Računsko sodišče zadovoljno s popravljalnimi ukrepi mariborske občine glede poslovanja v 2014, potem ko je lani izreklo negativno mnenje glede pravilnosti poslovanja.

Potem ko je računsko sodišče Mestni občini Maribor lani izreklo negativno mnenje glede pravilnosti poslovanja v letu 2014, je občina v predpisanem roku predložila odzivno poročilo s predstavljenimi popravljalnimi ukrepi. S temi, je zdaj računsko sodišče zadovoljno.

"Menimo, da smo pridobili zadostne in ustrezne podlage in dokaze, da lahko podamo oceno o zadovoljivosti izkazanih ukrepov. Ocenjujemo, da so izkazani popravljalni ukrepi, ki jih je sprejela Mestna občina Maribor za odpravo nepravilnosti, zadovoljivi," je zapisano v porevizijskem poročilu računskega sodišča.

Sporne nove zaposlitve, javna naročila

Lanskega avgusta je računsko sodišče izdalo revizijsko poročilo, v katerem so revizorji izrekli občini negativno mnenje o pravilnosti poslovanja v delih, ki se nanašajo na pripravo in izvrševanje proračuna, nove zaposlitve in izplačevanje delovne uspešnosti, investicijske odhodke ter zadolževanje. Veliko prahu so dvignile nepravilnosti pri javnem naročanju. Večino ugotovljenih nepravilnosti je občina odpravila z natančnejšo opredelitvijo postopkov na posameznem področju, s čimer je tudi določila odgovornost za njihovo izvedbo.

Občina bolj pazljiva pri javnih naročilih

Občina je v odzivnem poročilu predstavila diagram poslovnega procesa javnega naročanja, župan pa je septembra lani tudi izdal navodilo, ki podrobno določa postopke ter obvezna ravnanja notranjih organizacijskih enot v mestni upravi pri oddaji javnih naročil ter določa pravila pri izvajanju postopkov javnih naročil. "Izkazani popravljalni ukrep ocenjujemo kot zadovoljiv," so zapisali na sodišču.

Sporno zadolževanje in dolg Nigradu

Zadolževanje je bilo sporno, ker občina v letu 2014 ni izdala soglasij za likvidnostno zadolžitev javnih podjetij v skupnem znesku 2,2 milijona evrov. Tudi tu je zadovoljila računsko sodišče s pripravo diagrama poslovnega procesa izdajanja soglasij k zadolževanju in izdajanju poroštev. Občina pa v letu 2014 tudi ni pravočasno poravnala nekaj manj kot pol milijona evrov svojih obveznosti do Nigrada. Občina je Nigradu z dopisom posredovala v uskladitev stanje terjatev in obveznosti, kar računsko sodišče zaenkrat ocenjuje kot zadovoljiv ukrep.

Sporno najemanje zunanjih strokovnjakov za opravljanje nalog občinske uprave in preveč razširjeno izplačevanje delovne uspešnosti pa bo občina rešila z novo sistemizacijo delovnih mest, ki se že pripravlja.

S spleta

Komentarji (0)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.

Priimek aktualnega predsednika države?

Starejše novice