Preverili smo, kako aktivni so v Državnem zboru mariborski poslanci. Se je po enem letu kaj spremenilo?

Slabo leto nazaj je inštitut Danes je nov dan zagnal spletno orodje Parlameter, ki z analizo glasovanj in transkriptov lajša spremljanje dogajanja v Državnem zboru. Takrat smo na Mariborinfo pripravili pregled aktivnosti mariborskih poslancev.

Parlameter želi pripomoči k povečanju transparentnosti delovanja največje demokratične institucije in zanimanja splošne javnosti za demokratični proces.

So se mariborski poslanci kaj spremenili?

Lani smo ugotovili, da je mariborski poslanec Ivan Prelog najmanj zgovoren v celem parlamentu, Franc Trček pa tretji najbolj zgovoren. Jasna Murgel pa je bila ena izmed štirih poslancev, ki so bili prisotni prav na vseh sejah. So se poslanci, ki so jih v Državni zbor poslali Mariborčani, v zadnjem letu kaj spremenili?

Letošnje ugotovitve:

  • Ivan Prelog ostaja med najmanj zgovornimi poslanci. Manj zgovorni od njega sta le dve poslanki, ki pa sta svojo funkcijo nastopili šele leto dni nazaj.
  • Franc Trček je tretji najbolj zgovoren poslanec v Državnem zboru, a najslabši med mariborskimi pri udeležbi na sejah
  • Ksenja Korenjak Kramar je podala le 2 poslanski vprašanji ali pobudi, Franc Trček pa kar 227. Parlamentarno povprečje je 51.
  • Jasna Murgel še naprej drži 100-odstotno udeležbo na sejah Državnega zbora.

Najmanj govori Ivan Prelog, Franc Trček da največ pobud in vprašanj

Mariborski poslanci se očitno ne spreminjajo. Njihova aktivnost je po večini ostala na enaki ravni. Tako je Ivan Prelog iz SMC še vedno med najmanj zgovornimi poslanci, saj je v celotnem svojem mandatu na sejah Državnega zbora spregovoril natanko 12138 besed. Med tistimi, ki so na poslanskem sedežu že tri leta spregovori najmanj besed, manj od njega govorita le poslanki, ki sta svoja sedeža zasedli šele lansko jesen. Za primerjavo, največ med mariborskimi poslanci in tretji najbolj zgovoren v celotnem parlamentu Franc Trček (Levica), je v treh letih od nastopa mandata spregovoril 686849 besed. Najbolj zgovoren poslanec v Sloveniji pa je Jožef Horvat iz NSI, ki je spregovoril 803984 besed.

Najbolj se poslanci iz mariborske volilne enote razlikujejo po številu pobud in vprašanj. Povprečje v parlamentu je 51, kar šest od sedmih mariborskih poslancev pa je v tem segmentu močno pod povprečjem, eden pa zelo nad povprečjem. Tako je Ksenja Korenjak Kramar podala le 2 poslanski vprašanji ali pobudi, Franc Trček pa kar 227. To Trčka uvršča na tretje mesto med vsemi poslanci, od Korenjak Kramarjeve pa je na tem področju manj aktivnih le sedem poslancev, ki so podali le eno ali nobenega vprašanja oziroma pobude.

Kako aktivni so mariborski poslanci?

Aktivnost mariborskih poslancev v državnem zboru smo primerjali glede na njihovo prisotnost na glasovalnih sejah, številu izrečenih besed, številu poslanskih vprašanj in pobud, raznolikosti besedišča in tudi katere besede zaznamujejo posamezne poslance.

Prisotnost mariborskih poslancev na glasovalnih sejah Državnega zbora.
Število izrečenih besed mariborskih poslancev na sejah Državnega zbora.
Pobude in vprašanja mariborskih poslancev.

Dejavnost poslancev iz Maribora predstavljamo tudi posamično, po abecednem vrstnem redu. 

Odebelili smo segment, v katerem je kateri od poslancev med vsemi mariborskimi najboljši, prečrtali pa tistega, kjer je določeni poslanec med vsemi iz Maribora najslabši.

Bojan Krajnc (SMC)

Besede, ki ga zaznamujejo: pogreben, dimnikarski, pokopališki
Prisotnost na sejah DZ: 97 % (povprečje: 89, največ: 100)
Prisotnost na glasovalnih sejah DZ: 97 % (povprečje: 81, največ: 99)
Število poslanskih vprašanj in pobud: 5 (povprečje: 51, največ 356)
Število izgovorjenih besed: 69052 (povprečje: 218129, največ: 803984)
Raznolikost besedišča: 118 (povprečje: 115, največ: 157)

Branislav Rajić (SMC)

Besede, ki ga zaznamujejo: vajeništvo, arhitekt, cenzura
Prisotnost na sejah DZ: 87 % (povprečje: 89, največ: 100)
Prisotnost na glasovalnih sejah DZ: 95 % (povprečje: 81, največ: 99)
Število poslanskih vprašanj in pobud: 6 (povprečje: 51, največ 356)
Število izgovorjenih besed: 38826 (povprečje: 218129, največ: 803984)
Raznolikost besedišča: 134 (povprečje: 115, največ: 157)

Franc Trček (Levica)

Besede, ki ga zaznamujejo: žaloben, penez, informatičen
Prisotnost na sejah DZ: 75 % (povprečje: 89, največ: 100)
Prisotnost na glasovalnih sejah DZ: 63 % (povprečje: 81, največ: 99)
Število poslanskih vprašanj in pobud: 227 (povprečje: 51, največ 356)
Število izgovorjenih besed: 686849 (povprečje: 218129, največ: 803984)
Raznolikost besedišča: 108 (povprečje: 115, največ: 157)

Ivan Prelog (SMC)

Besede, ki ga zaznamujejo omrežnina, elektrika, elektrarna
Prisotnost na sejah DZ: 96 % (povprečje: 89, največ: 100)
Prisotnost na glasovalnih sejah DZ: 97 % (povprečje: 81, največ: 99)
Število poslanskih vprašanj in pobud: 9 (povprečje: 51, največ 356)
Število izgovorjenih besed: 12138 (povprečje: 218129, največ: 803984)
Raznolikost besedišča: 140 (povprečje: 115, največ: 157)

Jasna Murgel (SMC)

Besede, ki jo zaznamujejo: nadlegovanje, ZFPPIPP, rasen 
Prisotnost na sejah DZ: 100 % (povprečje: 89, največ: 100)
Prisotnost na glasovalnih sejah DZ: 91 % (povprečje: 81, največ: 99)
Število poslanskih vprašanj in pobud: 6 (povprečje: 51, največ 356)
Število izgovorjenih besed: 142257 (povprečje: 218129, največ: 803984)
Raznolikost besedišča: 97 (povprečje: 115, največ: 157)

Ksenija Korenjak Kramar (SMC)

Besede, ki ga zaznamujejo: RKC, državnotožilski, Škrlec
Prisotnost na sejah DZ: 90 % (povprečje: 89, največ: 100)
Prisotnost na glasovalnih sejah DZ: 83 % (povprečje: 81, največ: 99)
Število poslanskih vprašanj in pobud: 2 (povprečje: 51, največ 356)
Število izgovorjenih besed: 60495 (povprečje: 218129, največ: 803984)
Raznolikost besedišča: 118 (povprečje: 115, največ: 157)

Uroš Prikl (DeSUS)

Besede, ki ga zaznamujejo: Merše, mehčati, Požun, pregrešiti
Prisotnost na sejah DZ: 99 % (povprečje: 89, največ: 100)
Prisotnost na glasovalnih sejah DZ: 94 % (povprečje: 81, največ: 99)
Število poslanskih vprašanj in pobud: 22 (povprečje: 51, največ 356)
Število izgovorjenih besed: 459221 (povprečje: 218129, največ: 803984)
Raznolikost besedišča: 125 (povprečje: 115, največ: 157)

Starejše novice