinacij, ki so zanimive za Maribor in regijo. Dodatno k temu, bi bilo potrebno razvijati letališče v smeri šolskega in tovornega letališča.« 

7. Na eni strani nezadovoljstvo zdravstvenega kadra, na drugi nezadovoljstvo bolnikov in čakalne dobe. Kako bi se lotili reorganizacije zdravstva?

»Odločanje na podlagi podatkov. Transparentno spremljanje učinkovitosti zdravstvenega kadra in javnih naročil ter pravično nagrajevanje. Omejitev dela zdravnikov v javnem in zasebnem sektorju hkrati. Odprava korupcije z določitvijo referenčnih cen.«

8. Kako bi pri življenju ohranili slovenskega kmeta in spodbujali samooskrbo?

»Že več let vodim mednarodne projekte na temo pametnih vasi. Sodelujem tudi z Evropsko mrežo za podeželje, kjer smo ugotovili, da je kmetom potrebno pomagati pri dvigu kompetenc, pri uporabi novih tehnologij ter pri pridobivanju financiranj iz različnih programov. Ob vsem tem je ključno ozaveščanje in promocija samooskrbe znotraj celotne skupnosti.« 

9. Je decentralizacija države z ustanavljanjem pokrajin smiselna?

»Ponovno bom izhajala iz izkušenj pri mednarodnih projektih - vsi ostali partnerji s katerimi sodelujemo imajo tako imenovane regije oz pokrajine, in jim zato lažje uspeva pridobivati razvojna sredstva za različne projekte. Tukaj imam predvsem v mislih Francijo in Irsko. Zato, podpiram ustanavljanje pokrajin.«

10. V katero smer naj gre energetski razvoj Slovenije?

»Vsekakor v zeleno smer. Nujne so spodbude za sončne elektrarne za javne in zasebne objekte. Pri zelenem prehodu je vseeno potrebno zagotoviti ustrezno količino električne energije, ki bo našemu gospodarstvu zagotavljala konkurenčnost.« 

Odgovorite z DA/NE: 

1. Twitter je orodje, ki ga bom za komunikacijo z državljani uporabljal vsak dan. DA
2. Podpiram prihod Uberja v Slovenijo. NE
3. Agresijo Rusije v Ukrajini mora Evropa kaznovati s še strožjimi sankcijami. /
4. Ukrepi proti širjenju epidemije koronavirusa so bili sorazmerni. NE
5. Podpiram posvojitve otrok istospolnih partnerjev. DA
6. Podpiram črpalne hidroelektrarne iz Drave na Pohorje. NE
7. Podpiram legalizacijo marihuane. DA
8. Splav je pravica. DA
9. Verska vzgoja spada v šole. NE
10. Sedanja vlada je za Maribor naredila več kot pretekle vlade. NE

Na poslana vprašanja niso odgovorili naslednji kandidati za poslance v volilnem okraju Maribor 6:

Pablo Mohr (Lista Borisa Popoviča - Digitalizirajmo Slovenijo), Valentin Lorenčič (Nestrankarska ljudska lista gibanja Zdrava družba), Miha Lovše (Vesna - zelena stranka), Alenka (Magdalena) Šverc (Nova Slovenija), Bogomir Gajser (Za ljudstvo Slovenije), Andrej Šiško (Gibanje Zedinjena Slovenija), Marina Baćić (Državljansko gibanje Resni.ca), Boris Ploj (Naša dežela), Alenka Orbović (Naša prihodnost in Dobra država), Miranda Osterc Zinrajh (Slovenska nacionalna stranka), Peter Rodeš (DeSUS).

Komentarji (1)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.
Alenka Orbovic (nepreverjen)

Vasih vprasanj sploh nismo prejeli.

Starejše novice