Na seznam pomembnih naložb, pri katerih bo država odpravila ovire za njihovo izvedbo, naj bi bila tudi dolgo pričakovana NUK II v Ljubljani. Kateri mariborski projekti so bodo znašli na spisku?

Z interventnim zakonom za zagon gospodarstva po epidemiji covid-19 namerava vlada hitreje izpeljati pomembne investicije, s čimer naj bi omilili negativne posledice epidemije na gospodarstvo. Predviden finančni obseg izvedbe pomembnih investicij, ki bodo imele prednostno obravnavo pri pristojnih organih, je v višini 500 milijonov evrov.

Vrednost pomembne investicije mora biti po predlogu zakona nad pet milijonov evrov. 

Na podlagi tega zakona bo vlada, na medresorsko usklajen predlog ministra za okolje in prostor, določila seznam pomembnih investicij in seznam objavila na spletni strani ministrstva za okolje in prostor. 

Kateri mariborski projekti bi se lahko znašli na spisku?

Za mnenje o pomembnih investicijah za zagon gospodarstva po epidemiji covid-19, ki bi se morale znajti na seznamu, smo se že v sredo obrnili na mariborske in ptujske poslance in jih povprašali, kateri mariborski ali ptujski projekti bi se po njihovem mnenju morali znajti na seznamu pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji. 

S strani mariborskih poslancev smo prejeli le odgovore poslanke Lidije Divjak Mirnik in poslanca Franca Trčka, kasneje pa še poslanca Andreja Rajha, s strani ptujskih poslancev pa je na vprašanje odgovoril le poslanec Boštjan Koražija.

Lidija Divjak Mirnik, LMŠ

»Zagotovo so potrebna nadaljnja vlaganja v infrastrukturne projekte, ki so bili načrtovani v času vlade Marjana Šarca. To pomeni vlaganja v energetsko sanacijo stavb, v prometno, socialno, zdravstveno in bolnišnično infrastrukturo. Če izpostavim Maribor, potem je to energetska sanacija mariborskih osnovnih šol, preselitev pljučnega oddelka v Univerzitetni klinični center Maribor in ostale investicije za nakup medicinske opreme. Na področju prometne infrastrukture pomeni tudi nadaljnjo izgradnjo prometnic - južna mariborska obvoznica. In vse investicije v okviru mehanizma celostnih teritorialnih naložb - promenada Lent, brv čez Dravo, mariborska knjižnica in tako dalje, ki jih izvaja Mestna občina Maribor. Na seznamu mora biti tudi mariborsko letališče.«

Franc Trček, prej Levica, zdaj SD

»Tisti, ki imajo preživetveno prihodnost in bodo ustvarjali delovna mesta z dostojnimi mezdami. Več z glavo in manj le z rokami delati, kot je rekel eden od nagrajenih gospodarstvenikov iz Lendave.«

Boštjan Koražija, Levica

»Podprl bom projekte oziroma investicije, gradbene in tako dalje, ki bodo v prid človeka in njegovega zdravja ter v prid naravi in živalim. Tako na državni kot tudi na lokalni ravni.«

Andrej Rajh, SAB

»V Mariboru in okolici se prav na podlagi odločnosti in izkušenosti nekdanje infrastrukturne ministrice Alenke Bratušek izvajajo številni infrastrukturni projekti: obnova železniške proge med Šentiljem – Mariborom – Pragerskim, obnova železniške postaje, pravkar se je začela gradnja obvoznice v Limbušu, v promet je bil spuščen podvoz pri Univerzitetnem kliničnem centru Maribor, načrtuje se podvoz Ledina in nadaljevanje zahodne oziroma južne obvoznice, prav tako so v gradnji številne kolesarske poti. Vsi ti projekti dokazujejo, kako dobre temelje je postavilo prejšnje vodstvo ministrstva in kako uspešno je delalo.«

Izvajanje investicij na prvi prioritetni listi do konca leta 2020

»Namen in cilj predloga zakona je zagotoviti učinkovit zagon investicijskega cikla države, občin in zasebnega sektorja ob koncu epidemije covid-19 in preprečiti hujšo gospodarsko škodo na način, da se pospeši aktivnost gradbenega sektorja in pridruženih storitvenih dejavnosti - trgovina, prevozništvo in tako dalje,« pojasnjuje vlada, ki upa, da se bo z zagonom investicij povečala gospodarska rast v vseh sektorjih države

Kriteriji za določitev pomembnih investicij so, da investicije izvajajo cilje nacionalnih strateških politik in programov na področjih prometa, energetike, gospodarske razvojne infrastrukture, okolja, kmetijstva, stanovanjske gradnje, zdravstva, domske oskrbe, izgradnje varovanih stanovanj, vzgoje, izobraževanja, športa in znanost, obrambe, javne uprave, kulture, notranjih in zunanjih zadev ter pravosodja.

Pomembne investicije morajo izvajati cilje strateških politik in programov Evropske kohezijske politike 2014-2020 in 2021-2027 in ostalih finančnih mehanizmov Evropske unije 2021-2027 na področjih energetike, prometa in gospodarske razvojne infrastrukture, okolja, kmetijstva, stanovanjske gradnje, zdravstva, domske oskrbe, izgradnje varovanih stanovanj, vzgoje, izobraževanja, športa in znanosti, obrambe, javne uprave, kulture, notranjih in zunanjih zadev ter pravosodja. 

Stopnja pripravljenosti investicij za izvedbo pa mora biti takšna, da je mogoče pričeti z izvajanjem investicij prve prioritetne liste do konca leta 2020 in druge prioritetne liste do konca leta 2021

Investicije prve prioritetne liste morajo izkazovati zagotovitev finančnih sredstev za izvedbo investicij do konca leta 2020 in druge prioritetne liste do konca leta 2021, investicije tretje prioritetne liste pa morajo biti umeščene v strateške dokumente posameznih ministrstev, zahtevajo pripravo državnega prostorskega načrta in načrtovana predračunska vrednost je minimalno 25 milijonov evrov. 

Koordinacijska skupina odgovorna za pospešeno in koordinirano izvedbo teh pomembnih investicij

»Cilji predloga zakona so v čim prejšnjem zagonu investicijskega cikla države, koordinirana in pospešena izvedba pomembnih investicij ter skrajšanje rokov in prednostna obravnava v primeru upravnih sporov zoper upravne akte povezane z izvedbo pomembnih investicij,« dodajajo na vladi in ocenjujejo, da bi se investicijski cikel lahko močno okrepil.

Predlog zakona ureja ustanovitev koordinacijske skupine, ki bo odgovorna za pospešeno in koordinirano izvedbo pomembnih investicij: »Koordinacijska skupina ne bo vodila posameznih postopkov odločanja ali podajanja mnenj, saj so zato pristojni upravni organi, temveč skuša usklajevati sočasnost izvajanja postopkov, ob zavedanju, da pogosto v posameznih postopkih nastopijo podobne težave.« 

S spleta

Komentarji (3)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.
Čuj (nepreverjen)

Boštjan Koražija ali se zavedaš kaj si izjavil ? »Podprl bom projekte oziroma investicije, gradbene in tako dalje, ki bodo v prid človeka in njegovega zdravja ter v prid naravi in živalim. Tako na državni kot tudi na lokalni ravni.«.. Pa saj nisi na kongresu KPJ !

Proti subvenci… (nepreverjen)

- so korupcija
- pranje ilegalnega denarja
- nepotrebno zadolzevanje
- zloupotreba javnih sredstev

In reply to by Čuj (nepreverjen)

LudiRudi (nepreverjen)

Kaj pa Strelišča cesta ?To ni cesta ,ne gradbišče ! Sedaj je namenjena motokrosistom .

Starejše novice