Znotraj davčnih prihodkov je na Mestni občini Maribor občutiti velik negativni učinek koronavirusa na turistično takso, opaža županstvo.

Mestni svetniki imajo danes na mizi rebalans letošnjega občinskega proračuna, mestne finance znižujejo s 154 milijonov na 148 milijonov evrov. 

Mateja Cekič, vodja Urada za finance in proračun Mestne občine Maribor, opozarja, da so prvi rebalans mestni svetniki potrdili 20. februarja 2020 v višini 154,1 milijona: »Z zdajšnjim rebalansom pa proračun znižujemo za šest milijonov, torej na 148,1 milijona. Gre za učinke epidemije covid na nižje prejemke v proračunu in potem po drugi strani uskladitev odhodkov tudi zamik določenih investicij zaradi učinkov covida.«

»Davčne prihodke povečujemo za približno tri odstotke, kar je dobre tri milijone. Povečujemo jih lahko, saj se je v vmesnem času povišala povprečnina iz 589,11 na skoraj 624 evrov,« je pojasnila Cekičeva.

Po besedah Cekičeve pa je znotraj davčnih prihodkov občutiti velik negativni učinek koronavirusa tudi na turistično takso: »V zdajšnjem rebalansu imamo planirano za okoli 800 tisoč evrov prihodka z naslova turistične takse in ga z novim rebalansom znižujemo na 350 tisoč evrov. V letošnjem letu so pričakovanja pri turistični taksi kar 450 tisoč evrov nižja.«

»Nedavčne prihodke znižujemo za 15 odstotkov, znotraj tega znižujemo pričakovana vplačila dobičkov v proračun ter najemnine za gostinske vrtove, najemnine za poslovne prostore, parkirnine in globe. Tu gre v povprečju za devet odstotkov nižja pričakovanja,« je še pojasnila vodja urada za finance in proračun mariborske občine.

»Kapitalske prihodke znižujemo za 16 odstotkov. Tukaj gre za prihodke za prihodke prodaje zemljišč in poslovnih prostorov. Glede na situacijo pričakujemo, da bodo ti prihodki nižji,« dodaja in opozarja: »Znižujemo pa tudi transferne prihodke za približno štiri milijone. Gre namreč za uskladitev časovnice investicij, ki se financirajo z državnimi sredstvi, kar se prenaša v leto 2021.«

»Če pogledamo učinke koronavirusa na proračun, je direktnih učinkov za slab milijon, posrednih učinkov na prihodke iz naslova vplačil dobičkov ter prodaje premoženja pa je za skoraj pet milijonov,« je jasna Cekičeva.

»Najbolj se pa znižujejo odhodki na komunali, in sicer za 5,3 milijone, gre predvsem za projekt aglomeracije, ki se zaradi določenih postopkov na ministrstvu prenaša v leto 2021,« dodaja Cekičeva in nadaljuje, da se znižujejo odhodki tudi na področju javnega prevoza: »Tudi, če bomo letos začeli javno naročilo avtobusov, bo javni učinek šele v letu 2021. Odhodke, ki se nanašajo na zimsko službo, pa smo prilagodili dejanski realizaciji, zaradi ugodne zime so ti nižji. Sama sprememba odloka proračuna pa se nanaša tudi na soglasje k dajanju zadolževanja podjetju Nigrad, gre za finančni lizing.«

»Zaključni račun kaže, kaj smo v letu 2019 realizirali. Proračun za leto 2019 je bil sprejet aprila in sicer v višini 139,7 milijona, v oktobru se je z rebalansom vrednost proračuna znižala na 137,7 milijona. Realizacija na strani prejemkov je 111,6 milijonov, na strani izdatkov pa 109,6 milijonov,« še dodaja Cekičeva.

Zadolženost občine je ob koncu leta 2019 znašala 47 milijonov. »Gre za kredite pri bankah v državi in dana poroštva. Če gledamo samo na kredite pri bankah, pa je stanje zadolženosti 42 milijonov in tako stanje zadolženosti ostaja tudi konec letošnjega leta,« je še pojasnila vodja urada za finance in proračun.

Povečanje osnovnega kapitala Marproma zaradi gospodarske ustreznosti

Gre za dokapitalizacijo z avtobusi, ki po obdobju petih let ne bodo več v lasti Mestne občine Maribor, razlaga županstvo. Zaradi nižje amortizacije s tem občina razbremenjuje javno podjetje Marprom.

»Situacija v Marpromu je dokaj zahtevna. Podjetje je potrebno kapitalsko dokapitalizirati, bile so tudi določene želje po še dodatnejši dokapitalizaciji. Za te rešitve se zaenkrat še nismo odločili, ampak bomo zadevo sproti spremljali,« je pojasnil podžupan Maribora Samo Peter Medved.

S spleta

Komentarji (3)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.
privatni s.p. … (nepreverjen)

kura s.p. pornokura ze od 70 €

ha (nepreverjen)

ha?

In reply to by privatni s.p. … (nepreverjen)

Fafantje za spricar (nepreverjen)

si 4pig com

In reply to by ha (nepreverjen)

Starejše novice