Slika je simbolična (foto: Jure Banfi).
Volivci bomo 24. aprila volili predstavnike, ki nas bodo zastopali v novem sklicu državnega zbora. Predstavljamo mariborske kandidate za poslance, danes tiste, ki kandidirajo v volilnem okraju Maribor 2.

Čez manj kot dva tedna se bo za glasove volivk in volivcev potegovalo skupno 20 strank in list, ki so vložile kandidaturo za tokratne državnozborske volitve.

Volivci na splošnih parlamentarnih volitvah izvolijo 88 poslancev, po enega pa izberejo pripadniki italijanske in madžarske manjšine.

V uredništvu Mariborinfo smo vsem mariborskim kandidatom poslali ista vprašanja in jim tako dali možnost, da se bralcem podrobneje predstavijo. V nadaljevanju predstavljamo kandidate, ki kandidirajo v volilnem okraju Maribor 2.

Vrstni red kandidatov je enak, kot je seznam Državne volilne komisije. Manjkajo tisti, ki na vprašanja niso odgovorili.

Andreja Rajbenšu, Gibanje Svoboda

1. Predstavite sebe in razloge za kandidaturo. 

»Sem žena, mati dveh sinov, 'požiralka' knjig in hokejska navdušenka, rojena leta 1966 v 'totem' Mariboru. Od 12-letnih izkušenj v Švici, samostojne poti v lokalnem okolju, trenutni delam v podjetju ki z mednarodnimi projekti uspešno prispeva k razvoju družbe. Sem človek visokih moralnih vrednot, ki spoštuje različnost in dialog. V času družbene razdvojenosti in spodkopavanju demokratičnih vrednot  na vseh nivojih, mi je bilo dovolj samo pasivnega nasprotovanja. Program stranke Gibanje Svoboda mi je pri tem najbližji.«

2. Za kaj se boste zavzemali, če boste poslanka, poslanec?

»Perečih zadev je na lokalni, kot državni ravni mnogo, zato se bom zavzemala za (ponovno) zaupanje v sočloveka, v skupnost in institucije ter državo nasploh.«

3. Kateri trije projekti so najbolj nujni za razvojni preboj Maribora?

»1. Izgradnja Tehnološkega inovacijskega centra, ki bi pripomogel k hitrejšem razvoju predvsem vzhodne kohezijske regije. 

2. Center Rotovž  - kjer nastaja moderni skupni prostor, ki je nujno potreben za izvedbo različnih kulturni vsebin. 

3. Strategija razvoja Pohorja: učinkovito povezovanje 19 lokalnih skupnosti na gospodarskem, turističnem in naravovarstvenem področju.«

4. Ali podpirate projekt sežigalnice v Mariboru?

»Ne.«

5. Ali podpirate idejo o tunelu skozi Maribor na relaciji med Gosposvetsko in Mlinsko?

»Da.«

6. Kako bi oživeli Letališče Edvarda Rusjana Maribor?

»Potrebno bi bilo dokončno pripraviti DPN za podaljšanje letališke steze in urediti lastništvo zemljišč na območju letališča. Ideja, da bi se letališče razvilo v multimodalno logistično cargo vozlišče za severno jadranska pristanišča, tako imenovani Smart hub Maribor, se mi zdi najbolj smiselna, zaradi geografskega položaja in pa bližine že obstoječih potniških letališč.«

7. Na eni strani nezadovoljstvo zdravstvenega kadra, na drugi nezadovoljstvo bolnikov in čakalne dobe. Kako bi se lotili reorganizacije zdravstva?

»Nujno je potrebno zasnovati in dobiti sodoben Zakon o zdravstvenem sistemu, ki bo zagotavljal javno zdravstvo tako, da bo končno bolj transparentno, zdravljenje pacientov pa pravočasno in ustrezno. Po drugi strani pa je potrebno kadrom v zdravstvu zagotoviti takšne pogoje, da ne bodo odhajali v tujino.«

8. Kako bi pri življenju ohranili slovenskega kmeta in spodbujali samooskrbo?

»Na področjih, kjer smo že dovolj samooskrbni in ne potrebujemo uvoza, bi se subvencije morale znižati, tam, kjer samooskrba peša, pa bi morale biti subvencije višje. Dodatno bi morali vzpodbujati prebivalstvo, da kupuje lokalno, vendar je pri tem nujno potrebno doseči cenovni konsenz s kmetom, saj kmetje »pod ceno« prodajajo samo trgovcem, potrošnikom pa po cenah, ki zanj niso vzdržna.«

9. Je decentralizacija države z ustanavljanjem pokrajin smiselna?

»Da, saj se na tak način  bolj enakomerno in pravično porazdelijo sredstva in se s zmanjšujejo razvojne razlike v državi oz. med obema kohezijskima regijama Vzhodne in Zahodne Slovenije, kjer so ogromne razlike, začenši s nesorazmernim financiranjem obeh.«

10. V katero smer naj gre energetski razvoj Slovenije?

»Z bistvenim povečanjem rabe obnovljivih virov energije (sonce, veter,…) se bo zmanjšala potreba po uporabi zemeljskega plina in fosilnih goriv. S tem se bo na nek način povečala neodvisnost Slovenije oz. njihovih prebivalcev ter tudi konkurenčnost slovenskih podjetij, predvsem tistih, kjer je raba električne energiji pri proizvajanju izdelkov ključnega pomena.«

Odgovorite z DA/NE: 

1. Twitter je orodje, ki ga bom za komunikacijo z državljani uporabljal vsak dan. NE
2. Podpiram prihod Uberja v Slovenijo. NE
3. Agresijo Rusije v Ukrajini mora Evropa kaznovati s še strožjimi sankcijami. DA
4. Ukrepi proti širjenju epidemije koronavirusa so bili sorazmerni. NE
5. Podpiram posvojitve otrok istospolnih partnerjev. DA
6. Podpiram črpalne hidroelektrarne iz Drave na Pohorje. DA
7. Podpiram legalizacijo marihuane. DA
8. Splav je pravica. DA
9. Verska vzgoja spada v šole. NE
10. Sedanja vlada je za Maribor naredila več kot pretekle vlade. NE

Aleš Bandur, Nova Slovenija

1. Predstavite sebe in razloge za kandidaturo. 

»Prihajam iz občine Starše, ukvarjam se z rešitvami v ogrevanju, po izobrazbi sem magister podjetništva. V prostem času se ukvarjam z zeliščarstvom, rad grem na pohod in sem ponosen na svojo hčer, ki bo ravno v tem času dopolnila 18 let in bo prvič volila. Kandidatura je povezana s splošnim angažiranjem, smatram, da lahko vsak od nas prispeva svoj doprinos.«

2. Za kaj se boste zavzemali, če boste poslanka, poslanec?

»Za odprto podjetništvo, samooskrbo na vseh področjih in veliko veselja v naši družbi.«

3. Kateri trije projekti so najbolj nujni za razvojni preboj Maribora?

»Vsaka zadeva, ki bo premaknila Maribor je pomembna, saj vidimo, da je zdravje najpomembnejše, trdno gospodarstvo, ki pa ga obkroža kultura in šport.«

4. Ali podpirate projekt sežigalnice v Mariboru?

»Na istih principih, kot na Dunaju.«

5. Ali podpirate idejo o tunelu skozi Maribor na relaciji med Gosposvetsko in Mlinsko?

»To je za čase 'debelih krav'.«

6. Kako bi oživeli Letališče Edvarda Rusjana Maribor?

»Prepustiti privat iniciativi, predvsem turistični sferi.«

7. Na eni strani nezadovoljstvo zdravstvenega kadra, na drugi nezadovoljstvo bolnikov in čakalne dobe. Kako bi se lotili reorganizacije zdravstva?

»Primerno plačilo zdravstvenega kadra, privabiti mlade v human poklic, nagrajevanje in stimuliranje zaposlenih. Denar naj sledi bolniku za uporabo v koriščenju uslug. Reorganizacija se že odvija z samimi potrebami in zahtevami. Direktor bolnišnice naj postane odličen menedžer, strokovni del pa naj vodi stroka.«

8. Kako bi pri življenju ohranili slovenskega kmeta in spodbujali samooskrbo?

»Z veliko mero aktivacije vseh po ponovni nakupu domačih pridelkov, pomoč kmetom pri prodaji in odjemu v javnih institucijah.«

9. Je decentralizacija države z ustanavljanjem pokrajin smiselna?

»Pokrajine se naj ustanovijo in zaživijo, saj smo videli, da je marsikatera mala občina po nastanku napredovala bistveno hitreje kot prej v sklopu velike občine. Sedaj pa je potrebno združevati sinergije na istih področjih.«

10. V katero smer naj gre energetski razvoj Slovenije?

»Izkoriščanje vodnega potenciala, vetra in varnega izkoriščanja jedrske energije. Absolutno pa za fizične osebe podpiram sončne elektrarne v povezavi s toplotnimi črpalkami kot celovita samooskrba.«

Odgovorite z DA/NE: 

1. Twitter je orodje, ki ga bom za komunikacijo z državljani uporabljal vsak dan. NE
2. Podpiram prihod Uberja v Slovenijo. DA
3. Agresijo Rusije v Ukrajini mora Evropa kaznovati s še strožjimi sankcijami. DA
4. Ukrepi proti širjenju epidemije koronavirusa so bili sorazmerni. DA
5. Podpiram posvojitve otrok istospolnih partnerjev. NE
6. Podpiram črpalne hidroelektrarne iz Drave na Pohorje. DA
7. Podpiram legalizacijo marihuane. /
8. Splav je pravica. /
9. Verska vzgoja spada v šole. /
10. Sedanja vlada je za Maribor naredila več kot pretekle vlade. DA

Urška Lipovž, Levica

1. Predstavite sebe in razloge za kandidaturo. 

»Sociologinja in nevladnica v kulturi. Za kandidaturo sem se odločila, ker vedno bolj verjamem, da si bomo morali prihodnost izboriti. Do prihodnosti, kjer bomo imeli vsi pravico do čistega zraka, stanovanja, varne zaposlitve in starosti, do javnega zdravstva in izobraževanja, do socialne vključenosti. Ne potrebujemo luksuza, temveč perspektivo.«

2. Za kaj se boste zavzemali, če boste poslanka, poslanec?

»Zavzemala se bom predvsem za dostojne življenjske, bivanjske in delovne pogoje mladih, starejših in marginaliziranih skupin. Za čimprejšnje razogljičenje in podnebno pravičnost. Za revitalizacijo kulture in umetnosti v Mariboru. Za ustanovitev stanovanjskih zadrug in drugih neprofitnih stanovanjskih organizacij.«

3. Kateri trije projekti so najbolj nujni za razvojni preboj Maribora?

»Prioritete so ureditev stanovanjske politike, boj proti prekarnemu delu in zagotavljanje varnih zaposlitev za mlade, če jih želimo obdržati v mestu. Sledijo podpora ustvarjalcem v neodvisni kulturi pri zagonu in ohranjanju njihovih projektov ter spodbujanje ekološkega kmetovanja in samooskrbe z dodatnimi razvojnimi sredstvi za male kmetije.«

4. Ali podpirate projekt sežigalnice v Mariboru?

»Ne.« 

5. Ali podpirate idejo o tunelu skozi Maribor na relaciji med Gosposvetsko in Mlinsko?

»Ne, saj s tem ne bomo rešili težave, izboljšati je potrebno drugo infrastrukturo, ki bo omogočala hitrejše gibanje po mestu in zmanjšati uporabo avtomobilov.«

6. Kako bi oživeli Letališče Edvarda Rusjana Maribor?

»Ne, predvsem se je treba osredotočiti na izgradjo infrastrukture, ki bo omogočala zmanjšano uporabo avtomobilov, za učinkovit javni potniški promet in varne kolesarske poti.«

7. Na eni strani nezadovoljstvo zdravstvenega kadra, na drugi nezadovoljstvo bolnikov in čakalne dobe. Kako bi se lotili reorganizacije zdravstva?

»Finančno in kadrovsko bomo okrepili primarno raven javnega zdravstva. Ukinili bomo dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Zdravniško službo bomo določili kot javno službo in zagotovili, da bodo zdravniki ostali v javnem sistemu. Onemogočili bomo outsourcing dejavnosti ter popoldansko in druge oblike dopolnilnega dela zdravnikov in zdravnic.«

8. Kako bi pri življenju ohranili slovenskega kmeta in spodbujali samooskrbo?

»Okrepiti je treba vlogo države in lokalnih skupnosti v prehranski verigi. Javne institucije morajo kot pomemben odkupovalec hrane prevzeti aktivnejšo vlogo, tudi z večletnim vnaprejšnjim načrtovanjem odkupov. Za nemoteno oskrbo prebivalstva z zdravo in kakovostno hrano je treba okrepiti tudi javno lastništvo v živilskopredelovalnih podjetjih.«

9. V katero smer naj gre energetski razvoj Slovenije?

»Energetski razvoj mora iti v smeri razogljičenja. To pomeni izjemne napore na vseh področjih in podrejanje ostalih družbenih ciljev podnebnim. V energetiki ga bomo primarno dosegali s povečevanjem proizvodnih moči obnovljivih virov energije (sončna, vetrna in geotermalna energija, hranilniki energije) ter zmanjševanjem porabe energije.«

Odgovorite z DA/NE: 

1. Twitter je orodje, ki ga bom za komunikacijo z državljani uporabljal vsak dan. NE
2. Podpiram prihod Uberja v Slovenijo. NE
3. Agresijo Rusije v Ukrajini mora Evropa kaznovati s še strožjimi sankcijami. NE
4. Ukrepi proti širjenju epidemije koronavirusa so bili sorazmerni. NE
5. Podpiram posvojitve otrok istospolnih partnerjev. DA
6. Podpiram črpalne hidroelektrarne iz Drave na Pohorje. DA
7. Podpiram legalizacijo marihuane. DA
8. Splav je pravica. DA
9. Verska vzgoja spada v šole. NE
10. Sedanja vlada je za Maribor naredila več kot pretekle vlade. NE

Tomas Tišler, Piratska stranka Slovenije

1. Predstavite sebe in razloge za kandidaturo. 

»Rojen Mariborčan, študiral sem v Ljubljani, podiplomski študij v Kopru. Kot Ataše za telekomunikacije sem zaposlen na slovenskem predstavništvu v Bruslju. Med slovenskim predsedovanjem Svetu Evropske unije sem vodil Delovno skupino za telekomunikacije. Kot ustanovni član Piratov se zavzemam za človeka vredno življenje, ohranjanje javnega šolstva in zdravstva ter digitalizacijo.«

2. Za kaj se boste zavzemali, če boste poslanka, poslanec?

»Dostopnost do stanovanj, ohranjanje javnega šolstva in zdravstva ter vsesplošno digitalizacijo, ki nam lahko vsem olajša življenja. Zavzemal se bom tudi za enakomeren razvoj Slovenije in se borili proti centralizaciji.«

3. Kateri trije projekti so najbolj nujni za razvojni preboj Maribora?

»Maribor potrebuje premik v razmišljanju. Končati je potrebno s stalnimi zgodovinskimi izgovori, da je Ljubljana kriva. Maribor mora vzeti prihodnost v svojo roke, znanje v mestu je! Nujna je izgradnja stanovanj, potrebno je oblikovati okolje, ki bo pozitivno za nova podjetja in izkoristit Pohorje.«

4. Ali podpirate projekt sežigalnice v Mariboru?

»Podpiram, saj jo potrebujemo, a le pod pogojem, da bo podprta z najsodobnejšo tehnologijo, ki bo onesnaževala okolje v najmanjši možni meri.«

5. Ali podpirate idejo o tunelu skozi Maribor na relaciji med Gosposvetsko in Mlinsko?

»NE, megalomanski projekti so v Sloveniji podvrženi prevelikim tveganjem korupcije. Rešitev za pretočnost prometa na levem bregu je potrebno poiskati drugače.«

6. Kako bi oživeli Letališče Edvarda Rusjana Maribor?

»Letališko stezo je potrebno podaljšati, hkrati pa privabiti letalske družbe. Slovenija je edina država v Evropski uniji, v katero Ryanair ne leti, potrebno je izkoristiti potenciale in privabiti nizkocenovne letalske družbe, ki tipično letijo na manjša letališča, kot je naše.«

7. Na eni strani nezadovoljstvo zdravstvenega kadra, na drugi nezadovoljstvo bolnikov in čakalne dobe. Kako bi se lotili reorganizacije zdravstva?

»Da so v zdravstvu rezerve pri obremenitvi zdravnikov je ugotovil v posebnem internem nadzoru ortopedov v Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana tudi nekdanji zdravstveni minister in nekdanji direktor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije Samo Fakin. Potrebno je vzpostaviti management, ki bo imel avtoriteto izvajanja svojih menedžerski nalog in podporo politike za spremembe!«

8. Kako bi pri življenju ohranili slovenskega kmeta in spodbujali samooskrbo?

V globaliziranem svetu ni več samooskrbe, nihče ni sposoben pridelovati vsega. Slovenskega kmeta ne smemo le ohranjati pri življenju ampak mu pomagati pri razvoju kmetije. Digitalizacija kmetijstva je priložnost, ki je ne smemo zamuditi.

9. Je decentralizacija države z ustanavljanjem pokrajin smiselna?

»Decentralizacija je nujna, ustanavljanje pokrajin pa, žal, edina rešitev. Pokrajine so smiselne le, v kolikor se na njih prenesejo pristojnosti in razvojna finančna sredstva. Nujno je potrebno preprečiti možnost političnih dvoživk v pokrajinah (nezdružljivost funkcij).«

10. V katero smer naj gre energetski razvoj Slovenije?

»Potrebno je izgraditi NEK 2. Slovenija mora sama, brez Hrvaške zgraditi drugi blok.«

Odgovorite z DA/NE: 

1. Twitter je orodje, ki ga bom za komunikacijo z državljani uporabljal vsak dan. NE
2. Podpiram prihod Uberja v Slovenijo. DA
3. Agresijo Rusije v Ukrajini mora Evropa kaznovati s še strožjimi sankcijami. NE
4. Ukrepi proti širjenju epidemije koronavirusa so bili sorazmerni. NE
5. Podpiram posvojitve otrok istospolnih partnerjev. DA
6. Podpiram črpalne hidroelektrarne iz Drave na Pohorje. DA
7. Podpiram legalizacijo marihuane. DA
8. Splav je pravica. DA
9. Verska vzgoja spada v šole. NE
10. Sedanja vlada je za Maribor naredila več kot pretekle vlade. NE

Breda Čepe Vizjak, Povežimo Slovenijo

1. Predstavite sebe in razloge za kandidaturo.

»Sem Breda Čepe, 68-letna upokojena novinarka, ki je več kot 40 let spremljala aktualno družbeno politično dogajanje zlasti v Mariboru, Podravju in tudi v slovenskem prostoru. Na Radiu Maribor sem v oddaji Dobro jutro in kasnejši Tribuni poslušalcem skoraj dve desetletji pomagala reševati njihove težave in skušala pri odgovornih doseči, da so se odpravljale napake, na katere so opozarjali. Na povabilo predsednika NLS Franca Kanglerja sem na zadnjih lokalnih volitvah kandidirala za mestno svetnico v Mariboru in bila izvoljena. Tudi kandidaturo za poslanko v državnem zboru v okviru liste Povežimo Slovenijo sem z veseljem sprejela. Razlogov za to je več, zapisani so v programu, predvsem pa želja, da presežemo to razdeljenost in sovražnost do drugače mislečih, ki se je pojavila v naši družbi.«

2. Za kaj se boste zavzemali, če boste poslanka, poslanec?

»Če bom izvoljena, bom po svojih močeh prispevala k temu, da bi končno dobili pokrajine in s tem decentralizirali državo.«

3. Kateri trije projekti so najbolj nujni za razvojni preboj Maribora?

»Kar zadeva razvojni preboj Maribora težko rečem, kateri trije projekti bi bili potrebni. Najprej se moramo odločiti kaj v Mariboru sploh hočemo. Po izgubi industrijske identite prisegamo na turizem  a brez drugih prodornih gospodarskih aktivnosti ne bo šlo. Odpiranje vedno novih trgovskih centrov to  zagotovo ni! Predvsem pa mora Maribor postati mesto ,ki bo v vseh pogledih prijazno do meščanov.«

4. Ali podpirate projekt sežigalnice v Mariboru?

»Projektu sežigalnice na pragu mesta nisem naklonjena.«

5. Ali podpirate idejo o tunelu skozi Maribor na relaciji med Gosposvetsko in Mlinsko?

»Tunel med Gosposvetsko in Mlinsko ulico v Mariboru ne bo rešil prometnih težav. Razmisliti bi morali o severni obvoznici.«

6. Kako bi oživeli Letališče Edvarda Rusjana Maribor?

»Recept za oživitev mariborskega letališča je znan, dobre čarterske linije in pridobitev rednih povezav, pri tem ne gre zanemariti tudi tovornega prometa.«

7. Na eni strani nezadovoljstvo zdravstvenega kadra, na drugi nezadovoljstvo bolnikov in čakalne dobe. Kako bi se lotili reorganizacije zdravstva?

»Pri reorganizaciji zdravstva se zavzemam za javno zdravstvo, takšno, v katero se bodo vključevali ob koncesionarjih tudi zasebniki. Pacienti bodo lahko šli tja, kjer bodo prišli prej na vrsto. Pacientom pa mora sledil tudi denar zdravstvene zavarovalnice. Urediti bo potrebno tudi plače v zdravstvu, in sicer spremeniti sistem plač v javnem sektorju.«

8. Kako bi pri življenju ohranili slovenskega kmeta in spodbujali samooskrbo?

/

9. Je decentralizacija države z ustanavljanjem pokrajin smiselna?

/

10. V katero smer naj gre energetski razvoj Slovenije?

»Vsekakor bomo morali energetski razvoj Slovenije usmeriti na obnovljive vire energije, a menim, da brez čvrste hrbtenice energetskega sistema ne bo šlo, zato se je potrebno lotiti gradnje drugega bloka JE Krško«.

Odgovorite z DA/NE: 

1. Twitter je orodje, ki ga bom za komunikacijo z državljani uporabljal vsak dan. DA
2. Podpiram prihod Uberja v Slovenijo. DA
3. Agresijo Rusije v Ukrajini mora Evropa kaznovati s še strožjimi sankcijami. DA
4. Ukrepi proti širjenju epidemije koronavirusa so bili sorazmerni. DA
5. Podpiram posvojitve otrok istospolnih partnerjev. NE
6. Podpiram črpalne hidroelektrarne iz Drave na Pohorje. NE
7. Podpiram legalizacijo marihuane. DA
8. Splav je pravica. DA
9. Verska vzgoja spada v šole. DA
10. Sedanja vlada je za Maribor naredila več kot pretekle vlade. DA

Gregor Kunej, Lista Marjana Šarca - LMŠ

1. Predstavite sebe in razloge za kandidaturo. 

»Sem natančna, organizirana in zanesljiva oseba. Zaposlen sem v lokalnem podjetju, kjer skrbim za kontrolo kakovosti izdelkov in vhodnih surovin. Za kandidaturo sem se odločil, ker so delovna mesta, pošteno plačilo, socialna varnost ter ničelna toleranca do korupcije želje vsakega, tudi moje. Skupaj lahko dosežemo, da te želje postanejo realnost.«

2. Za kaj se boste zavzemali, če boste poslanka, poslanec?

»Sem velik podpornik ohranjanja čiste narave, zato se bom zavzemal za zdravo življenjsko okolje vseh prebivalcev Slovenije. Ob tem me posebno zanimata področji prehranske samooskrbe in lokalno pridelane hrane, ki ju moramo krepiti. Kot strastni trial tekač pa se bom aktivno zavzemal tudi za razvoj športa in promocijo zdravega načina življenja.«

3. Kateri trije projekti so najbolj nujni za razvojni preboj Maribora?

»Preusmeritev prometa z najbolj prometnih ulic in cest, razvoj letnega in zimskega turizma na Pohorju, nadaljnji razvoj športno-rekreativne infrastrukture.«

4. Ali podpirate projekt sežigalnice v Mariboru?

»Gradnja sežigalnice se mi v osnovi zdi smiselna, a nujni predpogoj za gradnjo mora biti, da poteka v skladu z najvišjimi okoljskimi in tehnološkimi standardi.«

5. Ali podpirate idejo o tunelu skozi Maribor na relaciji med Gosposvetsko in Mlinsko?

»Podpiram rešitve, ki so realno izvedljive in prinašajo boljšo ureditev prometne situacije v mestu. V sodelovanju z vsemi deležniki je potrebno sprejeti dogovor o boljši in smotrnejši rešitvi - tunel ali severna obvoznica. Vsekakor pa mora biti izbran projekt realiziran v najkrajšem možnem času.«

6. Kako bi oživeli Letališče Edvarda Rusjana Maribor?

»Letališče v Mariboru se mora po mojem mnenju razvijati predvsem v smeri logističnega centra, saj se nahaja na dobri strateški točki z odlično cestno in železniško povezavo.«

7. Na eni strani nezadovoljstvo zdravstvenega kadra, na drugi nezadovoljstvo bolnikov in čakalne dobe. Kako bi se lotili reorganizacije zdravstva?

»Slovenija ima dober javni zdravstveni sistem, ki pa ga je potrebno optimalneje organizirati, zagotoviti večjo dostopnost storitev v popoldanskem času ter digitalizirati in finančno okrepiti. Eden od prvih nujnih korakov je ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja ter poraba teh sredstev za odpravo čakalnih dob.«

8. Kako bi pri življenju ohranili slovenskega kmeta in spodbujali samooskrbo?

»Z zaščito kmetijskih zemljišč in infrastrukture, spodbujanjem prehoda na sonaravno in ekološko pridelavo hrane, usmerjenostjo k tehnološkemu napredku kmetijstva, z razvojem zelenega turizma na kmetijah, ohranjanjem avtohtonih sort sadja in vrtnin, čebelarstvom ter z etičnim ravnanjem z živalmi. Ključna je prenova t. i. politike 'od vil do vilic'.«

9. Je decentralizacija države z ustanavljanjem pokrajin smiselna?

»V LMŠ zagovarjamo decentralizacijo Slovenije, okrepljen regionalni razvoj in medobčinsko sodelovanje ter odločno stojimo za tem, da je potrebno ustanoviti regije, nanje prenesti določene pristojnosti države, vključno s selitvijo dela sedežev državnih organov ter jim zagotoviti lastne finančne vire.«

10. V katero smer naj gre energetski razvoj Slovenije?

»Obnovljivi viri energije in raznolika zelena energetska samooskrba so premalo izkoriščeni potenciali, ki jih Slovenija premore. Zavzemali se bomo za optimalen izkoristek tako vetra in sonca kot izgradnjo HE na srednji Savi ter izgradnjo drugega bloka NEK. Pomemben delež v prihodnosti mora predstavljati tudi geotermalna energija.«

Odgovorite z DA/NE: 

1. Twitter je orodje, ki ga bom za komunikacijo z državljani uporabljal vsak dan. NE
2. Podpiram prihod Uberja v Slovenijo. NE
3. Agresijo Rusije v Ukrajini mora Evropa kaznovati s še strožjimi sankcijami. DA
4. Ukrepi proti širjenju epidemije koronavirusa so bili sorazmerni. NE
5. Podpiram posvojitve otrok istospolnih partnerjev. DA
6. Podpiram črpalne hidroelektrarne iz Drave na Pohorje. Naj pove stroka
7. Podpiram legalizacijo marihuane. DA
8. Splav je pravica. DA
9. Verska vzgoja spada v šole. NE
10. Sedanja vlada je za Maribor naredila več kot pretekle vlade. NE

Zoran Jerković, Državljansko gibanje Resni.ca

1. Predstavite sebe in razloge za kandidaturo. 

»Sem Zoran Jerković, po izobrazbi filozof, drugače trener borilnih veščin. Za kandidaturo sem se odločil že pred kakšnim letom, ko sem se pridružil stranki Resni.ca, saj nisem več mogel samo tiho gledati, kako si poslanci v parlamentu podrejajo državo, maltretirajo prebivalce, ignorirajo ustavo, vladajo z odloki in nas nepremišljeno zadolžujejo.«

2. Za kaj se boste zavzemali, če boste poslanka, poslanec?

»Za popoln preklic korona ukrepov in sodni pregon odgovornih v tem času, reorganizacijo šolskega sistema, davčno reformo v smeri nižanja davkov, prenehanje izvažanja surovin in odkupovanja polizdelkov iz tujine, ustvarjanje lastnih predelovalnih obratov in ustvarjanje novih delovnih mest. Izstop iz zveze NATO. Za trajnostno kmetijstvo in samooskrbo.«

3. Kateri trije projekti so najbolj nujni za razvojni preboj Maribora?

»Izgradnja mariborske obvoznice, spodbujanje turizma, parkirišča izven mesta z rednimi linijami v mesto za zmanjševanje količine prometa.«

4. Ali podpirate projekt sežigalnice v Mariboru?

»Da. Korak naproti večji energetski neodvisnosti je pravi korak. Hkrati bi sežigalnica razbremenila komunalna podjetja in posledično bi se (lahko) zmanjšale cene odvoza in predelave odpadkov.«

5. Ali podpirate idejo o tunelu skozi Maribor na relaciji med Gosposvetsko in Mlinsko?

»Ne. Tunel bi nas stal ogromno denarja in izvajal bi se dolgo časa, ne bo pa na dolgi rok sam pokril stroškov izvedbe, niti bo prinesel mestu kakšno nezanemarljivo dodano vrednost.«

6. Kako bi oživeli Letališče Edvarda Rusjana Maribor?

»Nesmiselno je pričakovati, da bomo v prihodnosti tukaj imeli gost zračni promet. Namesto tega bi lahko letališče uporabili za športne dejavnosti (športno in rekreativno letenje, športno skakanje s padalom, panoramski poleti, letenje z droni), za namene izobraževanja in usposabljanja pilotov in kontrolorjev, za nujno medicinsko helikoptersko pomoč.«

7. Na eni strani nezadovoljstvo zdravstvenega kadra, na drugi nezadovoljstvo bolnikov in čakalne dobe. Kako bi se lotili reorganizacije zdravstva?

»Odpraviti je potrebno dopolnilno zdravstveno zavarovanje in zavarovalnice popolnoma odstraniti iz zdravstvenega sistema. To so institucije, ki so profitno usmerjene in ne smemo dovoliti, da je profit prioriteta pred zdravjem ljudi.«

8. Kako bi pri življenju ohranili slovenskega kmeta in spodbujali samooskrbo?

»Nacionalna semenska banka, sistem ohranitvenega kmetijstva, javne zavode vezati na naročila pri slovenskih kmetih, sistem zadruge za redistribucijo pridelkov in posledično višje odkupne cene za kmete. Izgradnja centralnih skladišč za žitarice.«

9. Je decentralizacija države z ustanavljanjem pokrajin smiselna?

»Je. Centralna vlada ne more skrbeti za vsako potrebo manjše regije/skupnosti, saj se mora ukvarjati z velikimi projekti in makro menedžmentom države. Mikro menedžment države naj opravljajo manjše upravne enote. Dodatno je potrebno skrčiti državno upravo, saj je neučinkovita, ima preveč zaposlenih in odžira nezanemarljiv delež državnega proračuna.«

10. V katero smer naj gre energetski razvoj Slovenije?

»Razvoj sistema za shranjevanje viškov energije, lokalne energetske samooskrbe, posodobitev energetskega omrežja za povečanje kapacitet.«

Odgovorite z DA/NE: 

1. Twitter je orodje, ki ga bom za komunikacijo z državljani uporabljal vsak dan. NE
2. Podpiram prihod Uberja v Slovenijo. NE
3. Agresijo Rusije v Ukrajini mora Evropa kaznovati s še strožjimi sankcijami. NE
4. Ukrepi proti širjenju epidemije koronavirusa so bili sorazmerni. NE
5. Podpiram posvojitve otrok istospolnih partnerjev. DA
6. Podpiram črpalne hidroelektrarne iz Drave na Pohorje. NE
7. Podpiram legalizacijo marihuane. DA
8. Splav je pravica. DA
9. Verska vzgoja spada v šole. NE
10. Sedanja vlada je za Maribor naredila več kot pretekle vlade. NE

Rok Bukovšek, Slovenska nacionalna stranka - SNS

1. Predstavite sebe in razloge za kandidaturo.

»Rok Bukovšek dela kot detektiv in sodni izročevalec. Pri svojem delu je tako spoznal vse obraze državljanov, pa tudi njihove stiske. Je diplomiran ekonomist, občinski svetnik in je prepričan, da se na področju gospodarstva lahko naredi še več, zato tudi kandidira.«

2. Za kaj se boste zavzemali, če boste poslanka, poslanec?

»Zavzemal se bom za bogato in ekonomsko močno Slovenijo.«

3. Kateri trije projekti so najbolj nujni za razvojni preboj Maribora?

»Kar nekaj projektov je, ki bi bili nujni, zato preferirat na samo tri ne bi bilo smiselno.«

4. Ali podpirate projekt sežigalnice v Mariboru?

»Da.«

5. Ali podpirate idejo o tunelu skozi Maribor na relaciji med Gosposvetsko in Mlinsko?

»Da.«

6. Kako bi oživeli Letališče Edvarda Rusjana Maribor?

»Najprej bi uredil lastništvo, pregledal obstoječe stanje in potem zarisal smernice.«

7. Na eni strani nezadovoljstvo zdravstvenega kadra, na drugi nezadovoljstvo bolnikov in čakalne dobe. Kako bi se lotili reorganizacije zdravstva?  

»Reorganizacija bo terjala veliko potrpljenja in časa, saj se v zadnjih letih ni na tem področju delalo nič, posledice pa vidne. Zato je težko na kratko zapisati kaj vse bi reorganiziral – ker edini pameten odgovor na to je vse.«

8. Kako bi pri življenju ohranili slovenskega kmeta in spodbujali samooskrbo?

»Ljudje se še premalo zavedajo pomembnosti samooskrbe in so prepričani, da jih vodilni samo nekaj strašijo, kmetje pa želijo le subvencije. Najprej moramo miselnost ljudi spremeniti, da bomo lahko delali ukrepe.«

9. Je decentralizacija države z ustanavljanjem pokrajin smiselna?

»Da.«

10. V katero smer naj gre energetski razvoj Slovenije?

»Najprej je treba zgraditi NEK 2, potem pa korak za korakom dalje v smeri energetskega razvoja Slovenije.«

Odgovorite z DA/NE:

1. Twitter je orodje, ki ga bom za komunikacijo z državljani uporabljal vsak dan. NE
2. Podpiram prihod Uberja v Slovenijo. NE
3. Agresijo Rusije v Ukrajini mora Evropa kaznovati s še strožjimi sankcijami. NE
4. Ukrepi proti širjenju epidemije koronavirusa so bili sorazmerni. DA
5. Podpiram posvojitve otrok istospolnih partnerjev. NE
6. Podpiram črpalne hidroelektrarne iz Drave na Pohorje. NE
7. Podpiram legalizacijo marihuane. DA
8. Splav je pravica. DA
9. Verska vzgoja spada v šole. NE
10. Sedanja vlada je za Maribor naredila več kot pretekle vlade. NE

Martina Rauter, Socialni demokrati - SD

1. Predstavite sebe in razloge za kandidaturo. 

»Sem doktorica socioloških znanosti in tudi v praksi živim teorijo, da je za kakovost posameznikovega življenja zelo pomembno uspešno obvladovanje ravnotežja delo, družina in prosti čas. Po 19 letih dela v različnih organizacijah sem se leta 2017 odločila za samostojno podjetniško pot. Izvajam številne zanimive projekte s področja turizma, športa, mladih, družbene in osebne odgovornosti. Verjamem, da lahko s svojimi izkušnjami, in znanjem prispevam pomemben del k prijazni, kakovostni in sprejemajoči prihodnosti za vse.«

2. Za kaj se boste zavzemali, če boste poslanka, poslanec?

»V slovensko politiko želim s svojim delom in zgledom vrniti spoštovanje in osebno odgovornost. Dodajam svoj glas za decentralizacijo in bolj uravnotežen razvoj celotne države, vlaganje v trajnostno gospodarstvo in samooskrbo ter posluh za lokalno samoupravo. Preko državne ravni želim realizirati zastavljeno strategijo Partnerstva za Pohorje.«

3. Kateri trije projekti so najbolj nujni za razvojni preboj Maribora?

»Prenos najmanj dveh ministrstev v Maribor, ureditev letališča za sodoben potniški promet, ureditev podfinanciranja Mestne občine Maribor / bolj pravično financiranje Mestne občine Maribor.« 

4. Ali podpirate projekt sežigalnice v Mariboru?

»Da. V kolikor tega ne naredimo sedaj, bomo plačevali bistveno višje cene odvoza odpadkov. Vendar potrebujemo najbolj kakovostno sežigalnico na najvišjem tehnološkem in družbeno odgovornem nivoju.«

5. Ali podpirate idejo o tunelu skozi Maribor na relaciji med Gosposvetsko in Mlinsko?

»Tunel bi znal biti zanimiva rešitev, vendar je vprašanje, kaj vse bomo pod zemljo našli, koliko bo to stalo in za koliko bo to zamakanilo izgradnjo tunela. Prednost bi dala drugim prometnim rešitvam.«

6. Kako bi oživeli Letališče Edvarda Rusjana Maribor?

»K pogovorom o oživitvi Letališča je potrebno povabiti vse župane iz regije, predvsem pa Maribor, Hoče – Slivnico in Miklavž. Najprej je potrebno v skladu z veljavnimi standardi letališče posodobiti z evropskimi in državnimi sredstvi ter ga pripraviti za sodoben potniško letališki center.«

7. Na eni strani nezadovoljstvo zdravstvenega kadra, na drugi nezadovoljstvo bolnikov in čakalne dobe. Kako bi se lotili reorganizacije zdravstva?

»Reorganizacija zdravstva je predvidena v razvojnem programu stranke SD do leta 2030. Zagotavljati je potrebno kakovostno javno zdravstvo in izvesti projekt v 30 dneh do specialista. Zdravniki si zaslužijo visoko plačilo za svoje delo, vendar je poleg tega dejavnika v slovenskem zdravstvu vso pozornost potrebno nameniti tudi odnosom znotraj zdravstvenih institucij in kakovosti celotnega zdravstvenega procesa.«

8. Kako bi pri življenju ohranili slovenskega kmeta in spodbujali samooskrbo?

»Kdor od naših družinskih članov utegne, vsako soboto nakupuje na Pohorski tržnici v Hočah. V prvi vrsti je potrebno dvigniti zavest o prednostih lokalno pridelane hrane in olajšati ter subvencionirati poti do kupcev. Samooskrbo je nujno pozicionirati kot eno izmed ključnih prednosti za kakovostno življenje sodobnega človeka.«

9. Je decentralizacija države z ustanavljanjem pokrajin smiselna?

»Potrebujemo soglasje o regionalnem razvoju in vlaganja ne samo v pametna mesta, temveč v pametne regije. Tudi finančno je potrebno spodbujati povezovanje občin, dokler se s konsenzom ne uredi vprašanje regijskega razvoja.«

10. V katero smer naj gre energetski razvoj Slovenije?

»Spodbuditi je potrebno razvoj električne samooskrbe prebivalstva, skupnosti, gospodarskega in javnega sektorja. Urediti je potrebno pogoje za trajnostno izkoriščanje geotermalne energije. Ponovno je potrebno odpreti vprašanje veternih elektrarn in dokončati spodnjesavsko verigo hidroelektrarn.«

Odgovorite z DA/NE: 

1. Twitter je orodje, ki ga bom za komunikacijo z državljani uporabljal vsak dan. NE
2. Podpiram prihod Uberja v Slovenijo. NE
3. Agresijo Rusije v Ukrajini mora Evropa kaznovati s še strožjimi sankcijami. NE
4. Ukrepi proti širjenju epidemije koronavirusa so bili sorazmerni. NE
5. Podpiram posvojitve otrok istospolnih partnerjev. DA
6. Podpiram črpalne hidroelektrarne iz Drave na Pohorje. DA
7. Podpiram legalizacijo marihuane. NE
8. Splav je pravica. DA
9. Verska vzgoja spada v šole. NE
10. Sedanja vlada je za Maribor naredila več kot pretekle vlade. NE

Na poslana vprašanja niso odgovorili naslednji kandidati za poslance v volilnem okraju Maribor 2:

Žan Štuber (Lista Borisa Popoviča - Digitalizirajmo Slovenijo), Dunja Matijašec Hödl (Nestrankarska ljudska lista gibanja Zdrava družba), Simon Žlahtič (Vesna - zelena stranka), Luka Simonič (SDS),  Bojan Papež (Za ljudstvo Slovenije), Monika Žunkovič (Gibanje Zedinjena Slovenija), Helena Kveder (Domovinska liga), Vesna Nemec Gajzer (SAB), Aleš Meglič (Naša dežela), Silvester Lipošek (Naša prihodnost in Dobra država), Zdenka Gajzer (DeSUS).

Komentarji (6)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.
DragoDPD (nepreverjen)

Raje zažgem lastno nepremičnino, kot pa volim fašiste.

Mestjanar (nepreverjen)

Ko misliš, da nižje ne gre, se ob predstavitvi poslanskih kandidatov strank v MB volilnih okrajih prepričaš, da pač gre. Do takšne kadrovske degradacije je privedla negativna selekcija le teh. To je bilo tako očitno zaznati že pri etabliranih levih parl. strankah, ko so v prestolnici norosti (LJ), v poslednji boj privlekli na plano že mumificirane modelke in modele. Iz odgovorov na zastavljena vprašanja teh naših junakinj in junakov, pa ugotavljam, da je večina 'kruhoborcev'. S.p. - jčki, pa mladi, ki so končali ali pa tudi to ne, kak študij, ki jih postavi na Sizifovo pot iskalca zaposlitve nezaposljivih kadrov, pa penzion - 'naftalinci' itd. Ja, SLO je majhna in sedaj smo očitno prišli do konca, ko ni več kaj izbrati. Za parlament bi bila dovolj 33 - terica in roka, ostalo parazitsko navlako v JU 'skenslat' za 66, v JS pa za 50 %. Potrebno je narediti boleči REZ, sicer se nič ne bo spremenilo in vedno večja karavana bo šla dalje, katere neprestano povečevanje spremljamo že 31 let.

Surfeiter (nepreverjen)

Tito! Pa, jebo te, zbudi se že enkrat, postavi te šalabajzarje na mesto, ki jim gre ... !

pohorskisvizec

Ne bo se zbudil, so ga že črvi zbrcali!

In reply to by Surfeiter (nepreverjen)

Surfeiter (nepreverjen)

Bo, svizni, bo ... se že prebuja ... mar ne slišiš ropota, ki ga ob tem povzroča?

In reply to by pohorskisvizec

pohorskisvizec

A ti si njegova reinkarnacija?

In reply to by Surfeiter (nepreverjen)

Starejše novice